Advertentie
financiën / Nieuws

ABP verhoogt pensioenen met 2,39 procent

'We kunnen dat doen omdat de overheid de regels vanaf 1 juli aanpast... en omdat ABP er financieel goed voor staat.'

23 juni 2022
pensioen
Shutterstock

ABP verhoogt de pensioenen tussentijds met 2,39 procent vanwege de financiële positie en nieuwe wetgeving. Gepensioneerden ontvangen over de eerste zes maanden van dit jaar een nabetaling van 1,2 procent, laat het fonds weten. 2,39 procent staat gelijk aan de prijsstijging van september 2020 tot september 2021.

Het pensioenfonds maakte half juni al bekend dichtbij verhoging te zijn. Nu laat ABP weten dat het bestuur heeft besloten ‘de tussentijdse pensioenverhoging per 1 juli van dit jaar in te voeren omdat het bijdraagt aan de ambitie van het fonds om een geïndexeerd pensioen te bieden’. (En ook de pensioenaanspraak van mensen die nog pensioen opbouwen wordt met 2,39 procent verhoogd.)

ABP legt uit waarom is gekozen voor 2,39 procent. Het fonds kijkt altijd naar de voorafgaande periode van september tot september en de prijsstijging van september 2020 tot september 2021 bedroeg 2,39 procent. 'De sterk gestegen prijzen eind 2021 en 2022 liggen op tafel als ABP eind dit jaar moet besluiten om de pensioenen in 2023 al of niet te verhogen.'

Nieuwe pensioenstelsel

Het is mogelijk omdat de overheid de regels heeft aangepast vooruitlopend op het nieuwe pensioenstelsel.’ In aanloop naar het nieuwe stelsel mogen fondsen al verhogen bij een minimale beleidsdekkingsgraad van 105 procent, niet pas bij 110 procent. ABP’s beleidsdekkingsgraad eind mei was 110,1 procent.

Een andere eis voor verhoging was dat het fonds rekening houdt met de belangen van alle groepen deelnemers. ‘Het ABP-bestuur heeft zorgvuldig gekeken naar de impact van het besluit op alle groepen deelnemers en geconstateerd dat het besluit evenwichtig is.’

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

T. Simpelmans
FEEST!! Maar wacht eens even.
Met 0% indexatie bij 2% inflatie gaat u er 2% op achteruit.
Met 2,39% indexatie bij 8,8% inflatie gaat u er 6,41% op achteruit.
Tel uit uw winst.
Hielco Wiersma
Prima actie van het ABP mits dit fonds voordat akkoord wordt gegaan met het invaren naar de op stapel staande nieuwe wetgeving niet vergeet -in overleg met experts/relevante actoren en zwart op wit- duidelijke afspraken te maken over een inhaaloperatie voor de achterstallige indexaties, de hoogte van het nieuwe vaste percentage voor de pensioenpremie, de in het systeem gedachte financiële buffer en de overgang van dit deel bij verandering van werkgever, de maximale hoogte van aan te houden vermogens e.d. Kortom, dit dossier is zeker niet afgerond zonder een klinklaar helder nieuw financieel toetsingskader. Het nieuwe financiële kader met alle daarin behorende ingrediënten dient uiteraard tot stand te komen gelijktijdig met de nieuwe pensioenwetgeving en zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.
Advertentie