Advertentie

Wethouders willen af van 'herindelingsburgemeester'

Het vertrouwen waarnemend burgemeester Harry de Vries is opgezegd door de wethouders. De wethouders stellen dat De Vries achter de rug van de wethouders om met de commissaris en de burgemeester van Barneveld over herindeling tussen Scherpenzeel en Barneveld heeft gesproken.

04 september 2020
crisis-web.jpg

De wethouders van Scherpenzeel hebben het vertrouwen opgezegd in waarnemend burgemeester Harry de Vries. Ondanks aandringen van de Gelderse commissaris van de koning John Berends om dit nog even onder de pet te houden, hebben de wethouders de gemeenteraad over de crisis geïnformeerd. De wethouders stellen dat De Vries achter de rug van de wethouders om met de commissaris en de burgemeester van Barneveld over herindeling tussen Scherpenzeel en Barneveld heeft gesproken. De raad wil koste wat kost zelfstandig blijven.

Kwalijk

Dat De Vries voor herindeling is, is ‘genoeglijk bekend’, schrijven de wethouders in een memo aan de raad. ‘Zolang er (zowel intern als extern) sprake is van collegialiteit van besluitvorming, en het college met een mond spreekt, hoeft dat niet onoverkomelijk te zijn.’ Maar daar ontbreekt het volgens de wethouders aan. Kwalijk nemen de wethouders het vooral dat de burgemeester vorige maand, buiten medeweten van de wethouders om, met de Gelderse commissaris en de burgemeester van Barneveld – wat Gedeputeerde Staten betreft de beoogde fusiepartner – overleg heeft gevoerd.

 

Heimelijk achterkamertjesoverleg

Dit ‘heimelijk achterkamertjesoverleg’ blijkt de druppel te zijn voor de wethouders om afgelopen woensdag het vertrouwen in de burgemeester op te zeggen. Het solistisch optreden van de burgemeester kon niet langer worden getolereerd. Tevens zou de burgemeester vertrouwelijke informatie naar buiten hebben gebracht. ‘De solistische koers en rolneming van de heer De Vries heeft naar onze mening een onaanvaardbare impact op de bestuurlijke integriteit en effectiviteit van dit college, en op de verbinding in het politiek-bestuurlijk samenspel met de raad en met bestuurlijke partners.’ De burgemeester heeft zich inmiddels ziekgemeld.

 

Speculatie

Cdk Berends had de wethouders verzocht tot in ieder geval begin volgende week, als de cdk een overleg heeft over de ontstane situatie, geheimhouding te bewaren. ‘Om speculatie te voorkomen, hebben wij gekozen voor eenduidige communicatie over (en duiding van) ons besluit richting de gemeenteraad ipv ons te beperken tot vertrouwelijke communicatie c.q. vertrouwenscommissie’, aldus de wethouders in hun memo aan de raad. Berends betreurt het dat de wethouders via een memo openheid van zaken hebben gegeven. ‘De beeldvorming is hier niet mee gediend.’ Daarmee doelt Berends niet alleen op de beeldvorming van de eigen bestuurskracht; ook de uitlatingen over het functioneren van de burgemeester vindt hij niet gepast. ‘Daarin moet zorgvuldigheid worden betracht.’

Berends heeft dinsdag een gesprek met de voorzitter van de vertrouwenscommissie, daarna spreekt hij de wethouders. Later volgende week volgt een gesprek met de hele vertrouwenscommissie. Eind volgende week wil hij een besluit nemen over te nemen stappen. ‘Ik zit op tempo en zorgvuldigheid.’ Burgemeester De Vries wilde vrijdag geen reactie geven op de ontstane situatie. Ook geen van de wethouders was vrijdag bereid nadere toelichting te geven.

 

Vernietiging

De gemeenteraad van Scherpenzeel wil zelfstandig blijven. GS van Gelderland willen dat de gemeente fuseert met Barneveld en zijn daartoe een zogeheten arhi-procedure gestart. Het college van Scherpenzeel wil dat de Kroon dat GS-besluit schorst en vernietigt. Een verzoek daartoe ligt bij minister Ollongren.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Rood hesje / Jan Zijkgraaf
Dat doet toch denken aan:

"Heel Gallië bezet? Nee. Een kleine nederzetting bleef moedig weerstand bieden aan de overweldigers en maakte het leven van de Romeinen in de omliggende legerplaatsen niet gemakkelijk..."

Kortom provincie Gelderland: maak haast met die arhi-procedure zodat ons dit soort Gallische toestanden bespaard blijven.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Els Boers, Krachtig Lokaal Bestuur / adviseur, auteur
Als CdK een gesprek voeren met alleen de voorzitter van de vertrouwenscommissie is heel bijzonder en niet alleen ongebruikelijk, maar ook niet erg verstandig. Het gesprek behoort natuurlijk meteen met de gehele vertrouwenscommissie gevoerd te worden. Onderonsjes met onderonsjes bestrijden werkt alleen maar averechts. Maar misschien staat het onjuist in dit artikel en voert de CdK 'gewoon' het gesprek met de vertrouwenscommissie, zoals het hoort.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie