Advertentie
financiën / Nieuws

ABP dichtbij verhoging pensioenen

‘Als het kan, willen we de pensioenen verhogen.’

16 juni 2022
pensioenen
Shutterstock

De financiële positie van pensioenfonds ABP verbeterde in mei en vanaf juli gelden soepelere indexatieregels. Daardoor is de indexatie van de pensioenen door ABP ineens wel heel dichtbij.

De beleidsdekkingsgraad van ABP steeg van 108,2 procent naar 110,1 procent. En in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel versoepelt het rijk de regels, waardoor fondsen niet pas mogen indexeren bij een minimale dekkingsgraad van 110 procent, maar al bij 105 procent. (De actuele dekkingsgraad is de verhouding van de verplichtingen tegenover het vermogen. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van actuele dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden.)

Onderbouwing

Pensioenfondsen bepalen zelf of ze indexeren. Een verhoging moet zorgvuldig worden afgewogen, schrijft ABP, omdat het bestuur rekening houdt met de wensen van alle deelnemers. (Een aanvullende eis is dat de actuele dekkingsgraad niet onder de 105 procent mag zakken door de verhoging – die steeg in mei van 123 naar 125,1 procent.) ‘Als het kan’, laat ABP weten, ‘willen we de pensioenen verhogen’.

‘Door gebruik te maken van deze indexatie-regels kunnen pensioenfondsen sneller en meer indexeren dan onder de bestaande regels’, schrijft de rijksoverheid. Dit is een maatregel in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel. Fondsen moeten het besluit om te indexeren wel onderbouwen, bijvoorbeeld door aan te geven dat het rekening houdt met deelnemers en gepensioneerden en verwacht de pensioenen te verhuizen naar het nieuwe stelsel. ‘De nieuwe regels kunnen (met terugwerkende kracht) al over 2022 worden toegepast.’

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

marten bosma
Vergeten wordt om te melden dat de inflatie van sept 2020 tot sept 2021 als uitgangspunt geldt voor de indexering. De verhoging zal tussen de 0,5 en 0,75% liggen schat ik zo...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hielco Wiersma
Er breekt eindelijk weer een tijd aan voor indexering van de pensioenen. Met de huidige renteverhogingen is er nu namelijk weinig reden voor het ABP om een snelle invaring in de nieuwe pensioenwetgeving te entameren. Iedere 1% renteverhoging geeft namelijk binnen het huidige Financiële Toetsingskader een ongeveer 11% hoger dekkingspercentage. Na meer dan 13 jaar verstoken te zijn gebleven van nagenoeg enige indexering is er bij de meeste pensioenfondsen eindelijk weer wat licht aan het einde van de tunnel.
Het blijft al met al een uiterst vreemde situatie (overigens niet bij de meeste politici, Knot en Dijsselbloem c.s.) dat er bij dalende pensioenvermogens de dekkingspercentages voor toekomstige pensioenen stijgen en bij stijgende pensioenvermogens deze dekkingspercentages dalen. Feitelijk had er gewoon veel eerder kunnen en moeten worden geïndexeerd. Het is nu tijd voor een forse inhaaloperatie alvorens er überhaupt sprake kan zijn van nieuwe pensioenwetgeving met nieuwe financiële kaders.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
marten bosma
Wat Wiersma vreemd vindt (tegen elkaar in werkende effecten op de dekkingsgraad) is nou juist de grote verdienste van ons huidige systeem. En dat zetten we dus bij het vuilnis. Er is veel gemopperd op rekenrente. Staan die mopperaars er wel bij stil wat het betekent als pensioenen meer afhankelijk worden de beleggingsresultaten? Dalende vermogens staan bij pensioenfondsen aan de ene kant vd balans. Vetplichtingen aan de andere kant. In het huidige systeem blijven ze balans; heffen de bewegingen elkaar op. Dat is niet vreemd maar zeer slim.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hielco Wiersma
@Marten Bosma. Pensioenfondsen beleggen al meer dan een decennia in andere beleggingsproducten dan enkel staatsobligaties. Het destijds tot stand gekomen Financieel Toetsingskader (FTK) is op basis van oude gegevens en oud beleid veel te lang gehandhaafd. In de praktijk is het gebruikt als politiek drukmiddel om nieuwe pensioenwetgeving te realiseren (=machtsmisbruik). De hoogte van de rekenrente voor toekomstige verplichtingen wordt nu enkel bepaald op basis van het rendement op staatsobligaties. Dit FTK had derhalve al veel eerder kunnen en moeten worden aangepast. Met de nu in het verschiet liggende forse renteverhogingen en daling (!!) van de pensioenvermogens (i.c. ook de verhoging/stijging van de rekenrente voor toekomstige verplichtingen en verhoging van de dekkingspercentages) is er nu helemaal geen haast meer om dit FTK aan te passen (1% verhoging van de rekenrente op basis van het huidige FTK = een ca. 11% hoger dekkingspercentage). Een nieuw FTK voor het aanpassen van de rekenrente op basis van de werkelijke waarde van de beleggingen van de pensioenfondsen heeft op dit moment juist tot gevolg dat de pensioenen van de huidige gepensioneerden opnieuw voor jaren niet kunnen worden geïndexeerd.
De tijd dat gepensioneerden nog in fabeltjes geloven is al lang verstreken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
marten bosma
De rekenrente moet nou juist niet de beleggingsportefeuille vd fondsen volgen. Dat is het hele eieren eten. Verplichtingen tegen risicoloze rente en vermogen als som van premies en beleggingen. Wiersma wil dat aan elkaar knopen terwijl die knip nou juist de kern is van ons stelsel. De hele wereld vraagt zich waarom we dat stelsel ovetboord zetten want het wordt gezien als één vd beste drie stelsels.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hielco Wiersma
Attentie ABP: van een beginselverklaring op dit moment dat akkoord wordt gegaan met het invaren naar nieuwe pensioenwetgeving per 1 januari 2027 kan géén sprake zijn. Eerst behoren gedegen afspraken te worden gemaakt over de hoogte van de pensioenpremie bij de invoering van nieuwe wetgeving, de indexatieachterstanden, de hoogte van vermogens, de overdracht van pensioengelden (inclusief gereserveerd budget) bij verandering van werkgever e.d.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hielco Wiersma
@Marten Bosma.
Modernisering van het huidige stelsel is hoogst noodzakelijk en onafwendbaar (minder pensioenfondsen, betere beoordeling van de exploitatie van de fondsen, scherpere regels t.a.v. noodzakelijke vermogens, meenemen pensioen bij verandering van werkgever, wijze van deelnemerschap e.d.).
Wijzigingen moeten vooral ook op een financieel verantwoorde manier gebeuren en recht doen aan de eigendomsrechten rechten van de deelnemers. Vooral eventuele wijzigingen in/aan het Financieel Toetingskader (er staat er weer een op stapel per 1 juli 2022) moeten zeer kritisch worden beoordeeld. Een 'betrouwbare' Overheid is namelijk nog steeds ver te zoeken.
De hoogte van een pensioen is altijd afhankelijk van het beleggingsresultaat óf dat nu gebaseerd is op enkel staatsobligaties óf op staatsobligaties, aandelen, private equity, onroerend goed e.d. Een voldongen feit is ook dat het werkterrein in de financiële wereld voor de pensioenfondsen de laatste 15 jaar compleet is veranderd. Ook daarop zal dus moeten worden geanticipeerd. In feite had dat al jaren geleden moeten gebeuren. Indexatie had vanaf 2009 dus gewoon kunnen plaatsvinden. Pensioenfondsen werden door de Rijksoverheid echter gedwongen om zich arm te rekenen waardoor de meeste gepensioneerden inmiddels een indexatieachterstand van 20-25% hebben opgelopen. Met de komende rentestijgingen op korte tot middellange termijn en de dalende beurskoersen in het vooruitzicht is de huidige generatie gepensioneerden echter minder gunstig af bij een wijziging van het huidige Financiële Toetingskader (1% rentestijging is onder dit FTK geeft namelijk een circa 10-11% hoger dekkingspercentage). De omslag naar een nieuw FTK had dus al in 2009 moeten worden gemaakt. In feite zijn de belanghebbende partijen veel te laat met een omslag naar een gemoderniseerd FTK. De huidige generatie gepensioneerden is daarvan de dupe als over de indexatieachterstand geen goede afspraken worden gemaakt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie