Advertentie
digitaal / Nieuws

VNG: ‘Zeer riskant om één moment te kiezen voor Wmebv’

Een overgangstermijn leidt volgens de VNG 'tot minder risico’s, lagere kosten en betere uitvoerbaarheid van de wet voor gemeenten'.

04 mei 2022
digitale deadline
Shutterstock

Het implementeren van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, die burgers het recht geeft om elektronisch te communiceren met gemeenten, is een omvangrijke taak. ‘Er zijn ruim 400 processen waarbij bestuurlijk verkeer plaatsvindt.’ De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) pleit daarom in een brief aan minister Bruins Slot (Binnenlandse Zaken, CDA) voor een overgangstermijn van twee jaar. Ook zijn er vragen over de kosten en wil de VNG weten voor wie de wet allemaal geldt.

Aan de eisen voldoen

De honderden processen zijn belegd bij verschillende organisatieonderdelen en alle bedrijfsvoeringsaspecten worden geraakt, wat de implementatie nog bewerkelijker maakt. De doorlooptijd ligt volgens de VNG tussen de 6 en 8 maanden. ‘De omvang van de opgave maakt het zeer riskant om voor één moment te kiezen waarop alle gemeenten aan de WMEBV moeten voldoen.’

Met een overgangstermijn van twee jaar kunnen gemeenten stapsgewijs zorgen dat ze aan de eisen voldoen. ‘Uiteindelijk leidt dit tot minder risico’s, lagere kosten en betere uitvoerbaarheid van de wet voor gemeenten.’

Pilots

De Tweede Kamer ging vorige maand met de wet akkoord en de geplande invoeringsdatum is 1 januari 2023. Eigenlijk was de invoering al voor 2022 ingepland, maar de VNG vroeg hiervoor verlenging aan omdat er meer tijd nodig was voor enkele pilots.

‘De pilots hebben een aantal nuttige producten opgeleverd’, schrijft de VNG nu, en deze ‘kunnen direct aangeboden worden aan gemeenten om hen te helpen bij de implementatie’. Er zou meer behoefte zijn aan collectieve producten zoals webformulieren en aan ondersteuning van gemeenten om de zorgplicht te ontwikkelen. De wet verplicht bestuursorganen te zorgen voor passende ondersteuning.

Uitbreiding van de scope

De VNG verwacht overigens niet dat die zorgplicht veel werk gaat opleveren, omdat gemeenten aangeven hier al mee bezig te zijn voor het verkeer met dat bestuursorgaan. De vraag is wel of de wet ook geldt voor organisaties waar de gemeente taken aan heeft uitbesteed. ‘Dat is nu onduidelijk en zou een flinke uitbreiding van de scope inhouden.’

Dan de kosten. ‘Gelet op de impact is het onvermijdelijk dat aan de WMEBV kosten voor gemeenten verbonden zijn.’ De VNG schat de incidentele kosten op 15 miljoen euro en de structurele op 5 miljoen. Voor de Informatiepunten digitale overheid (IDO’s), waar gemeenten de financiering voor overnemen, is een specifieke uitkering geregeld, maar de VNG ziet dat als een tijdelijke maatregel en vraagt de minister om wettelijk te borgen dat de middelen aan het gemeentefonds wordt toegevoegd. Voor het traject van twee jaar, waarin gemeenten worden ondersteund, is een bedrag nodig van 1,2 miljoen euro. De VNG vraagt Bruins Slot dit mogelijk te maken.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

togoo
Verstandige taal van de VNG. Bij het gesprek over de afstemming van rijks- en lokale bevoegdheden, het rapport Elzinga dient niet alleen uitdrukkelijk het landelijk breed verplichten van het IAK aan de orde te komen, maar ook verplichte pilots en opschalingsprocessen voor het uitrollen van nieuw beleid uit te voeren door de gemeenten.

Alle transitiedossiers laten zien hoe noodzakelijk dat is.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie