Advertentie
carrière / Nieuws

Nederlandse kritiek op loonsverhoging EU-ambtenaren

55.000 mensen die werken bij EU-instellingen zien hun loon dit jaar nog flink stijgen. Dat geldt zowel voor ambtenaren als commissarissen.

29 december 2022
Europa geld
Shutterstock

EU-ambtenaren krijgen er dit jaar nog 7 procent bij. De loonsverhoging geld ook voor Europarlementariërs en Eurocommissarissen. Het kabinet zet vraagtekens bij de hoge lasten die deze automatische inflatiecorrectie bij de Europese instellingen geeft. Dat antwoordt minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken op Kamervragen van Jasper van Dijk (SP) en Jeroen van Wijngaarden (VVD).

Waarnemend hoofd Bureau Integriteit

JS Consultancy
Waarnemend hoofd Bureau Integriteit

Bestuursadviseur

Waterschap Zuiderzeeland
Bestuursadviseur

Hoge inflatie

Het kabinet heeft volgens hem eerder al aangegeven bezwaren te hebben tegen de methode die is gebruikt bij de berekening van de salarissen en vindt dat moet worden gekeken in hoeverre die methode duurzaam is in het geval van hoge inflatieperioden, zoals nu. Op de vraag of de loonsverhoging verdedigbaar is, zegt Hoekstra dat ‘dat onderdeel is van de vraag naar de duurzaamheid van de methode voor berekening van salarisstijgingen.’

55.000 ambtenaren

In totaal  werken er ongeveer 55.000 mensen bij de Europese instellingen. Voor de Europese ambtenaren, de werknemers van het Parlement en de Commissie, wordt dit jaar een kleine half miljard euro extra uitgetrokken. De Europese Commissie laat evenwel weten nu geen noodzaak te zien om maatregelen te treffen. De loonsverhoging komt voort uit de Verordening tot vaststelling van het ambtenarenstatuut. In dat personeelsreglement staat een standaardmethode voor het berekenen van salarisstijgingen voor EU-ambtenaren, die is gebaseerd op de loonontwikkeling van ambtenaren van centrale overheden in tien lidstaten die als referentie dienen.

Corona

De uitkomst van de standaardmethode is voor 2022 een verhoging van 4,4 procent voor EU-ambtenaren. Daarnaast worden de lonen van EU-ambtenaren met 2,5 procent verhoogd met een uit 2020 uitgestelde verhoging. In 2020 hebben de EU-ambtenaren die verhoging van 2,5 procent niet ontvangen, omdat het BBP in de gehele Europese Unie met meer dan 3 procent was gedaald vanwege de coronacrisis. In 2022 heeft het BBP van de gehele EU het niveau van voor de coronacrisis bereikt en daarom hebben de EU-ambtenaren alsnog recht op de verhoging.

Houdbaarheid

Nederland al bij de aanpassingen van het EU-ambtenarenstatuut in 2014 tegen die berekeningsmethode gestemd. Onlangs heeft ook de Raad van de Europese Unie een verklaring aangenomen waarin de Europese Commissie wordt opgeroepen om uiterlijk 1 juni 2023 met maatregelen te komen om de houdbaarheid van de administratieve uitgaven van de EU te garanderen.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Het lijkt tijd om het salarisgebouw van de EU eens drastisch onder de loep te leggen. Dit soort salarissenaanpassingen staan niet in verhouding met de aanpassingen in de landen zelf.
P. Smit
Staan ze wel in verhouding met wat die mensen doen? Is er wellicht sprake van een overkill aan administraties?
Hielco Wiersma
De EU betaalt beter dan de Nederlandse gemeenten. Hun werknemers moesten het in 2022 doen met een CAO van 1,8% tegenover een inflatie van ca. 10%. Zij hebben dus ook aardig wat in te halen.
Advertentie