Advertentie
carrière / Nieuws

ABP kan pensioen volgend jaar amper verhogen

‘We willen de pensioenen graag verhogen en in de pas laten lopen met de prijsstijgingen, maar het moet wel verantwoord zijn’, aldus ABP.

19 oktober 2023
oudere op bankje in park
Shutterstock

Ambtenarenpensioenfonds ABP kan de pensioenen volgend jaar maximaal 3 procent verhogen. Met 3 miljoen deelnemers is ABP het grootste fonds van Nederland. Eind november beoordeelt het bestuur of en hoeveel de pensioenen in 2024 worden verhoogd.

Juridisch adviseur Toezicht en Handhaving

Werkorganisatie BUCH
Juridisch adviseur Toezicht en Handhaving

Projectmanager archiefvormen en tooling Programma Informatiehuis

JS Consultancy
Projectmanager archiefvormen en tooling Programma Informatiehuis

De oorzaak is niet een penibele financiële situatie; het fonds staat er juist heel goed voor dankzij de gestegen rente. Voor een besluit over het indexeren van de pensioenen wordt echter gekeken naar de prijsindexcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Die zijn de laatste tijd flink gedaald, wat mede komt door een nieuwe berekeningsmethode van het CBS.

Rendement

Bovendien heeft een stijgende rente ook nadelen. Het zorgt voor verlies op de financiële markten. ‘Voor het eerst dit jaar daalde de waarde van onze beleggingen’, meldt het pensioenfonds. Het gaat om een dalend rendement van 3,7 procent.

Verhoging

Eind november besluit het bestuur of de pensioenen volgend jaar worden verhoogd. ‘Zoals altijd kijken we daarbij naar de prijsstijging tussen september vorig jaar en september dit jaar. Volgens het CBS gaat het dan om 3 procent’, zegt ABP-bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen. Of de pensioenen daadwerkelijk met dat percentage omhoog kunnen, is nog de vraag. ‘Niet alleen moet de financiële positie dan voldoende zijn, ook moeten we kijken of zo'n besluit voor alle groepen deelnemers evenwichtig uitpakt. Daarnaast moeten we voldoende reserves bewaren zodat we gezond kunnen verhuizen naar de vernieuwde pensioenregeling in 2027.’

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
Torens…torens zijn gebouwd op de machtsverhoudingen zoals die na de tweede wereldoorlog zijn ontstaan. De westerse hegemonie, de macht van de dollar en de afschaffing van de gouden standaard, daar zijn de internationale financiële stelsels op gebaseerd. En daar is ons pensioenstelsel meer en meer op gebaseerd met de Wtp als hoogtepunt. En dat net op het moment dat er scheurtjes ontstaan in de internationale machtsverhoudingen. De Wtp is erg volgend en niet pro actief.
Hielco Wiersma
Het ABP vergeet graag en gemakkelijk dat het voor de gepensioneerden nog een inhaaloperatie heeft te verwerken van ca. 20% achterstallig pensioen. Het lijkt er op dat dit fonds beter kan onderzoeken hoe het haar beleggingsprestaties (nog) kan verbeteren.
Advertentie