Advertentie
carrière / Nieuws

SVB draait niet op voor schade zorgverlener

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) hoeft niet op te draaien voor de financiële schade van een zorgverlener die declaraties uit het persoonsgebonden budget (pgb) te laat kreeg uitbetaald. Dit heeft het gerechtshof Amsterdam dinsdag bepaald.

07 oktober 2015

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) hoeft niet op te draaien voor de financiële schade van een zorgverlener die declaraties uit het persoonsgebonden budget (pgb) te laat kreeg uitbetaald. Dit heeft het gerechtshof Amsterdam dinsdag bepaald.

Fraudegevoelig
De SVB is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de betaling van declaraties uit pgb’s aan zorgverleners. Voorheen kregen pgb-houders het geld rechtstreeks op hun rekening gestort, maar dat systeem bleek te fraudegevoelig. Daarom wordt het budget door de SVB beheerd en rechtstreeks uitbetaald aan de zorgverlener. De SVB checkt bij gemeenten of personen inderdaad recht hebben op een pgb.

Maanden zonder geld
Vanaf begin dit jaar ging het echter mis. Iedere kleine onvolkomenheid in de gegevensstroom die nodig was om tot uitbetaling te komen, leidde onmiddellijk tot blokkering van de uitbetaling. Zorgverleners kwamen soms maanden zonder geld te zitten.

Geen arbeidsovereenkomst
Het arbeidsrecht kent een bepaling op grond waarvan een verhoging van maximaal 50 procent van het verschuldigde loon in rekening kan worden gebracht bij te laten betaling. Het gerechtshof meent echter dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen de SVB en de zorgverlener. De zorgverlener ontvangt weliswaar het loon via de verzekeringsbank, maar dat is een administratieve aangelegenheid. Opdrachtgever blijft de ontvanger van het persoonsgebonden budget.

Van tafel
De kantonrechter kwam in juni tot een ander oordeel: er was weliswaar geen sprake van een arbeidsbetrekking, maar wel van een met een arbeidsovereenkomst vergelijkbare rechtsbetrekking. Daarom zou de SVB volgens de kantonrechter wel aansprakelijk zijn voor de financiële schade. Het gerechtshof veegt met haar uitspraak dit oordeel echter van tafel.

Afbeelding

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

J.Schröer
Met deze uitspraak wordt falen van de overheid op de zorgverleners afgewenteld. Blijkbaar moet de zorgverlener de hulpbehoevende klant aansprakelijk stellen, waarna de klant de vergoeding wel kan krijgen. Dit is de manier om mensen nog verder in de vernieling te helpen. Zo omgaan met mensen in Nederland onwaardig
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Pierre
Ik vraag me af waarom voor de civiele rechter is gekozen?
Zie de website van SVB:Titel 8.4 van de Awb voorziet in een verzoekschriftprocedure om schadevergoeding. Ingevolge artikel 8:88, eerste lid Awb geldt deze procedure voor gevallen waarin schade is veroorzaakt door (......)het niet tijdig nemen van een besluit ( etc). Op grond van deze procedure kan een belanghebbende die meent schade te hebben geleden ten gevolge van het handelen van de SVB bij de bestuursrechter een verzoek om schadevergoeding indienen. In beginsel moet hij voorafgaand aan dit verzoek aan de SVB vragen om de schade te vergoeden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Krelis
Zou er nog oemand serieus beloven dat de rechtspraak in NL onafhankelijk is ? Overheid en rechterlijke macht spelen onder 1 hoedje. Zeker met het duo dat nu de politieke posten bezet bij Justitie (van der Steur en Dijkhoff). De burgers zijn weer de klos. Maar dat zal deze VVD-Ers aan hun reedt roesten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
pieter / wegkijker
De overheid laat inderdaad steken vallen.

Het gaat mij te ver om de zorgverlener extra te compenseren. Het gaat hier wel om gemeenschapsgeld en niet om middelen die een winstgevende organisatie dient af te dragen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Pierre
@Anand: SVB is gewoon semi overheid. Daarom is ook de Awb een mogelijkheid voor juridische stappen. Die biedt een profitorganisatie niet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie