Advertentie
financiën / Nieuws

20 miljard aan onbenut gemeentelijk vastgoed

Overheden bezitten 43 miljoen vierkante meter vastgoed. 12 miljoen vierkante meter, met een waarde van 20 miljard euro, wordt niet maatschappelijk gebruikt.

24 oktober 2012

Overheden bezitten 43 miljoen vierkante meter vastgoed, ongeveer net zoveel als het totale oppervlak van alle private kantoren in Nederland. Maar liefst 12 miljoen daarvan, met een geschatte waarde van 20 miljard euro, wenden ze niet aan voor maatschappelijk gebruik.

Commercieel vastgoed
Dat blijkt uit cijfers van het Kadaster. Binnenlands Bestuur  bericht daarover in de editie die vrijdag verschijnt. De waarde van 20 miljard euro is tot stand gekomen door te kijken naar commercieel vastgoed (niet-woningen) dat de afgelopen jaren in de directe omgeving van het gemeentelijk vastgoed is verhandeld. Het is dus geen actuele marktwaarde, omdat niet bekend is welk deel van de gemeentelijke vastgoedobjecten op dit moment überhaupt verkoopbaar is.

 

Woningcorporaties en gemeenten

Van de in totaal 98 miljoen vierkante meter maatschappelijk vastgoed is 44 procent in handen van overheden, voor het overgrote deel gemeenten. De rest is voornamelijk van woningcorporaties, onderwijs- en zorginstellingen en van private partijen. De verschillen tussen gemeenten zijn groot. Zo bezit Almere bijna 80 procent van al het maatschappelijk vastgoed in de gemeente. Nijmegen heeft niet meer dan 24 procent.

 

Maatschappelijke doeleinden

Gemeenten gebruiken hun maatschappelijk vastgoed voor eigen accommodaties in het onderwijs, de zorg en de sport. Een zeer aanzienlijk deel heeft echter geen maatschappelijke aanwending. Den Bosch bezit bijna 42 procent van het maatschappelijk vastgoed en gebruikt ruim de helft daarvan niet voor maatschappelijke doeleinden. Zwolle bezit bijna 58 procent en geeft daarvan 47 procent geen maatschappelijk bestemming. Enschede daarentegen heeft heel veel (ruim 71 procent) en benut daarvan slechts 23 procent voor andere dan maatschappelijke doeleinden. Omgezet naar aantal vierkante meters per inwoner ziet de ranglijst er overigens geheel anders uit.

 

Ambtenaren

Erwin Daalhuisen van vastgoedadviesbureau Fakton noemt 12 miljoen vierkante meter niet maatschappelijk aangewend vastgoed ‘belachelijk veel’. ‘Het bewijst dat het veel gemeenten ontbreekt aan inzicht in hun eigen vastgoedportefeuille. Dat komt onder meer doordat tot dusverre alle aandacht uitging naar grondexploitaties. Daar werd immers het grote geld mee verdiend. De afdeling Vastgoed is vaak onderbemenst, de ambtenaren die er zitten zijn niet de beste en hun invloed op politiek en bestuur is gering.’ Volgens Daalhuisen kunnen gemeenten enkele miljarden verdienen aan verkoop, marktconforme exploitatie en efficiënter gebruik van hun vastgoed.

 

Afbeelding

 

Bekijk hier het overzicht van gemeentelijk vastgoed zonder maatschappelijke functie.

Reacties: 11

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
En ... met hoeveel natte vingers is dit financiële plaatje tot stand gekomen? Er zijn veel gemeenten waar een prima vastgoedbeleid wordt gevoerd. Ik kan me dan ook niet voorstellen dat dit voor zijn totale omvang een representatief onderzoek is. In hoeverre zou het een sollicitatie zijn naar nieuwe externe opdrachten?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
MJH / weldenkend mens
Wat jammer dat mensen zich meteen aangesproken voelen als er een kritisch blik op een bestaande situatie is. Het is juist goed om, ook al zijn er misschien onvoldoende onderbouwde aannames, het vizier scherp te stellen op je eigen vastgoed portefeuille. Gemeenten zullen eens moeten erkennen dat zij er voor hun burgers is en niet voor zich zelf. Open structuren en geen ambtelijk en politiek gekonkel. Wees blij dat er kritsche mensen zijn die jouw denken en doen scherp houden. BB ga door met dit soort onderzoekswerk.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ronald B / Partners
Het is bizar hoeveel leegstand er is hedendaags. Te optimistisch gebouwd in het verleden zorgt ervoor dat wij nu op de blaren moeten zitten met een verpauperd straatbeeld.Om het te verhuren in deze tijden, zijn de krachten van creativiteit in de vastgoedwereld een groot succes! Een partij die creatief omgaat in de vastgoedwereld is http://www.Huurbieding.nl , een marktplaats voor bedrijfsmatig vastgoed.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Door an van Abtswoude / strategisch medewerker
Het artikel zal niet bij elke grond- vastgoedbedrijf ambtenaar in goede aarde vallen. Ik ben zelf jaren direct betrokken geweest in het gemeentelijk vastgoed wereldje van een middel grote gemeente. Nu ben ik werkzaam voor alle beleidsvelden die te maken hebben met maatschappelijk voorzieningen om te komen tot rationeler en multifunctioneler gebruik en beheer van alle gemeentelijke maatschappelijke voorzieningen, eveneens in een middelgrote gemeente.

Ik kan beamen dat de afgelopen jaren de gemeentelijk grond- en vastgoedbedrijf medewerkers in vele grote en middelgrote gemeente mee zijn gelift op de arrogante en niet transparante vastgoed luchtbel. De beleidsafdelingen moesten fors betalen om de beleidsdoelen waar grond en opstallen voor nodig waren te kunnen realiseren.

De gouden regel bij elke gemeente zou mi moeten zijn dat het hebben en beheren van vastgoed geen gemeentelijke core business is mits het een positieve bijdrage levert aan een gemeentelijk beleidsdoel of gebruikt wordt voor eigen huisvesting indien dit efficiënter en effectiever is als de markt dat oppakt. Zelfs voor het bijdragen aan een beleidsdoel moet nog ter discussie staan en dient het gemeentelijk bestuur zich te allen tijde af te vragen of de markt het gewoon niet beter en goedkoper kan. Ik denk dat het laatste in veel gevallen ook zo is. De opdrachtgeversrol en opdrachtnemersrol komt via de markt veel beter tot zijn recht. Ook transparantie en macht vanuit de gemeentelijk vastgoed afdelingen, wat veel te vaak onderschat wordt, komt hiermee in een ander perspectief te staan.

In een tijd waar vooral op de beleidsvelden sport, onderwijs, cultuur, welzijn, recreatie en zorg bij alle gemeente veel zal worden bezuinigd zal het een extra reden moeten zijn dat een college van B&W en de raad hier aandacht aan besteden en zodoende veel beter kan sturen op de eigen zware kostenpost vastgoed. Het gemeentelijke interne en diffuse financiële systeem bij grond – en vastgoedbedrijven zorgen m.i. voor te dure voorzieningen. Inzicht bij aanbestedingen in de markt en niet gebonden zijn aan gedwongen winkelnering moet uiteindelijk kostenverlagend gaan werken. Ik ben het zodoende met Daalhuizen eens dat zeker in de economische andere wereld waarin we nu leven het zeer bewust en op basis transparantie nadenken over het afstoten van gemeentelijk eigendom/voorzieningen (wel onder voorwaarden) en extern laten beheren van maatschappelijk voorzieningen de gemeente geen windeieren zal opleveren.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Luc Habets / bestuurder
Stichting Parleys behartigt de belangen van huurders van winkels en kantoren. Parleys vindt dat gemeentes zich helemaal niet moeten bezighouden met gebouwen. Gemeentes moeten zich juist richten op het aanjagen en faciliteren van ambities van burgers en bedrijven. Het kan best zijn dat de exploitatie van een pand ontoereikend is. Kies dan andere oplossingen, dan dat de gemeente een pand koopt. zie ook www. huurverlagers.nl
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rob van der Werff / senior-projectleider
Ik citeer de heer Daalhuizen:

De afdeling Vastgoed is vaak onderbemenst, de ambtenaren die er zitten zijn niet de beste en hun invloed op politiek en bestuur is gering

Hoe komt de heer Daalhuizen tot deze ongenuanceerde en overigens misplaatste opmerking. Als dit representatief is voor het onderzoek moeten we dat dus met een andere bril lezen.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ambtenaar / Beleidsambtenaar
Als het maatschappelijk vastgoed niet wordt gebruikt voor maatschappelijke doeleinden, waar wordt het dan wel voor gebruikt?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
J.J. Guldemond / Directeur veiligheidsadviesbureau
Een eerste reactie van een ambtenaar is dat het onderzoek van dhr Daalhuijsen ongenuanceerd is. Dit zou misschien best zo kunnen zijn. Echter de uitslag van het onderzoek geeft wel reden voor bestuurders van gemeenten om eens een kritische blik binnen de eigen organisatie te werpen. Effectief vastgoedbeleid kan gemeenten veel geld besparen dan wel opleveren. Verder zou het goed zijn om binnen de gemeentegrenzen te kijken naar andre bestemming voor leegstaand vastgoed. De eerste steen is geworpen door nieuw vastgoed multifunctioneel te ontwerpen en in te richten waardoor op eenvoudige wijze te transformeren is naar woningen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
M.Stevens / HRM Adviseur
Ik heb gekeken wat onder Vastgoed verstaan wordt. Ik begrijp grond en wat erop gebouwd is. Als dat zo is worden militaire oefenterreinen ook onder vastgoed van de overheid verstaan. En dat kan ik me voorstellen dat het oppervlakte gelijk is aan alle kantoren in privébezit. Maar of je sportvelden, sporthallen en oefenenterreinen daar nu mee moet vergelijken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Niels / Ambtenaar
Martin,Het artikel gaat over het gemeentelijk vastgoed, niet over dat van andere overheden...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
zaz
@martin ik denk niet dat militaire oefenterreinen onder commercieel vastgoed vallen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie