Advertentie
carrière / Nieuws

Wachtgeld ex-bestuurders mag geheim blijven

De Raad van State heeft besloten dat Deventer niet verplicht is om het individuele wachtgeld van ex-wethouders bekend te maken. Het persoonlijk belang van de voormalige wethouders weegt zwaarder oordeelde de rechter. De krant de Stentor had de rechtszaak eerder gewonnen, maar in hoger beroep werd de gemeente toch in het gelijk gesteld.

26 maart 2015

Advies VNG
Het verzoek van de krant om per wethouder de gegevens te verstrekken werd afgewezen, omdat volgens de gemeente dan de privacy van de oud-wethouders in het geding kwam. Deventer volgde daarmee een advies van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De gemeente Deventer wil overigens wel het totale bedrag dat aan wachtgeld wordt uitgeven bekendmaken.
 

Afstand van wachtgeld

Het wachtgeld van ex-bestuurders is een heet hangijzer in de gemeente. Marleen Huizingh, voormalig wethouder, deed onder druk afstand van haar wachtgeld. De reden was de negativiteit die ontstond nadat ze uit de IJsselstad vertrok. Huizingh was in totaal ongeveer vijf maanden in functie. Na haar vertrek maakte ze aanspraak op wachtgeld en ontving in totaal zo’n 70 duizend euro. Vervolgens barstte daarover een golf van kritiek los.


Afgewezen door publiciteit

De gemeente maakte toen wèl de hoogte van de uitkering bekend omdat volgens de gemeente Huizingh zich in het openbaar had uitgelaten over haar wachtgeld. Overigens zei ze zelf daarover dat ze door de negatieve publiciteit telkens afgewezen werd bij sollicitaties en daarom nog langer van het wachtgeld afhankelijk was.
 

Maatschappelijke discussie

Niet alleen in Deventer ligt het wachtgeld onder vuur, zelfs nu de regelingen versoberd worden is er nog steeds veel kritiek op. Ex-burgemeester Gerd Leers adviseert werkloze wethouders en burgemeesters bij het vinden van een nieuwe baan. Eerder zei hij daarover: ‘Ik kwam erachter dat veel ex-bestuurders en -politici tegenwoordig gemakkelijk aan de kant worden gezet. Vervolgens komen ze niet een, twee, drie weer aan de bak en ontvangen ze wachtgeld.’


Geen hangmat
 Het is volgens Leers voor wethouders zaak alles op alles te zetten om weer productief te worden. ‘Wachtgeld is een vangnet en geen hangmat. De tijd dat bestuurders vanaf hun vijftigste zo’n beetje met pensioen konden, is definitief voorbij. Een ex-burgemeester ondergaat tegenwoordig dezelfde behandeling als de groep moeilijk bemiddelbare werklozen waar hij of zij vroeger beleid voor maakte.’

Reacties: 12

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Welk persoonlijk belang heeft een wethouder eigenlijk bij het feit dat niemand mag weten wat hij verdiend? Valt er soms iets te verbergen? Publiek geld behoort m.i. sowieso openbaar te zijn als daarom wordt gevraagd. Een slechte en merkwaardige beslissing derhalve.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mathias
Wanneer de bankdirecteuren € 100.000,- loonsverhogingen krijgen schreeuwen de politici moord en brand (in dit geval terecht). Maar als zij zelf openheid van zaken moeten geven zijn zij niet thuis. Dan telt de transparantie even niet. Vervolgens komt ook nog een ex-burgemeester erachter, dat veel ex-bestuurders niet snel aan de bak komen na hun 50e jaar en daarom wachtgeld ontvangen. Ja, zo lust ik er ook een. Zij maken eerst de hele sociale zekerheid naar de knoppen voor de gewone burger en dan moeten wij met hun medelijden hebben. Nee, dus ...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
R. Mekking / ambtenaar
Ik ben van mening dat wat goed genoeg is voor ambtenaren ook goed genoeg is voor bestuurders. Dat laat onverlet dat ook oud-bestuurders recht hebben op privacy.

Openheid van zaken omtrent uitgaven uit algemene middelen kent grenzen. Moeten boven- en na-wettelijke uitkeringen aan ambtenaren ook per persoon gepubliceerd worden? Bijstanduitkeringen? Ik denk van niet.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Ik heb geen medelijden met bestuurders want ze hebben onze rechtspositie in de loop der jaren vrijwel helemaal uitgekleed. Door het beleid van de overheid mogen we pas met 67 (of nog later) met pensioen) maar diezelfde overheid heeft er als werkgever geen moeite mee om (op de arbeidsmarkt kansloze) 50+ers op straat te zetten. Afspiegelingsbeginsel noemen ze dat.

Gerd Leers huilt hier bovendien krokodillentranen.

Bestuurders krijgen, hoe kort ze ook gezeten hebben ruim drie jaar wachtgeld. Ambtenaren krijgen afhankelijk van hun arbeidsverleden maximaal 3 jaar WW.

Bestuurders beginnen hun wachtgeld met 80% van hun laatstverdiende loon waar ambtenaren het met 70% moeten doen.

Bij bestuurders gaat de pensioenopbouw gewoon door waar dat bij ambtenaren niet het geval is.

Tsjonge jonge wat zijn ze toch zielig.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Toine van Bergen / Lid Provinciale Staten Gelderland
Weer een bewijs dat de Raad van State geen bestuursrechter is maar een actiegroepje van oud-politici die de openbaarheid van bestuur frustreert. maar ja, over opheffen van de tak bestuursrechtspraak gaan de politici zelf. Daarom blijft Nederland bestuursrechtelijk gezien een bananenrepubliek.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerard Heetman / raadslid
@Broadcaster: Als je ambtenaar bent, moet je eerst eens kijken hoe het echt in elkaar zit. Dat hoort toch bij je vak. Politici (geen raads- of statenleden want die hebben geen uitkering als ze stoppen) hebben pas recht op MAXIMAAL 38 maanden uitkering als ze ook 38 maanden of langer functies als deze hebben vervuld. Dat is dus inmiddels gelijk aan de maximale WW-duur. En zodra ze weer nieuwe inkomsten krijgen, worden die verrekend.

@ Toine: jouw functieomschrijving is verkeerd. Een echte journalist hoort beter te weten hoe een rechtscollege in elkaar zit. Maar ook journalisten vergeten steeds vaker eerst de regelgeving te bestuderen voordat ze gaan schrijven.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
JJMoes
Plak het ABP ernaast: welvaartsvast, etc. Niks van waar dus. In de WAO is de vergelijking politicus/ambtenaar nog veel schrijnender. Maar ja, een ambtenaar vergelijken met een politicus? Nee laat dan de heren maar zitten en carriére maken, zoals PH Donner. (Ook ex-justitie )
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk bongers / burger
De functies die recht geven op wachtgeld zijn toch functies in het openbaar bestuur.

Die functies worden vanuit openbaar geld, afkomstig van de burgers, betaald.

Mogen we dan ook weten waar naar toe en hoeveel geld er betaald wordt. Dat houdt zaken alleen maar helder.Dat het onder de hoed blijft veroorzaakt onduidelijke praktijken zoals o.a. bij de huidige burgemeester van Delft, die naast zijn salaris wat hij kende bij het aanvaarden van het burgemeesterschap ook nog jaren een wachtgeld betaalt krijgt vanuit de gemeente Den Haag.

Ook wethouders van Delft hebben jaren onterecht wachtgeld gehad.Conclusie: open die gegevens zodat iedere burger kan zien hoe er mogelijk wordt gesjoemeld!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
criticus
@ Gerrit: Als een politicus zelf opstapt na minimaal 3mnd gefunctioneerd te hebben, oook al is de reden gesjoemel, gelieg over cv, gesteel, wietplantage hebben, pornokijken etc, ontvangt hij minstens 2 jaar wachtgeld.

Hoezo is dat vergelijkbaar met de WW?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Sterker nog: als een politicus, al dan niet vrijwillig, opstapt en hij is 55 jaar of ouder en heeft tevens in totaal minimaal politicus gespeeld, heeft hij wachtgeld tot aan zijn pensioendatum. En op die sollicitatieplicht let niemand.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
In totaal minimaal 10 jaar politicus bedoelde ik dus te zeggen
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Arnold / gemeentemabtenaar
@Gerrit, verwijt een ander niet de regels niet te kennen als je het zelf ook niet weet. Als ik opstap krijg ik niks, een bestuurder minstens 2 jaar eerst 80% en dan 70%.

En je weet zelf ook wel dat die verrekening en controle op sollicitaties niet veel voorstelt bij bestuurders. Ik moet minstens 4 sollicitaties per maand de deur uit doen,
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie