Advertentie
carrière / Nieuws

Leeuwarden stopt ontslagbescherming en salarisgarantie

De gemeente moet krimpen en dus moeten er mensen uit, aldus Frans van Kaam van de gemeente.

11 januari 2013

Het college van Leeuwarden heeft het sociaal akkoord dat met de vakbonden is afgesloten bekrachtigd. Vanaf dit jaar hebben ambtenaren in de Friese hoofdstad geen ontslagbescherming meer en ook geen salarisgarantie. Toch spreekt wethouder Thea Koster van een akkoord waar ze trots op is.

Krimpen
Leeuwarden staat, net als alle gemeenten, voor een forse bezuinigingsopgave. In de komende jaren wordt er voor 6 miljoen euro bezuinigd op de organisatie. Het sociaal akkoord liep in 2012 af en in de onderhandelingen voor een nieuw akkoord staan enkele opmerkelijke zaken beschreven. ‘Het ambtelijk apparaat is aan het krimpen en die werkgarantie konden we dus niet meer continueren’, zegt Frans van Kaam die namens de gemeente de onderhandelingen over het sociaal akkoord voerde.


Boventallig
Ook de salarisgarantie is in Leeuwarden van de baan. Voor mensen die boventallig verklaard worden en een baan in een lagere functie krijgen, zal het salaris geleidelijk aan afgebouwd worden. Op dit moment zijn in Leeuwarden 55 mensen boventallig. Voor 30 van hen geldt dat het zou kunnen dat ze herplaatst worden binnen de gemeente. ‘We streven er natuurlijk naar om ze horizontaal te herplaatsen’, aldus Van Kaam. ‘Maar mocht dat niet lukken dan wordt hun salaris in vijf stappen verlaagd.’ Volgens hem is het voor de gemeente niet houdbaar om mensen boven hun functie te belonen. Hij wijst erop dat bij vrijwillige demotie altijd al een salarisverlaging mogelijk was. 'Je kunt je natuurlijk afvragen hoe vrijwillig een nieuwe functie is als je boventallig verklaard wordt. En daarom hebben we gekozen om het niet in één keer te doen maar af te bouwen.'
 
Tja

Van Kaam zegt geen andere gemeenten te kennen waar de salarisgarantie afgeschaft wordt. Maar op de vraag of het dus een nogal radicale maatregel is, blijft hij het antwoord schuldig. Hij houdt het bij ‘tja’. Het akkoord - dat door de leden is goedgekeurd – is de uitkomst van pittige onderhandelingen, meldt hij. Maar voor de gemeente was het een zeer belangrijk punt om afscheid te nemen van de salarisgarantie en de ontslagbescherming.

Trots
Op de website van het CDA meldt wethouder Thea Koster dat ze er ‘erg trots’ op is dat er een akkoord gesloten is. ‘We hebben een evenwichtig akkoord bereikt’, legt Van Kaam uit. 'Het salaris wordt niet zomaar gekort, maar langzaam afgebouwd. En iemand ontslaan doen we ook niet zomaar. We proberen 24 maanden lang om de persoon naar ander werk te begeleiden. Die extra middelen voor re-integratie zijn een belangrijk onderdeel van het akkoord. Deze medaille heeft wel degelijk twee kanten.’
 

Reacties: 30

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Arnold / gemeentemabtenaar
Wees er maar trots op dat je mensen de armoede indrukt. In 5 stappen afbouwen veranderd niets aan het feit dat je flink in moet leveren. Doet Wethouder Koster dan zelf ook een duit in het zakje? Of stijgt haar slaaris en onkostenvergoeding gewoon lekker door (zoals altijd bij bestuurders). In gioede tijden zoek je een baan waar je wel naar behoren wordt beloond maar die keuze hebben deze mensen niet in de huidige economische omstandigheden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Irmgard Debie
Van harte proficiat mevr. Koster met het behaalde resultaat. Ik kan me voorstellen dat u "erg trots" bent op het akkoord. Ik heb alleen een kleine vraag......hebben de vakbonden liggen te slapen.......?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ever
ONBEGRIJPELIJK!

Dit zet de deur op een kier voor het afschaffen van deze verworvenheden voor alle ambtenaren!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Blok / raadslid Winsum
Als ambtenaar zeg ik: prima maatregel, die past in deze tijd. Laten we op zijn minst de discussie hierover aangaan.

De ouderwetse gedachte 'als je ambtenaar bent zit je gebakken de rest van je leven' moeten we nodig van af. En de prikkel om goed te blijven presteren, flexibel, creatief en dynamisch te blijven als ambtenaar zou hierdoor wel eens toe kunnen nemen. De vanzelfsprekenheid bij ambtenaren overal maar recht op te hebben vind ik niet meer van deze tijd. Ik zie het meer als verdienste (je moet het verdienen) dan een recht.

In ruil voor de maatregelen als deze bij Leeuwarden zou er dan wel meer ruimte moeten komen voor flexibel belonen en de beloning in het algemeen meer marktconform moeten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
m.weeber / commissielid gem medemblik
Het is belangrijk dat ambtenaren dezelfde regelingen krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Je dient goed te presteren, anders krijg je daar consequenties.

Ambtenaren kunnen zich niet meer verplaatsen in het werken in het bedrijfsleven omdat ze in een wij cultuur zijn beland, teveel macht hebben en kunnen doen wat ze willen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ouwe Seun
Het vreemde aan het verhaal is dat het Leeuwarder ambtelik apparaat aan het krimpen is, terwijl er alleen maar taken bij komen bij gemeentelijke organisaties. Ook in Leeuwarden worden straks taken niet meer uitgevoerd of toegevoegd aan die van collega's, die al een behoorlijk zwaar pakket hebben. Benieuwd waar en wanneer het schip strandt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
CM / senior adviseur
Ik zag mij door dit accoord genoodzaakt per direct mijn lidmaatschap van de vakbond op te zeggen. Na meer dan 30 jaar lidmaatschap blijkt dat belangenbehartiging door een vakbond van zijn leden een aanfluiting is
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Peter / ambtenaar
Met de ontslagerij-methoden van de gemeente Zevenaar zou Leeuwarden nog goedkoper uit zijn.

Zie: http://wijdoendatzo.wordpress.com/
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Criticus - NL
Indien deze 'flexibiliteit' ten aanzien van het salaris ook wordt ingezet om te kunnen stijgen, voor ambtenaren die bovengemiddeld presteren, danwel allerlei extra taken krijgen toebedeeld (zoals ook Ouwe Seun aangeeft). Dan zou ik er vrede mee hebben. Probleem alleen is dat dat je gegund moet worden en daar hebben veel leidinggevenden nogal moeite mee. Dan valt het ineens niet in je salarisprofiel of ontstaan er scheve verhoudingen met andere (echter gemiddeld ingevulde) vergelijkbare functies.Als je naar de persoonlijke invulling kijkt in plaats van naar de functie, zoals tot nu toe. Zie ik mogelijkheden, ander is het een verschrikkelijke verschraling van onze rechten!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
Ja ja eerst naar een lagere functie en dan komen ze er na die twee jaarachter dat je overkwalificeerd bent of volgt de volgende bezuinigingsronde, mag je alnog naar de WW- onder nog slechtere voorwaarde. Wel kassa voor de gemeente.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jack
Vreemd dat mevrouw de wethouder trots is op een devaluatie van sociaal beleid. Er zou van gepaste trots sprake zijn als vanuit samenwerking i.p.v. op basis van een zwaard van Damocles zou worden geacteerd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
bondslid / beldeidsuitvoerder
Het faillet van de bonden en de laatste stuiptrekking van het CDA? Moderniseren? Ja!, maar dan twee kanten op.

ook het salaris markconform maken voor de lagere schalen. De top verrijkt zich sowieso al jaren. Bovendien blijkt dat telkens weer dat men vergeet dat een taak van een ambtenaar toch wat anders ligt dan die in de markt. Maar het is o zo makkelijk om 'de ambtenaar' te pakken voor het falend beleid van de bestuurders en grote instellingen.

Ik heb zojuist ook mijn lidmaatschap opgezged!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mark de Vries / Adviserend Partner
Dat je als organisatie je risico's probeert te managen snap ik heel goed. En dat de rechtspositie van ambtenaren zo is dat je de aanstelling van medewerkers wel heel moeilijk kunt ontbinden vind ik ook. En als je de aanstelling dan eindelijk heb ontbonden dan heb je als voormalig werkgever soms nog behoorlijke financiële verplichtingen als eigen risicodrager.

Toch mis ik iets in het verhaal; hoe zorg je dat mensen mobieler zijn zodat zij beter inzetbaar zijn in de arbeidsmarkt zodat hun risico om duurzaam zonder baan te zitten wort beperkt. Want als men dat risico minder voelt, zal je als werkgever daar ook profijt van hebben.

Eén van die dingen waar je mee kunt beginnen is om goede gesprekken te voeren over de inhoudelijke en meetbare resultaten die een medewerker gaat boeken en hoe deze dit beter gaat doen dan het jaar daarvoor. Dat is iets wat nog met te grote regelmaat niet of nauwelijks gebeurt. Dit vergroot nl. de prikkel om te blijven presteren, maar zorgt er ook voor dat bestuurders, managers en medewerkers een resultaatgerichtere houding gaan aannemen. Wellicht draagt dat ook bij aan de ombuiging van de financiële discussies naar 'wat hebben we nodig om de verwachtingen die er zijn te realiseren'.

Snijden in je personeelsbudget is een kort door de bocht-actie bij bezuinigingen. Maar als de overblijvende mensen nog steeds hetzelfde blijven werken pak je een groot deel van de oorzaak niet aan en wordt meermetminder nooooooit haalbaar en ligt de volgende reorganisatie noodzaak al weer voor de deur.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul Coret / Adviseur
De heer w.m. leeft in cloud cuckoo land. Alsof in het bedrijfsleven gemeten wordt naar presteren. Heb zeer veel kennissen die in het bedrijfsleven werken als consultant. Nou, ik kan u vertellen dat bij ING, Abn/Amro, TNT, PostNL, Philips en kan er nog een dozijn opnoemen, dit helemaal niet aan de orde is. Op veel plekken zit men daar de helft van de tijd duimen te draaien of projecten te verzinnen die na een jaar de prullenbak in gaan. Nee, dit is geen belastinggeld, maar betaalt u wel aan de kassa als u iets van hen koopt/leent etc. Dit gaat namelijk in de kostprijs van de andere diensten. wat een naïviteit! In Nederland gaat de marginalisering van grote bevolkingsgroepen steeds voorspoediger. we gaan de kant op van The UK en Duitsland, waar de armoede steeds groter wordt en de bovenkant zich verrijkt. Ben benieuwd wanneer de 400 euro banen in NL de intrede doet. (zie Duitsland). Een massa werkende armen
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Karelsen / belastingdeurwaarder
Ik vind het echt prima !

Wel onder de voorwaarde dat mevrouw Koster ook alle voorwaarden en wijzigingen voor haarzelf van toepassing heeft verklaard. En niet zeggen dat dit niet kan, gewoon doen mevrouw Koster.

Solidair zijn heet zoiets ! Of het goede v oorbeeld geven !
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan / ambtenaar
Dit accoord verbaast mij. Is dit accoord niet strijdig met de CAO. Je gaat toch geen accoord afsluiten dat een verslechtering is t.o.v. de landelijke afspraken. In het CAR-UWO is salarisgarantie en een goede regeling voor boventalligheid opgenomen. Je gaat toch niet afwijken van de CAO. Als deze informatie klopt zou ik als werknemer direkt naar de rechter stappen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
faber
Werken bij de gemeente Leeuwarden heeft in vergelijking met andere gemeenten een aantal minder aantrekkelijke kantjes gekregen. Of de andere gemeenten gaan Leeuwarden volgen zodat speelveld weer wat gelijker wordt of Leeuwarden moet vroeger of later het nadeel compenseren dan wel genoegen nemen met war het kan krijgen. Alle waar heeft zijn prijs.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Peter / ambtenaar
Met de ontslagerij-methoden van de gemeente Zevenaar zou Leeuwarden nog goedkoper uit zijn.

Zie: http://wijdoendatzo.wordpress.com/
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
werken bij de gemeente is voor niemand aantrekkelijk meer. en al zeker niet voor jongeren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nico / zzp
Waar is de wethouder nu trots op? Dat het haar is gelukt om de arbeidsvoorwaarden van haar medewerkers verder aan te tasten? Is dat een prioriteit van het CDA?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
pieter / wegkijker
Pikant detail, de meerderheid van de Leeuwarder gemeenteraad is links. Dit geldt ook voor het college.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Niek / jurist
Dit verhaal klinkt "eigentijds". In de praktijk blijkt dat de top zichzelf overbeloont en men niet vies is van bonussen en gouden handdrukken. Het lager personeel wordt daarentegen aangepakt met demotie.

Niet erg als iemand onvoldoende presteert! Wel erg als iemand om andere reden op een zijspoor wordt gezet. Ook b.v. na 30 jaar hondstrouwe dienst. Maar goed: daar heeft die manager van nog geen 30 jaar geen feeling voor want die kent alleen maar Amerikaanse boekjes. En dan die bestuurders. Waar de rechtspositie voor ambtenaren in 15 jaar helemaal afgebroken is, hebben zij wel erg goed voor zichzelf gezorgd met enorme wachtgeld periodes. Het eerste waar op bezuinigd kan worden is het ogenblikkelijk afschaffen van wachtgeld in het publieke bestuur. Nou OK dan, in vijf stappen afbouwen naar 0 mag ook.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Elsemieke
Wachtgeld? Het is 2013 hoor.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Schiphorst / adviseur
Het moet mij van het hart, sommige reacties tonen de totale wereldvreemdheid van (naar ik meen) ambtenaren.@Dercks; Wat u beschrijft is al decennia dagelijkse praktijk voor mensen die er in het bedrijfsleven uitvliegen. Hebt u zich daar ooit om bekommerd? En wat geeft u als ambtenaar het recht om anders behandeld te worden????@ Mak: Het argument van meer zekerheid tegen minder salaris is een mythe! In het bedrijfsleven wordt niet veel meer verdiend. Dat is simpel aan te tonen als men de schalen erbij pakt. Zeker personeel in functies tot en met schaal 10 (en dat is echt de meerderheid Mak) verdient vaak beter dan vergelijkbaar in functies in bijvoorbeeld het MKB. Op hoger niveau is het inderdaad zo dat in het bedrijfsleven meer verdiend wordt. Maar dan kan men nog niet tippen aan de secundaire voorwaarden op gebied van verlof, scholing en detacheren/stage (ik ga even een jaartje leuk hobbiën bij de buurgemeente). In het bedrijfsleven wordt gekeken naar de toegevoegde waarde die een medewerker biedt. Dat zou de overheid ook moeten doen. Als u heeft gekozen voor een zekerheid veschaffend baantje in de luwte komt u nu bedrogen uit. En dat zal best wrang zijn. Maar; welcome to the real world zou ik zeggen. Ik vraag mij wel af of u met deze instelling het 3 dagen redt in hetbedrijfsleven.... Wens u i.i.g. veel succes.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
J. Derckx
Gaat de gemeente Leeuwarden voor deze ambtenaren nu ook bij de bank een lagere hypotheek regelen nu zij het inkomen ervoor niet meer hebben. Dat Van Kaam zich op de borst klopt toont zijn mentaliteit en collegialiteit, als mijn haar maar goed zit... Dat de bonden dit accepteren kan ik niet geloven, wie vertegenwoordigen zij dan nog??

Zeg je lidmaatschap voor die club maar op, zij staan nergens meer voor. Capgemini zal hen danken voor de rechter.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jacco Mak
We hebben als ambtenaren jarenlang genoegen genomen met minder salaris t.o.v. de zakelijke markt, in ruil voor de zekerheden die door Leeuwarden nu worden weggenomen. Als meerdere overheden dit gaan doen, gaan ze dan ook met terugwerkende kracht het verschil in salaris alsnog uitbetalen? Dan heb ik er wel vrede mee.......
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Joost / Ambtenaar!
Lijkt mij niet meer dan een logisch gevolg. Volgens mij moet je betaald worden voor het werk dat je doet.. Als je in je huidige functie overtallig bent, betekend dit in het bedrijfsleven dat je ontslagen wordt. In het geval val Leeuwarden kunnen de medewerkers mogelijk herplaatst worden, als dit op een lager niveau is, kunnen ze dit of accepteren of een andere baan zoeken, dus een logisch gevolg is dan een salarisverlaging. Dat neemt niet weg dat het vervelend als je in salaris omlaag gaat!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Steven de Jong / Salarisadminstrateur
Werken bij de gemeente is denk ik wel aantrekkelijk op het moment dat er iets gedaan wordt aan de oneerlijke situatie in de arbeidsvoorwaarde pensioen. Instroom en doorgroeimogelijkheden zullen naar de toekomst alleen maar toenemen door de uitstroom van de babyboomers en toename van taken doorgeschoven vanuit het Rijk.Groot probleem hierbij is dat er veel van de arbeidsvoorwaarde pensioen wordt aangewend om de aanspraken van de oude garde zoveel mogelijk te ontzien. Navenant is de inspraak in deze arbeidsvoorwaarde ook nihil. Ook de doorsneepremie is een oneerlijk mechanisme en doet geen recht aan mobiliteit tussen sectoren.Afhankelijk van de fiscale beperking in 2014 en de te nemen maatregelen agv onderdekking en overgang naar een reeel pensioencontract denk ik er toch steeds meer aan om een 'jonge'sector te kiezen om de ongelijkheid op te heffen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Johan / adviseur
Door het dominante marktdenken, een verregaande digitalisering van overheidsdiensten, een groeiende afkeer van vaag beleid en de financiele nood bij veruit de meeste overheden, zal het totale ambtenarenbestand binnen 5 a 10 jaar gedecimeerd worden. Om dit mogelijk te maken legt de rijksover- heid thans het fundament om relatief eenvoudig en goedkoop van ambtenaren afscheid te kunnen nemen. Open uw ogen ambtenaren de tijd van rechtzekerheid is voorbij, Veel gemeenten hebben nu al constructies waarbij de goedkoopste aanbieder na openbare aanbesteding een tijdelijke klus (voorheen regulier werk) krijgt en geven geen aanstellingen meer en dat zal na de aanstaande fusiegolf alleen maar sterker worden. Het is niet mijn voorkeur of wens, maar harde realiteit. . .
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Roy van Zijp / Politieke partij NOW
Dan vind ik het resultaat dat in Rotterdam bereikt is, mede dankzij de COR en de vakbonden een veel beter resultaat
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie