Advertentie
carrière / Nieuws

Gemeenteraad Oegstgeest krijgt rapport integriteit ambtenaren niet

De gemeenteraad van Oegstgeest krijgt geen inzage in het onderzoek naar de integriteit van zes ambtenaren van de gemeente. Het college stelt de privacy van de betrokken werknemers boven het belang van inzage door de de raad. De oppistie overweegt een kort geding

05 augustus 2013

Ondanks de dreiging voor de rechter te worden gesleept zal het gemeenbestuur van Oegstgeest de raad geen nadere details vertrekken over de kwestie waarbij zes ambtenaren worden verdacht van mogelijke belangenverstrengeling. De oppositie beraadt zich volgende week op een mogelijk kort geding.

Geheimhouding verplicht
De gemeente stuurde deze zomer het bericht naar de gemeenteraad dat er een onderzoek liep naar de integriteit van de zes ambtenaren. Tenminste een aantal van hen wordt verdacht van belangenverstrengeling bij de inhuur van buitenstaanders. Ondanks herhaald aandringen werden tot op de dag van vandaag niet veel meer details verstrekt, aldus oppositieleider Marien den Boer, fractievoorzitter van het CDA. ‘Wat we weten is ons onder geheimhoudingsplicht verstrekt. Ik kan dus niet zeggen welke maatregelen er zijn genomen en of er ook ambtenaren zijn ontslagen.’ Hij noch de gemeente noch andere fracties willen ingaan op speculaties in de media dat alle zes de medewerkers inmiddels zouden zijn ontslagen.

Oppositie wil meer informatie
Den Boer: ‘Personeelsbeleid is formeel geen zaak van de raad, maar omdat hier de integriteit van de gemeente in het geding is, willen we toch wel weten hoe het zit: hoe heeft het zover kunnen komen, hoe groot is de imagoschade, dat soort vragen. Om te kunnen beoordelen of de conclusies die het college op basis van het onderzoek trekt moeten we de inhoud van de volledige rapporten hebben’.

Gemeente wil niet informatie meer geven
De gemeente blijft echter bij het standpunt dat de raad voldoende is ingelicht. Zij stelt het belang van de privacy van de ambtenaren hoger dan de roep om volledige informatie vanuit de raad. ‘Openbaarmaking van de rapporten treft de betrokken medewerkers direct in hun persoonlijke levenssfeer. De integriteit van de gemeente is niet zodanig in het geding dat het openbaar belang van openbaarmaking zwaarder zou moeten wegen dan het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer’.

Ook niet vertrouwelijk
Ook het vertrouwelijk aan de raad ter beschikking stellen van de rapporten gaat volgens het college te ver: ‘Niet voorkomen kan worden dat deze kennis gevolgen heeft voor het vertrouwen dat uw raad kan stellen in advisering door de desbetreffende medewerkers.

Raadsvergadering
 Op 12 september staat de zaak op de agenda van de raadsvergadering. Maar voor die tijd wil de oppositie  de stukken hebben, ‘hoe moeten we ons anders voorbereiden’, vraagt Den Boer zich af. Woordvoerster Wendy van Es van de gemeente sloot maandag echter uit dat de rapporten voor de vergadering worden overgelegd. ‘Met wat er nu ligt heeft het college aan zijn wettelijke informatie plicht voldaan’.

Coalitiepartijen steunen kort geding niet
De oppositie denkt daar echter anders over en zal volgens het CDA volgende week een beslissing nemen of een kort geding wordt aangespannen tegen het college. ‘Dat is natuurlijk wel een hele stap, maar zonder deze rapporten kunnen we onze controlerende functie niet uitoefenen.’

De coalitiepartijen hebben nog wel wat vragen die voor de raadsbehandeling zullen worden ingediend. Maar zij zullen de aanvraag van een kort geding niet steunen, zoals het er nu naar uitziet. ‘Het lijkt me in deze vakantietijd geen goed idee om ineens wilde stappen te gaan ondernemen’, aldus fractievoorzitter T. van Tongeren van Progressief Oestgeest.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Toon Cornelissen / griffier
"Met wat er nu ligt heeft het college aan zijn wettelijke informatie plicht voldaan" is volgens mij een conclusie die te snel door de bocht gaat. Uiteraard is de nodige zorgvuldigheid geboden en kunnen er redenen zijn om bepaalde informatie niet openbaar te maken.

Blijft natuurlijk de plicht van het college om de raad alle inlichtingen te verstrekken die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Die beoordeling is uiteindelijk aan de raad zelf, niet aan de rechter. Artikel 169 Gemeentewet biedt de raad meer mogelijkheden dan de WOB. Een kort geding is dus niet nodig, dat kan de raad zelf bepalen op 12 september 2013. De druk van een zekere motie kan daarbij wel eens helpen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie