Advertentie
carrière / Nieuws

Vrouwen in topfuncties: overheid geen voorbeeld

Nog steeds zijn er veel te weinig vrouwen in topfuncties van raden van bestuur en -commissarissen. Maar ook in de overheid en de politiek zijn e te weinig vrouwen op hoge posities. Het nog altijd regerende old boys network is een belangrijke reden hiervoor.

17 november 2015

De overheid, het openbaar bestuur en de politiek geven geen goed voorbeeld aan bedrijven als het gaat om het aantal vrouwen in topfuncties. Dat moet veel beter vindt Gerdi Verbeet, voorzitter van de stichting ‘Talent naar de Top.’ Die onderzocht of grote bedrijven zich aan de Wet bestuur en toezicht houden. Daarin wordt een minimum van 30 procent vrouwen in de raden van bestuur en –commissarissen geëist. Dat percentage blijkt na twee jaar op slechts een luttele 10 procent te zitten. Een van de aanbevelingen is om als overheid het goede voorbeeld te geven en ook een wettelijk streefcijfer voor vrouwen in hoge publieke functies in te voeren.

Divers team

‘Practice what you preach,’ verduidelijkt Gerdi Verbeet, ‘het moet in de hele maatschappij zichtbaar zijn dat het voor je bedrijf of organisatie beter is als je een divers team hebt. De overheid en politiek moeten die boodschap niet alleen opleggen aan de grote bedrijven. Ze moeten zelf ook doen wat ze van een ander verlangt.’


Ambtenarenapparaat 

Het Nederlandse ambtenarenapparaat doet het nog niet eens zo slecht. Uit het onderzoek Werken in de Publieke Sector 2015 blijkt dat steeds meer managementposities bij de overheid worden ingenomen door vrouwen. Daarnaast stijgt het aantal vrouwen dat in de publieke sector werkt jaarlijks. Vergeleken met de totale beroepsbevolking werken er meer vrouwen bij de overheid dan gemiddeld. Deze vrouwelijke ambtenaren zijn gemiddeld jonger en vaker hoger opgeleid. In de leeftijdscategorie 30-34 jaar werken er zo'n 60 duizend vrouwen bij de overheid tegen 40 duizend mannelijke. In 2004 werkten er nog in drie sectoren meer vrouwen dan mannen. In 2014 is dat het geval in zes sectoren: vijf binnen het taakveld onderwijs en nu ook bij de Rechterlijke Macht.

Topambtenaren
Die cijfers liggen anders bij het rijk. Bij de Algemene Bestuursdienst (ABD), waar de hoogste ambtenaren werken, ligt het percentage vrouwen op 28 procent. ‘Gemiddeld’, benadrukt Verbeet, ‘bij het ministerie van Economische Zaken is het maar 16 procent.’

Old boys network

'Een van de oorzaken van de teleurstellende cijfers uit de bedrijvenmonitor is dat er bij die grote vennootschappen nog steeds sprake is van een old boys network,’ verklaart Verbeet, ‘men kijkt alleen in eigen kring. Ik heb vrouwen gesproken waarvan u en ik zouden denken dat ze al heel wat commissariaten zouden hebben, maar die hebben er geen een. Er wordt kennelijk niet aan gedacht om ze te vragen. Je moet blijkbaar in een circuit zitten om mee te tellen'. En dat old boys network werkt volgens Verbeet ook belemmerend voor jonge mannen en voor mensen die uit een ander land komen. ‘Eigenlijk voor elke nieuwkomer,’ zegt ze.


Geen vrouwelijke burgemeester

Niet alleen in het bedrijfsleven is er nog altijd een levendige old boys network, ook in de politiek en in het openbaar bestuur is dit het geval, vindt ook Gerdi Verbeet. ‘Het is toch bijzonder dat we maar één vrouwelijke Commissaris van de Koning hebben en dat er bij de steden boven de 150 duizend inwoners geen enkele burgemeester vrouw is.’


Minder lacherig
Toch is Verbeet niet pessimistisch over de toekomst. ‘Het bewustzijn groeit. Ik merk dat er minder lacherig wordt gedaan als ik het thema aanroer. Zeker als je internationaal kijkt. Buitenlandse collega’s van deze bestuurders begrijpen niet dat zo’n vooruitstrevend land toch zo achterloopt. We hebben in Nederland helaas een hele hardnekkige traditie dat vrouwen minder gaan werken of helemaal stoppen als ze een gezin krijgen. En zelfs de vrouwen die dit niet doen hebben last van de verwachting dat ze dit niet doen. Een ‘selffulfilling prophecy’ dat men er al vanuit gaat dat ze wel minder gaan werken,’ verklaart ze.

Vrouwelijke CdK

Volgens Gerdi Verbeet zou de minister van Binnenlandse Zaken ervoor moeten zorgen dat er voldoende vrouwen op de longlist van provincies en gemeenten staan. 'Vrouwen in het openbaar bestuur moeten actief aangemoedigd worden. Ook de Commissaris van de Koning kan een grote rol spelen bij het invullen van burgemeestersposities. En de minister moet bij een nieuwe vacature voor een CdK gewoon zeggen: “Jullie mogen iedereen voorstellen maar het moet wel een vrouw worden deze keer.”  


Positieve discriminatie

Gerdi Verbeet is een groot voorstander van positieve discriminatie, dus? ‘Nou, eigenlijk niet,' legt ze uit, eerder het omgekeerde. De realiteit is dat op dit moment mánnen positief worden gediscrimineerd. Schaf dat nu maar eens af.’

Reacties: 11

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Rina Schenk / Raadslid
Gemeente Zaanstad heeft meer dan 150.000 inwoners en een vrouwelijke burgemeester, Geke Faber. Ze zijn er dus wel.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Wat is er eigenlijk mis met vrouwen die minder gaan werken of stoppen met werken als ze een gezin krijgen? Die hoeven die keuze toch niet te veranderen omdat Mw. Verbeet dat graag wil?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans Blokker
Er staat dat er geen vrouwelijke burgemeester is van een plaats met meer dan 150.000 inwoners.

Volgens mij is Almere groter en is mevrouw Jorritsma toch echt een vrouw.Met vriendelijke groet,

Hans Blokker
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jaap
Blijft een vreemd artikel. Ik heb een vrouwelijke leidinggevende en een vrouwelijke directeur, niks mis mee, dat gaat allemaal prima. Maar man/vrouw discussie is helemaal niet zo belangrijk, het gaat om de juiste mensen op de juiste positie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Sjaak
Het is, natuurlijk, belangrijk de vraag te stllen of vrouwen wel genoeg gebruik maken van de bestaande gelijke mogelijkheden. Er zijn vrouwen die dat niet doen, ook al beschikken zij over talent en een goede opleiding. Zij zouden zich uitgedaagd moeten weten en laten uitdagen en elkaar flinke duwen in de rug moeten geven in georganiseerd verband. Zelf doen geeft echt kracht, het vragen om een uitgelegde loper aanmerkelijk minder.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Esther Walstra / Redacteur Binnenlands Bestuur
@Hans Blokker: burgemeester Almere is tegenwoordig Franc Weerwind. @Rina Schenk: u heeft gelijk, Zaanstad heeft idd vrouwelijke burgemeester en 150.595 inwoners.(Red.)
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jos Woldendorp
Feit en mening worden weer door elkaar gehaald: "de realiteit is dat op dit moment mánnen positief worden gediscrimineerd". Toont u dat nou eerst eens aan, mevrouw Verbeet. Dat de bezetting van bepaalde (gewilde) functies geen afspiegeling van de maatschappij toont, impliceert niet automatisch discriminatie. Een dergelijke aanname gaat voorbij aan andere relevante factoren. Opvallend is wel de oplossing: "jullie mogen iedereen voorstellen maar het moet wel een vrouw worden". Tja, dat is dus wél positieve discriminatie. Bezint eer gij begint is ook hier weer het devies.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nerdmeisje
De realiteit is dat op dat ministerie waar maar 16% vrouwen zijn, ene vrijmetselaar Verhagen de scepter gezwaaid heeft met als desastreus gevolg dat de subtop er vergeven is van de vriendjes en haantjes die vooral bezig zijn met hun eigen bmw en tiende huis. Op kosten van uw en mijn belastingcenten. Dat kun je oldboysnetwerk noemen, ik noem het mafia.

Bij 30-35 worden talloze jonge vrouwen na een kort dienstverband resoluut weer uit gekieperd om cijfers te flatteren en eventuele zwangerschapsverloven of kritische medewerkers te voorkomen. Het is te waanzin dat een liberaal als Kamp dit laat voortbestaan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nerdmeisje
Overigens lopen de luitjes hier achter.

Burgemeester van almere is mijnheer Frank Weerwind.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Marcel / criticus
@Vastgoedmeisje: "de luitjes hier", betreft slechts ÉÉN meneer en die is ruimschoots voor uw post gecorrigeerd... door een vrouw voor uw welgevoel!

Dus wie loopt nou achter!

Verder is de andere post natuurlijk doorspeend met klinklare onzin en frustraties. Oog voor de echte realiteit en werkelijkheid heeft u als "directeur" niet echt, laat het in ieder geval niet bepaald zien hier!

Gelukkig snijden andere post iets meer hout!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Marcel / criticus
ps Vastgoedmeisje: het is Franc Weerwind, niet Frank ...

het "beestje" wel bij de juiste naam noemen áls je iets wilt zeggen
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie