digitaal / Partnerbijdrage

Common Ground: meerwaarde voor gemeenten

Op het juiste moment instappen.

25 april 2022
Amsterdam

Wij bouwen als Centric mee aan Common Ground, de nieuwe informatievoorziening voor gemeenten. Dat doen we bijvoorbeeld met oplossingen voor inburgering en elektronische publicatie. Twee mooie voorbeelden, die illustreren waar Common Ground volgens ons echt meerwaarde levert voor gemeenten.

Met de Wet inburgering, die op 1 januari dit jaar van kracht werd, krijgen gemeenten meer regie in het inburgeringstraject van nieuwe Nederlanders. Om dat goed te kunnen doen, werken ze onder meer samen met taalscholen. Wij ontwikkelen een oplossing waarmee taalscholen en gemeenten veilig informatie kunnen uitwisselen, via een API en een portaal. We hebben dat zo opgezet dat het aansluit bij de oplossingen van onze concullega’s en dat het niet uitmaakt welke oplossingen gemeenten en taalscholen gebruiken: ze kunnen op de API aansluiten, de toepassing gebruikt open standaarden.

Een taalschool meldde zich al bij ons met de vraag of ze deze toepassing kunnen gebruiken, want zij zien dat ze hiermee gemeenten van informatie kunnen voorzien op een manier waarvoor ze nu geen instrument hebben. De ontwikkeling van deze toepassing komt op wat ik noem een goed instapmoment: je maakt iets dat er nog niet was en waar behoefte aan is, bijvoorbeeld door de invoering van een nieuwe wet.

Dat geldt ook voor het tweede voorbeeld dat ik hier wil noemen. De Wet Elektronische Publicaties gaat naar verwachting in op 1 januari 2023 en verplicht gemeenten om alle besluiten en de documenten die daarbij horen, zoals vergunningen, digitaal te publiceren voor een termijn waarin deze informatie publiek toegankelijk moet zijn. We hebben hiervoor met drie andere leveranciers een open API ontwikkeld. Inmiddels zijn we ook het traject gestart om deze API voor deze toepassing door VNG tot standaard te laten verklaren. Wij zullen zelf op die standaard aanvullende diensten ontwikkelen en elke andere partij kan dat ook doen.

De API voor digitale publicatie en de toepassing voor inburgering vind ik mooie voorbeelden van hoe gemeenten, de VNG en leveranciers samen bouwen aan Common Ground. We werken hiervoor volgens de principes die gemeenten en marktpartijen afspraken voor Common Ground, zoals het gebruik van open standaarden. En we ontwikkelden op een manier die past bij het gedachtegoed van Common Ground, namelijk in samenwerking met gemeenten en andere leveranciers. De API voor digitale publicatie maakten we met drie concullega’s (Gemboxx, Genetics en Stadsbeheer), de toepassing voor inburgering ontwikkelden we samen met de adviesbureaus BDO en M&I.

Wij denken dat Common Ground vooral waarde toevoegt voor inwoners en gemeenten als we iets bouwen dat er nog niet is. Dat we logische momenten volgen, zoals de invoering van een nieuwe wet. Wat dat betreft is er nog meer dan voldoende te doen, want er komen de nodige wetten aan. We kijken uit naar nieuwe initiatieven waar we als Centric aan mee kunnen bouwen, volgens de principes van Common Ground.

Artikel door Eddy van de Werken, Business Development Manager bij Centric

Position Paper 

Perspectief op Common Ground 
Download hier

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.