Advertentie
digitaal / Nieuws

Onzekerheid over ontwerpbesluiten Den Haag op internet

De gemeente heeft geen speciale verordening die zegt dat enkel publicatie op internet voldoende is, maar heeft berichtgeving in het huis-aan-huisblad wel stopgezet.

21 augustus 2012

De Raad van State kan nog geen oordeel geven over of het gedrukt publiceren van ontwerpbesluiten door de gemeente Den Haag in bibliotheken of stadskantoren legitiem is. ‘Daar zou dan een nieuwe zaak over moeten komen.’

Verordening
Vorige week oordeelde de Raad van State in vergelijkbare zaken in de gemeenten Deventer, Losser en de provincie Limburg dat ontwerpbesluiten niet alleen via internet mogen worden gepubliceerd, tenzij dit is vastgelegd in een wettelijk voorschrift, zoals een verordening. Anders moeten mensen bijvoorbeeld ook via een huis-aan-huisblad worden geïnformeerd.

E-mailservice
De gemeente Den Haag begon vorige week met een e-mailservice op maat aan inwoners, waarbij die zelf kunnen bepalen welke gemeenteberichten ze voor een bepaald gebied in de gemeenten wensen te ontvangen. De gemeenteberichten zelf worden alleen nog via internet aangeboden. Het adverteren in het huis-aan-huisblad is stopgezet en dat levert de gemeente 130.000 euro per jaar op.

Geen verordening
Maar een speciale verordening waarin staat dat de gemeente haar ontwerpbesluiten alleen via internet publiceert heeft Den Haag niet. Een woordvoerder laat weten dat de gemeente naast de berichten online wel een papieren versie van de bekendmakingen uitgeeft die in bibliotheken en stadskantoren ligt. Daarnaast plaatst de gemeente elke week een advertentie in huis-aan-huisblad De Posthoorn, waarin wordt verwezen naar denhaag.nl/gemeenteberichten voor informatie over bekendmakingen. Maar is dit dan genoeg?

Nieuwe zaak
Een woordvoerder van de Raad van State zegt dat daarvoor dan een nieuwe zaak moet worden aangespannen. ‘Op basis van de uitspraak van vorige week kan ik hier geen oordeel over geven. Er is niet een regel voor, je moet dit van geval tot geval beoordelen. De gemeente Den Haag durft dit aan. Als een burger zegt niet op de hoogte te zijn geweest van een ontwerpbesluit en daardoor te laat is met bezwaar, kan hij naar de gemeente stappen. Als die niet thuisgeeft kan hij naar de rechter. Dan zal blijken of het publiceren in een bibliotheek of enkel een link in het huis-aan-huisblad zonder speciale verordening voor puur internetpublicatie voldoende is.’

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Cees Fisser / verslaggever
Wouter Boonstra schrijft o.a.:

"Verordening

Vorige week oordeelde de Raad van State in vergelijkbare zaken in de gemeenten Deventer, Losser en de provincie Limburg dat ontwerpbesluiten niet alleen via internet mogen worden gepubliceerd, MITS dit is vastgelegd in een wettelijk voorschrift, zoals een verordening."Waarschijnlijk bedoelt hij: "TENZIJ" ...!Opmerkelijk dat de RvS bezwaren maakt tegen een uitvoering van de Wet elektronische bekendmaking, die is goedgekeurd door 2e en 1e kamer...

Waarschijnlijk bieden de Amsterdamse stadsdelen (tot nu toe) een klantgerichte gulden middenweg: Burgers (bewoners en ondernemers) kunnen zich abonneren op een print (per post) van de "officiële elektronische bekendmakingen" waarvoor de stadsdeelraden gekozen hebben. Slechts een paar soorten bekendmakingen, waarvoor dat bij wet geregeld is (waaronder verkeersbesluiten) worden nog wél in de weekbladen gepubliceerd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Lo Cohen
De kwestie zoals in dit artikel aan de orde voorzag ik in 2004, toen ik betrokken was bij een fusie van een tweetal verenigingen. Voor wat betreft de publicatieplicht liet ik in de begrippenlijst opnemen: “schriftelijke tekst: tekst in afgebeelde of afbeeldbare vorm.” De notaris vond dat een heel mooie formulering, niet eerder tegengekomen. Ik heb verzuimd er patent op te nemen.

U schrijft: “……niet alleen via internet mogen worden gepubliceerd, mits dit is vastgelegd in een wettelijk voorschrift, zoals een verordening.”

Ik vermoed dat u bedoelt: “…, tenzij dit is vastgelegd…” . Tussen mits en tenzij is een wereld van verschil. Het verwisselen van die woorden draait de betekenis van een zin volkomen om.Vriendelijke groet,Lo Cohen, DoesburgUw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Saskia Buitelaar
Goed opgemerkt, mits moet tenzij zijn. Het is nu aangepast.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Pieterse
@Ceer Fisser: als de stadsdeelraden hierin een keuze hebben gemaakt, dan staat dat in juridische zin op gelijke voet met een verordening. Betekent dat materieel voldaan is aan de eis die de RvS in de uitspraken Deventer/Losser/Limburg stelt. En dan is het bieden van een abonnement op een print - hoewel natuurlijk klantvriendelijk - in juridisch perspectief overdone...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
"tenzij dit is vastgelegd in een wettelijk voorschrift, zoals een verordening" dus wat doen we... nee we zorgen niet dat het netjes geregeld wordt in een verordening maar rommelen gewoon verder. Afgedekt door 'dat daarvoor dan een nieuwe zaak moet worden aangespannen' worden de rechten van de burger maar bovenalles de plichten van de overheid tegenover die burger, weer als onbelangrijk beoordeeld.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie