Advertentie
carrière / Nieuws

Vakbonden schorten overleg cao gemeenten op

De vakbonden hebben na het bod van de werkgevers het overleg over de nieuwe gemeentelijke cao’s (Cao Gemeenten en Cao SGO) opgeschort. Dat meldt de VNG op haar website.

20 februari 2021
cao

De vakbonden hebben na het bod van de werkgevers het overleg over de nieuwe gemeentelijke cao’s (Cao Gemeenten en Cao SGO) opgeschort. Dat meldt de VNG op haar website.

Net bod
Volgens de VNG willen werkgevers graag snel een cao waarin de waardering voor de inzet van de medewerkers tot uiting komt. Zij vinden dat ze gezien de financiële positie van gemeenten en de omstandigheden van veel werkende Nederlanders een ‘net bod’ hebben gedaan. 

Structureel 0,5 procent loonstijging
Dat bod houdt voor de looptijd van het jaar 2021 onder meer in dat het loon per 1 april 2021 structureel

een half procent stijgt en er een eenmalige uitkering voor alle werknemers is van 300 euro bruto, tenzij er lokaal al een vergoeding is geweest of toegezegd in 2021. Er komt een thuiswerkvergoeding voor 2021 van 2 euro per thuisgewerkte dag. Ook die kan worden verrekend als er lokaal andere afspraken over zijn gemaakt.

Verlofnorm van zes dagen
Daarnaast beloven de werkgevers onder meer een bovenwettelijke vakantie van zes dagen met ingang van volgend jaar met een opbouw naar de verlofnorm in vijf jaar en een afbouw naar de verlofnorm in zeven jaar. Ook wordt spaarverlof mogelijk met ingang van 2022 onder voorwaarden, onder meer dat het recht doet aan vitaliteit en met een maximale spaartermijn van tien jaar.

Geen tegenbod vakbonden meer
‘Helaas wilden de vakbonden geen tegenbod meer doen. Zij houden vast aan een looneis van 2,75 procent, diverse eenmalige uitkeringen van honderden euro’s, het herinvoeren van een VUT-regeling en een verlofnorm van acht dagen’, schrijft de VNG. ‘Gezien de financiële positie van gemeenten en de omstandigheden van veel werkende Nederlanders is dat onrealistisch en niet uit te leggen.’

Onderhandelingen cao rijk ook opgeschort
De VNG en de WSGO hopen dat de vakbonden spoedig naar de overlegtafel terugkeren en een serieuze poging doen om de verschillen te overbruggen. De kans daarop lijkt niet zo groot, aangezien de vakbonden donderdag ook al de onderhandelingen over een nieuwe cao voor rijksambtenaren hebben opgeschort, omdat ze het loonbod van de werkgevers (1 procent erbij in 2021) geen serieus bod vonden.

Reacties: 50

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Gerben
Terecht van de tafel gelopen. Een bod van 0,5% door een bestuurder die zelf bij de tafel is weggelopen bij een bod van 1,0%!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Henk
Iets wat ook hier geheel onvermeld blijft is het door de VNG opgelegde ultimatum van 1 1/2 week. Zolang is het bod van de VNG geldig!Een zeldzame arrogantie om met zo een argument de onderhandelingen tafel te verlaten. Straks zal de VNG ongetwijfeld roepen dat ze van de vakbonden niks meer hebben vernomen en gaan vervolgens eenzijdig een crisis CAO samenstellen.Bedenk ook dat de rekening van de hogere pensioenpremie al voor rekening van de medewerkers is gekomen.Onderhandelen mag best op het scherpst van de snede maar enig respect zou wel op zijn plaats zijn.Onderstaande discussie over de inschaling van de schalen 11 tot en met 15 hoort hier m.i niet thuis. Ik denk dat Drs. L en Claire zich beter eerst kunnen verdiepen in functiewaardering.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bert Spierings / Meddwerker SZW Den Haag
Zouden de bonden van de winterslaap, en de voorjaarsmoeheid het zomerreces zijn ingegaan?

Wat voeren ze in hemelsnaam uit? Net weer wezen peilen wat men in november al had gevraagd? Meer loon dus. Als belangrijkste component. De CAO liep af januari j.l. Gegeven het tempo wat men er op nahoudt kan men beter ook gelijk maar de CAO van 2022 op tafel leggen. Economie trekt aan als een malle. Dus, dan zou je toch mogen denken...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wietske
Desondanks stemmen veel mensen VVD en deze partij ( incl VNG) moet niets van ambtenaren hebben. Boontje komt om zijn loontje dus.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
J. de Geus / projectleider buitenruimte
Lees vanochtend dat de lasten voor huiseigenaren dit jaar fors stijgen. Veel gemeenten hebben de onroerendezaakbelasting en afvalstoffenheffing verhoogd. Verhoging van 10 tot soms 20 procent. Dit is dit bij de werkgevers en VNG bekend. Zij weten dus, of kunnen dit berekenen, dat het extra inkomen door de belastingwijzigingen per 1 januari van dit jaar onvoldoende zijn om er nog wat aan over te houden. Om dan te zeggen dat de inflatie met de 0,5% salarisverhoging wordt gecompenseerd klinkt dan niet plausibel. Nu maar hopen dat ze echt kunnen rekenen en met een beter bod komen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Erik / Gemeente ambtenaar
Prima dat de vakbonden het overleg opschorten. Maar dat is alweer 2 maanden geleden. Tussentijds niets meer vernomen Wat schieten we daarmee als het vervolgens volledig stil blijft ? Informeer de werknemers, zeg iets, overleg met elkaar, maak je nuttig, doe iets! Met deze leegte schiet niemand iets op. Voordat er een akkoord is, zijn we minimaal halverwege het jaar, dat terwijl de vorige cao eind vorig jaar verlopen is.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wietske
Zolang de zorg door Rutte op de nul lijn wordt gehouden, hebben wij geen recht van spreken vind ik
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Erik / Gemeente ambtenaar
Ik denk daar anders over. Rutte gaat niet over de cao van de zorg. Daarbij gaat het niet alleen over het salaris en kan het los van de inhoud beter over gecommuniceerd worden. Vergeet ook niet de druk op de gemeente door deze Corona pandemie, niet alleen de zorg werkt zich uit de naad.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wietske
@ambtenaar: nog sterker gezegd. De 2e kamer heeft een motie aangenomen voor structurele salarisverhoging in de zorg en Rutte en co weigeren hier uitvoering aan te geven.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Erik / Gemeente ambtenaar
Ok, je bedoelt de motie van de 2e kamer. Dat was een foutje dat die motie het gehaald heeft. Maar daar heb je gelijk in. Aan de andere kant vind ik dat de 2e kamer zich daar niet mee bezig moet houden. Ik zie dat als reageren in de emotie. De zorg is er de afgelopen jaren qua salaris op vooruit gegaan, op de nullijn zitten ze niet.

De overige cao's hoeven daar niet voor bevroren te worden is mijn bescheiden mening
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
Niet alleen de zorg maar ook aow ers en gepensioneerden Krijgen al jaren te weinig. kortom ambtenaren: ff niet klagen zou ik zo zeggen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wietske
Hmmmm er dus veel groeperingen die om allerlei (oneigenlijke) argumenten op de 0 lijn worden gehouden, Periodiek hoor je van deze rechtse regering dat alles onbetaalbaar is en dat er daarom bezuinig moet worden. Het is bijzonder om te zien hoe nu overal de miljarden vandaan komen voor van alles en nog wat: test events, geld voor aandeelhouders, grote ondernemingen coronasteun geven alsof ze nooit iets hebben verdiend en ga zo maar door. Welaten ons tegen elkaar uitspelen en geloven allerlei bizarre argumenten van Rutte. Desondanks stemmen heel veel mensen op een rechtse partij..... dan krijg je dit dus.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Erik / Gemeente ambtenaar
2% loonsverhoging, €3/dag thuiswerk vergoeding. Een eenmalige netto uitkering van €500,-. En een verhoging van het IKB tot 18%. Met ingang van 1 januari 2021.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
de vries / ambtenaar
Er wordt veel op de VNG gemopperd en dat is deels ook wel terecht. Maar de VNG is slechts het vehikel; de onderhandelingen worden gevoerd door het College van Arbeidszaken en daar zitten geen VNG-ers in maar 'onze' bestuurders. Voorzitter en hoofdonderhandelaar is Ton Heerts, burgemeester van Apeldoorn en voormalig voorzitter van de FNV, oud kamerlid voor de PvdA. En nu dus hoofd-uitknijper van gemeenteambtenaren. Het kan verkeren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Johan / Beleid
Silence is golden....? Zal wel iets met de verkiezingen te maken hebben. Desalniettemin zeer onprettig dat er geen communicatie meer is. Worden we aan ons lot overgelaten? Wat is het vooruitzicht? Ik doe mijn uiterste best, ik werk me de spreekwoordelijke rambam. De vraag is, doen onze werkgevers en bonden ook hun best?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
W. van den Bosch
Mooi hoor, dat gemeenteambtenaren uit hun eigen salaris een bijdrage mogen leveren aan de door de Staat opgelegde efficiencykorting op het sociaal domein. Ik kan niet wachten op de volgende overheveling van taken zonder bijbehorend budget, zoals het Omgevingsgedrocht van mevrouw Ollongren.

Maar los daarvan, ik zou de bonden die namens mij aan tafel zitten graag 2 onderwerpen willen meegeven die wellicht wat onderbelicht zijn gebleven:

1. ik stel al een jaar lang kantoorruimte ter beschikking en ik kan u zeggen dat 2 euro per maand (bruto) niet in de buurt komt van een commercieel all-in tarief.

2. Anders dan marktpartijen komen ambtenaren op geen enkele wijze in aanmerking voor de miljardensubsidies ter stimulering van het elektrisch rijden. Wij krijgen daar wel de rekening van: de misgelopen bpm en wegenbelasting wordt immers op de fossiele brandstofrijders verhaald. Nu wij toch als "gewone" werknemers worden beschouwd, is het logisch zijn dat ook ambtenaren in aanmerking komen voor fiscaal gunstige leaseautoregelingen. De sinds 2005 (!) bevroren reiskostenvergoeding van een paar centen per kilometer kan dan wel vervallen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Erik / Gemeente ambtenaar
Deze werkgever zorgt beter voor haar inhuurkrachten dan voor de eigen mensen. Bonden houdt vol en dwing een goede cao af bij deze slechte werkgever!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
de jong / ambtenaar
Met dat thuiswerken is het niet zo ingewikkeld om je eigen loonsverhoging te organiseren lijkt mij.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Dirk Klein / teamleider veiligheid
Stel, dat ik ruim 1/2 jaar na aflopen deadline nog geen enkel resultaat opgeleverd zou hebben. Stel, dat heel veel collega’s hiervoor van mij afhankelijk zouden zijn en er zelf niets aan kunnen veranderen. Stel, dat niemand mij hier dan op aanspreekt. Mag ik dan stellen, dat er iets ergens grondig mis gaat en is?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ron
Hoeveel tijd is er nodig om een CAO af te sluiten?

Maand 6 is bijna voorbij. 1 januari had het rond moeten zijn. Wie kan dit proces nu nog serieus nemen?Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rob / gemeenteambtenaar
Ik ben geen lid van de vakbond, maar het voelt wat ongemakkelijk om wel mee te profiteren zonder de lasten te dragen. Dus, ik overweeg/overwoog - afhankelijk van deze CAO onderhandelingen - ook lid te worden. Ik denk dat ik inmiddels wel overtuigd ben dat ze toch nog even moeten wachten op mijn lidmaatschap. Weinig tot geen communicatie, alleen maar geklooi met bannertjes en teams-achtergronden, en we zijn inmiddels een ruim half jaar verder. Zometeen gaat het reces in, laten we hopen op een overeenkomst in het najaar. Doe dan wel meteen ook 2022, anders zitten we volgend jaar weer met hetzelfde verhaal.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bert Spierings / Meddwerker SZW Den Haag
Die vakbonden zijn papieren tijgers, die doen helemaal niets,.jarenlang lid geweest, toen ik ze nodig had gaven ze niet thuis. Dit verbaast me ook helemaal niets. Op deze manier krijgen we nooit een CAO die recht doet aan het werk wat we doen, zeker in Corona tijd. Ik ben niet in de positie om thuis te werken, maar daar hoor je de bonden niet of nauwelijks over, voor diegenen die dus echt in de frontlinie staan. Eindejaarsuitkering hoor je ook nooit wat over, ook die blijft bij ons ver achter. Als we met dit soort bonden zitten opgescheept die niet verder komen als verongelijkt zijn, wordt het nooit wat,.Deze houding noodt nou niet bepaald om weer lid te worden. Juist nu moet je oproepen om te gaan staken. GGD Vuilnisophaaldienst, BOA'S, baliemedewerkers. Miljarden vliegen je om de oren, maar voor de gemeente ambtenaren kunnen er hooguit een paar centen af. Wat voeren die bonden eigenlijk uit?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerben
@Bonden:Met terugwerkende kracht en geen eenmalige fooi! Zitten al zonder reiskosten en thuiswerkvergoeding sinds maart 2020!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
anoniem
Leuk he, de thuiswerkvergoeding wordt in de onderhandeling van loonsverhoging meegenomen. Daardoor is de koek op voor de daadwerkelijke loonsverhoging. Hoe verrassend.De thuiswerkvergoeding is echter geen onderdeel van de koek, maar een vergoeding. De werkgever heeft namelijk ook heel wat kosten niet hoeven maken (verwarming hoeft minder, koffie, water, stroom etc.Dus, de thuiswerkvergoeding (met terugwerkende kracht ook voor 2020!!) snel aftikken en verder buiten beschouwing laten. We hebben het nu over 0.5%. Wat was de inflatie ook alweer? 1.1% in 2020 en in januari 2021 1.6%. Dus minimaal 1.5% is al nodig voor de nullijn.Veel waardering dus voor de thuisbikkelende medewerkers. Al weer een jaar op afstand bezig. BV NL draait nog door hun grote inzet.Schaam je VNG!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Janet / beleidsadviseur
Standaardreactie van de VNG. De bonden willen niet overleggen. Nee, gelukkig maar. Uit de gezamenlijk door VNG en FNV gehouden enquete kwam naar voren dat we massaal kozen voor loonsverhoging (onder andere). En dat gaat de VNG dus niet honoreren. Wat een idioterie. Die enquete was dus niets waard. Er is door VNG niets mee gedaan. Dankjewel werkgever, ik ben blij dat ik bijna bij je weg ben.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Tevreden ambtenaar / Applicatiebeheerrder
Gelezen op de site van de VNG: De werkgevers willen graag snel een cao waarin de waardering voor de inzet van de medewerkers tot uiting komt. We bieden 0,5%

Dan mag je zelf de conclusie trekken hoe groot hun waardering is......
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Johan / Gemeenteambtenaar
Mijn werkgever heeft voor 2021 in de begroting rekening gehouden met een CAO stijging van 2,5%........Rara waar dat geld dan blijft als we inderdaad uitkomen op 0,5%. Ik vermoed aan dure externe ´jongens en meisjes´! En het eigen personeel heeft zoals gewoonlijk weer eens het nakijken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
insider / insider
@Ambtenaar2 Ik was ook aan het twijfelen. Ik zou nu echter niet weten waar ik mijn lidmaatschap voor zou betalen?? Geen nieuws, geen updates geen ingeplande overleggen...uitzichtloos...money for nothing als je het mij vraagt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Petra
Er liggen op het ogenblik geloof ik 7 miljoen Nederlanders aan het Cojona-staatsinfuus. Dat kost miljarden.Wel bijzonder dat er dan geen geld zou zijn om ambtenaren fatsoenlijk te compenseren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
ambtenaar
Een paar eurotjes netto per maand daar moeten we het maar voor doen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Joop
Die thuiswerkvergoeding is een aanfluiting met alle kosten die iedereen maakt. 0,5% is een dikke middelvinger naar iedereen die de laatste tijd zijn stinkende best doet om alle extra werkzaamheden nog 'eventjes' erbij te doen. SCHANDALIG!!!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Harry / beleidsambtenaar
Weer een belachelijk bod van het VNG. Mis zoals altijd weer het beleid voor oudere werknemers, op weg naar hun pensioen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Tom / Bestuurlijk jurist
'"De VNG en de WSGO hopen dat de vakbonden spoedig naar de overlegtafel terugkeren en een serieuze poging doen om de verschillen te overbruggen."

Haha wat een grap deze zin. Wij hopen dat de VNG eens een serieuze poging gaat doen om de ambtenaren te belonen. Maar goed in dit geval zal het wel zijn ervaringen uit het verleden bieden een garantie voor de toekomst: er komt niks bij.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Joost
Droog brood hoeft geen beleg!

Er is geen enkele politieke partij die maar iets over het salaris van een gemeente ambtenaar rept. Ze scoren liever met de slecht betaalde leraren (verdienden meer dan de gemeente ambtenaar) . Vergeten wordt dat inhuur veel duurder is. Als we braaf blijven en netjes ons werk blijven doen zal er weer (bijna) geen cent bijkomen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
de jong / ambtenaar
@Johan: precies!! Een gemeente die zichzelf serieus neemt raamt in de meerjarenraming een stijging voor loonkosten. In plat Nederlands: de werkgever liegt dat ie barst als gesteld wordt dat er geen geld voor loonsverhoging. Of hij kent zijn eigen begroting niet; dat zou ook zomaar kunnen. Iedereen weet dit en toch komt de VNG er elke keer weg. Daarom bonden: ga niet terug naar de tafel, wat heb je er in vredesnaam te zoeken? Geen CAO is beter dan wel eentje. Eén van de zegeningen thuiswerken is dat je je eigen loonsverhoging kunt organiseren (na aftrek van de niet gecompenseerde extra kosten uiteraard).
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bertus / Observant
Ik ben ook nog op zoek naar de thuiswerkvergoeding 2020 of is die al overboord?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bertus / Observant
By the way, waarom ligt het bod voor rijksambtenaren 2 (!) maal zo hoog?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Lex / ambt
@Hoekstra: thuis je loonsverhoging organiseren? Wat een verbijsterende niet-integere instelling. Gauw wegwezen bij de overheid, zou ik zeggen. Tegen de anderen: Kijk eens in je omgeving en wees blij met je werkzekerheid in de huidige situatie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Advies aan vakbonden:

1. wacht vooralsnog CAO Rijk af.

2. inventariseer wat gemeenteambtenaren sinds 2008 aan achterstand qua salarisontwikkeling hebben opgelopen t.a.v. CAO Rijk.

3. ga daarmee en met situatie salarissen januari 2021 (o.a. verhoging pensioenpremie) toekomstige onderhandelingen in).

4. stop in ieder geval met het dumpen van de exploitatie van de begroting van gemeenten.

5. hevel de VNG-ambtenaren over naar de CAO gemeenten.

6. ga staken bij onvoldoende reactie/resultaat. De thuiswerksituatie zal staken sterk vergemakkelijken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Arjan
De communicatie over de voorgang is wel heel minimaal..
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
ambtenaar / ambtenaar
Beste vakbonden, hier rest slechts één oplossing:

Breng ALLE ambtenaren onder dezelfde CAO.Resultaat: EENDUIDIGHEID en SLAGKRACHT!

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerard
Even een voorbeeld salarisschaal 12. Bij gemeenten € 5.872. Primair onderwijs € 5.527 en Voortgezet onderwijs € 5.699. De rijksambtenaren € 5.710. Ooit toen alles nog centraal was, waren deze bedragen gelijk. Slechts zo maar ter info :)Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Drs. L / Adviseur
@Nuchter, is dat niet een beetje appels met peren? Een beleidsmedewerker bij een kleinere/middelgrote gemeente zit vaak in schaal 10. Bij het Rijk moet je dan eerder denken aan schaal 11/12. Managementfuncties idem. Gemeenten schaal 13, Rijk schaal 15/16.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerard
@Drs. L Daarmee zet je de hele beloning van de overheid dus ter discussie. Een gemeentesecretaris in een kleine gemeente van 6.000 inwoners krijgt dan hetzelfde salaris als die van Amsterdam. Volgens mij geeft de zwaarte van de functie een bijpassende loonschaal. Het gaat verder niet om dit voorbeeld bij schaal 12. Geldt ook voor andere schalen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Drs. L / Adviseur
@Nuchter, ik kon je reactie niet helemaal duiden. Ik vind het sowieso al discutabel dat een beleidsmedewerker bij een grote gemeente meer moet verdienen dan bij een kleine, terwijl bij kleinere gemeenten de functie vaak zelfs veel diverser is dan bij een grote. Enfin, ik zou wel pleiten voor 1 cao voor de overheid.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gert Stevense
@Nuchter: rijksambtenaren krijgen een hogere eindejaarsuitkering dan gemeenteambtenaren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frits
Wanneer je als VNG aangeeft dat het argument om met geen enkel realistisch loonbod te komen, was: ‘Gezien de financiële positie van gemeenten en de omstandigheden van veel werkende Nederlanders is dat onrealistisch en niet uit te leggen.’. Dan is het nu (na toezegging van het Rijk over de verruiming van de Jeugd- en Wmo-budgetten) toch niet meer uit te leggen dat je al een halfjaar CAO-loos bent?Ondertussen heb ik zin in een hete herfst. Na jaren een stapje extra te hebben gezet bij gebrek aan nieuwe collega' s, onrealistische bestuurlijke ambities en nieuwe maatschappelijke opgaven, denk ik nu, zoek het maar uit.Geen waardering, geen stap harder.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
John / Toezichthouder
2% erbij per 01-01-2021 en €2,00 per dag voor het thuiswerken (met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021) en een éénmalige uitkering van €500,00 als compensatie voor het thuiswerken in 2020. Dat is toch minimaal wat we behoren te krijgen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Claire
@ Drs. L.: Nee hoor. Beleidsambtenaar gemeente is gewoon schaal 11 en bij de rijksoverheid ook. Managers gemeente weet ik niet uit eigen ervaring, maar bij de rijksoverheid is dit ook gewoon schaal 13. Gemeenteambtenaren hebben volgens mij een behoorlijk vertekend beeld. En de reacties van de gemeenteambtenaren op dit artikel (zelf in loonsverhoging voorzien door thuiswerken, gezeur over slecht pensioen, niet malse bewoordingen richting de werkgever?) zijn m.i. ook niet ambtenaar waardig. Je doet dit werk o.a. vanuit een bepaald maatschappelijk belang + met een bepaalde visie + je hebt een eed afgelegd. Ik vind het ronduit beschamend om te constateren dat ik tot hetzelfde ambt behoor als ik de onderstaande reacties lees. Heb je meer ambitie + capaciteiten? Solliciteer vooral verder aub.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
de vries / ambtenaar
@Drs. L, @Claire, @Nuchter en anderen... het gaat bij de CAO niet om de vraag of een beleidsmedewerker in 11, 12 of 13 zit maar om de vraag hoeveel er bij komt. Inschaling is een kwestie van functiewaadering, het beructhte HR21. Even 1 ding tegelijk.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie