Advertentie
financiën / Nieuws

Aanbestedingsregels voornaamste struikelblok bij verantwoording

Assen, Doesburg, Lopik, Schagen, Smallingerland, Stichtse Vecht en Westvoorne kregen een afkeurende accountantsverklaring op rechtmatigheid.

08 november 2023
Afgekeurde jaarrekening
Shutterstock

Ruim een op de tien gemeenten blijft moeite houden met het naleven van de regels voor aanbesteding. Ook de verantwoording over de prestaties in het sociaal domein is foutgevoelig.

Rechtmatigheid

Dat blijkt uit het Integraal Overzicht Financiën Gemeenten 2023 van Binnenlandse Zaken, waarin onder andere het oordeel van de accountants over de jaarrekeningen van gemeenten over 2022 wordt behandeld. De accountants toetsten of de in de jaarrekening opgenomen bedragen juist en volledig (getrouwheid) waren en of de baten, lasten en balansmutaties tot stand zijn gekomen overeenkomstig de regelgeving (rechtmatigheid).

Beperking

Van zes van de 344 gemeenten (2022) was het oordeel van de accountant op het moment van schrijven nog onbekend. Van de 338 die wel onder de loep konden worden genomen, waren er 46 die geen goedkeurende verklaring hadden op rechtmatigheid. Dat is 13,6 procent van alle gemeenten, iets meer dan in 2021 (12,2 procent). Van de 46 hadden zeven een afkeurende verklaring: Assen, Doesburg, Lopik, Schagen, Smallingerland, Stichtse Vecht en Westvoorne. De overige 39 hadden een verklaring met beperking. Van die 46 gemeenten gingen er 45 de fout in door het niet naleven van aanbestedingsregels en vaak aanvullende fouten in het sociaal domein. De fouten in het sociaal domein betroffen veelal verschillende oorzaken: de lasten waren te laag of juist te hoog, de ingangsdatum van de zorg lag voor de datum van de beschikking, de zorg was tegen onjuiste tarieven gefactureerd, of voor langere termijn verleend dan waar recht op was.

Sociaal domein

Van de 338 gemeenten hadden er vier geen goedkeurende verklaring op getrouwheid (1,2 procent). Ook dat is een lichte stijging ten opzichte van 2021. Toen gold dat voor 0,3 procent van de gemeenten. De vier kregen allemaal een verklaring met beperking. Mis ging het ook hier vooral in het sociaal domein: het was onzeker of prestaties waren geleverd.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie