Advertentie
financiën / Nieuws

Meer bijstandsgerechtigden ondanks groei economie

Voor de gemeenten, die deels opdraaien voor de uitkeringen, betekent dat een blijvende tegenvaller. Een klein lichtpuntje is dat de stijging van het aantal bijstandsontvangers minder hard gaat dan in de septembercirculaire 2014 werd voorspeld.

10 juni 2015

Het aantal bijstandsontvangers neemt de komende vijf jaar met 12 procent toe, ondanks de sterkere groei van de Nederlandse economie. Dat valt op te maken uit de meicirculaire 2015 van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De aantallen bijstandsgerechtigden stijgen volgens die meicirculaire tot 2020 met 50.000: van de huidige 406.000 naar 456.000 over vijf jaar.

Lichtpuntje
Voor de gemeenten, die deels opdraaien voor de uitkeringen, betekent dat een blijvende tegenvaller. Een klein lichtpuntje is dat de stijging van het aantal bijstandsontvangers minder hard gaat dan in de septembercirculaire 2014 werd voorspeld. Een deel van de verklaring is een nieuwe berekeningswijze van die aantallen bijstandsontvangers: vanaf 2016 wordt een driejaarsgemiddelde aangehouden in plaats van het aantal van dat jaar. Deels kan het lichtpuntje worden verklaard door de aantrekkende economie.

Toename arbeidsaanbod
De meest recente voorspellingen van De Nederlandse Bank (DNB) en Centraal Planbureau (CPB) verschenen echter pas luttele dagen na de publicatie van de meicirculaire op 5 juni. De gunstigere voorspellingen zijn daarom niet meegenomen in die circulaire. DNB en CPB gaan er vanuit dat de economie dit jaar met 2 procent groeit. Dat betekent een aanzienlijke opwaartse bijstelling sinds de laatste prognose – 1,2 procent. Volgend jaar komt de groei volgens DNB uit op 1,8 procent – 0,3 procent hoger dan DNB eind vorig jaar voorspelde. Het CPB houdt het voor 2016 zelfs op een groei van 2,1 procent.

Werkloosheid
In de halfjaarlijkse publicatie waarschuwt DNB voor al te hooggespannen verwachtingen ten aanzien van de daling van de werkloosheid. De werkloosheid daalt wel, maar die blijft gematigd in relatie tot het economische herstel. DNB en CPB verwachten dat de werkloosheid in 2015 rond de 7 procent blijft schommelen en daarna verder daalt tot 6,7 procent 2017 (DNB). Een verklaring voor de minder sterke daling van de werkloosheid is dat het arbeidsaanbod toeneemt en de arbeidsproductiviteit stijgt. Dat laatste remt de vraag naar extra personeel.

Oplopende bijstandscijfers
Of die constatering de oplopende bijstandscijfers volledig verklaart, wordt uit de meicirculaire niet duidelijk. Daarin ontbreekt zo’n toelichting, zoals het ook vergeefs zoeken is hoe de cijfers tot stand zijn gekomen. Een zo nauwkeurig mogelijke voorspelling is voor gemeenten van belang voor het opstellen van meerjarenbegroting. De bijstandsuitkeringen worden weliswaar gedekt door de zogeheten BUIG-gelden als specifieke uitkering, maar bij een stijging komt de eerste 10 procent voor eigen rekening van de gemeente. Daarbij komt dat hogere aantallen bijstandsontvangers ook leiden tot meer uitkeringen aan de lastenzijde van de begroting.

Circulaire

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Mei 2014

384.000

424.000

448.000

476.000

498.000

518.000

Sept.2014

384.000

409.000

420.000

432.000

443.000

455.000

Mei 2015

406.000

404.000

418.000

431.000

443.000

456.000

Reacties: 11

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Eefko Rendering / Financieel medewerker afd. Werk en Inkomen
De beide gemeenten waarvoor wij de werkzaamheden verrichten kennen sinds september 2013 al een enorme groei van het uitkeringenbestand (12,5% resp. 9,5%). Stijging aantallen voor ons dus een bekend fenomeen (soms in afwijking van de landelijke ontwikkelingen).

Nog een "technische" opmerking dat de drempel op basis van de "vangnetregeling" vanaf 2015 is vastgesteld op 7,5% (met nog enkele extra bepalingen)i.t.t. de oude drempel van 10%
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
J de Vries / mederwerker
Zo dat is goed nieuws nog meer gratis werkkrachten voor de gemeentes.het zijn toch maar niets nutten.die kunnen mooi de perken schoffelen of als handjes op beschutte werkplaatsen die mensen verdienen geen CAO volgens de VNG zijn te duur.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
han krol
Maar voor de rest gaat het uitstekend met de economie....NOT!!!

Je wordt voor gelogen waar je bij staat. Politiek? Een grote oplichters bende.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
De conclusie kan alleen maar zijn dat er een eerlijker verdeling moet komen van de beschikbare werkgelegenheid. Is het niet links om, dan maar rechtsom. Wat gaat de politiek hieraan doen?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Opa / IC
Dit is een logisch gevolg van het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd AOW en de toename van "oudere" werklozen, die dus nimmer meer uit de bijstand komen. De financiële risico's worden gewoon verlegd van Rijk naar gemeente, net als in de zorg. Gevolg is ook minder uitgaven bij het Rijk en, door het "samen trap op en trap af" principe dus ook minder inkomsten voor de gemeenten in het Gemeentefonds. Volgens mij heeft de VNG oogkleppen op.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wim Vreeswijk / Belastingadviseur
Dat is ook een logisch gevolg als je de grenzen al 42 jaar (sinds de wet op de gezinsherenigingin 1973) wagenwijd open laat staan voor kanslozen die niet hoeven in te burgeren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Moiahh50 / Gebruiker DIGID
Nog even en het hele Amerikaanse systeem is door Rutte gekopieerd en gaat de werkende Nederlander we steeds verder op achteruit.... De opkomst van de kerken staan dan weer voor de deur en allerlei liefdadigheid moet weer opgestart worden... Het wordt gewoon iedereen minimaal 2 banen... en anders melden bij de voedselbank of kerk.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Harmen de Wind / Raadslid SP SWF
We hebben meer sociale zekerheid nodig. Hogere uitkeringen leveren meer koopkracht en op termijn meer werkgelegenheid op!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Willem / Gemeenteambtenaar
@Harmen de Wind

En wie gaat dat betalen, zoete lieve Gerritje? Linkse partijen strooien altijd makkelijk met geld van de werkende burger. Ik ben helemaal voor sterke schouders, hogere lasten, maar de balans is in Nederland al lang geleden naar de verkeerde kant door geslagen.

Er is te weinig stimulans om te gaan werken als je in de bijstand zit. Je kunt het mensen niet eens kwalijk nemen dat ze niet voor een mager minimumloon willen werken ipv thuis op de bank zitten. Dat verschil nog kleiner maken door de uitkeringen omhoog te gooien maakt het niet beter.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
remigratieregeling / communicatiecoach
Mijn vermoeden is dat de stijging van het aantal bijstandsontvangers mede komt doordat bepaalde groepen in Nederland geen volledige AOW-uitkering hebben opgebouwd. Als gevolg daarvan moeten deze groepen een beroep doen op de bijstand om hun AOW aan te vullen. Publiceert de Sociale Verzekeringsbank cijfers over gedeeltelijke AOW-uitkeringen?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Tom Neervens / Schulddienstverlening
Het aantal mensen in de bijstand zal de komende jaren extra sterk gaan stijgen nu de AOW leeftijd vervroegd naar 67 jaar gaat. Daarna wordt deze zelfs afhankelijk van de levensverwachting.

De lasten voor de gemeenten zullen daarnaast nog extra gaan stijgen omdat er steeds meer een beroep op de IOAW. Wordt gedaan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie