Advertentie

Donner

Piet Hein Donner moet het dus gaan worden: vice-president van de Raad van State en daarmee onderkoning van Nederland.

04 oktober 2011
Piet Hein Donner moet het dus gaan worden: vice-president van de Raad van State en daarmee onderkoning van Nederland. In die functie wordt hij de belangrijkste adviseur van de koningin (die officieel voorzitter van de Raad is), dan wel, op (korte) termijn, van Willem IV.

Dat is een rol waarin de Donners zich altijd op hun gemak hebben gevoeld, Orangisten als zij zijn. Donners betovergrootvader, de gereformeerde predikant J. H. Donner, vond in 1897 de traditie uit om de koningin na lezing van de Troonrede en het ‘Leve de koningin!’ een driewerf ‘Hoera!’ toe te roepen. Zijn vader André Donner was voorzitter van de Commissie van Drie die het gedrag van prins Bernhard bij de zogeheten Lockheed-affaire onderzocht. Zijn voorgeslacht heeft in hoge publieke functies gegrossierd: grootvader Jan was minister van Justitie en president van de Hoge Raad, zijn vader was rechter in het Europees Hof van Justitie.

Mogen we dus blij zijn dat Donner naar de Raad van State gaat? Vreemd genoeg was er vorige week ineens sprake van (anonieme) kritiek op Donner vanuit de Raad zelf. Hij zou niet de ‘eminente rechtsgeleerde’ zijn die de Raad nodig heeft en als voormalig CDA-minister niet onafhankelijk genoeg zijn. Na zijn benoeming moet hij immers wetsvoorstellen gaan beoordelen die hij als minister zelf heeft ingediend.

Maar deze kritiek heeft niet verhinderd dat het CDA hem bij monde van partijvoorzitter Ruth Peetoom officieel als kandidaat naar voren heeft geschoven, en als het goed is doet zij dat alleen wanneer zij al weet dat Donner het inderdaad wordt. Er is in de Nederlandse politiek een stilzwijgende afspraak dat de drie belangrijkste voorzittersfuncties - naast die van de Raad, van de Eerste en Tweede Kamer – over PvdA, VVD en CDA worden verdeeld. Gerdi Verbeet (PvdA) is voorzitter van de Tweede Kamer, de VVD’er Fred de Graaf van de Eerste Kamer. Het CDA mag dus de opvolger leveren van de PvdA’er Herman Tjeenk Willink die per 1 februari 2012 opstapt.

Het komt mij voor dat weinig mensen zo geschikt zijn voor deze functie als Donner. Als politicus wilde hij zich nog wel eens onhandig uitdrukken, onhandig in de zin van wat wereldvreemd. Zo dreigde hij in 2005 dat een tegenstem bij het referendum over de Europese Grondwet ‘de toekomst op het spel’ zou zetten. En hij zei dat de mogelijkheid om de sharia in te voeren moest bestaan wanneer tweederde van alle Nederlanders dat zou willen. Dat soort theoretische exercities zijn vooral interessant voor discussietjes in de koffiepauze van de Raad. Verder lijkt mij de erfenis van de Grondwet bij Donner in goede handen. Hij is voorvechter van een belijnde pluriformiteit, in de beste tradities van onze culturele geschiedenis.

Politiek wordt het pas interessant wanneer Donner straks vertrokken zal zijn en binnen het CDA de discussie over zijn opvolging zal losbarsten. Het CDA moet dan immers een nieuwe minister van Binnenlandse Zaken leveren. En alles wat er gebeurt in de carrousel die dan op gang komt, zal worden gelezen als even zovele indicaties van het leiderschap binnen het CDA. Van Haersma Buma wordt genoemd, maar dat zou dan ook worden uitgelegd als het mislukken van zijn fractievoorzitterschap. Als Buma vertrekt en Mirjam Sterk hem opvolgt, wordt dat gezien als een poging van Verhagen om toch zelf binnen het CDA het heft in handen te nemen. Het benoemen van een buitenstaander – Wim van de Donk bijvoorbeeld – zou gelden als een poging om de vraag wie het CDA moet gaan leiden toch weer uit te stellen.

Het is een jaar geleden dat het CDA-congres besloot een coalitie met de VVD met gedoogsteun van de PVV aan te gaan. Een aanzienlijk deel van de achterban stemde echter tegen, en de partij wordt sindsdien geleid door een nieuwe partijvoorzitter (Peetoom), een nieuwe fractievoorzitter (Buma) en de leider van het CDA-smaldeel in het kabinet (Verhagen). De kroonprins – Camiel Eurlings – verliet de politiek om een gezin te gaan stichten maar die pogingen liepen uit op de beëindiging van zijn verkering en hij is misschien ook wel weer beschikbaar.

Onduidelijkheid troef dus in de gelederen van het CDA, zoals ook het ‘nieuwe verhaal’ van de partij nog maar niet uit de verf wil komen. Peetoom maakte een beginnersfout door de media op te zoeken op een moment waarop ze op dat gebied nog niets te melden had. Het zou voor het CDA winst zijn wanneer de benoeming van Donner een katalysator zou zijn om de oplossing van de kwesties van het leiderschap en het verhaal dichterbij te brengen.

Reacties: 24

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Michiel Jonker / ambtenaar bij een decentrale overheid
@Akkermans
Nee, ik houd de Hofvijver graag transparant.

En wat betreft die appetijtelijke dames, dan wordt het een Raad van de Bunga Bunga Staat. Dat kan onze rechterlijke macht niet aan, want die zou dan zichzelf moeten onderzoeken. Bovendien zou het ze te veel afleiden van alle andere dingen die ook niet mogen worden onderzocht.
een regioburger / consultant
Okay @Sjef, pollens, we zijn d'ruit.
De huidige Minister houden we gewoon tot zijn pensioen in functie. We sturen hem samen aan dat hij nóg beter kan functioneren, met extra hulp van een stel goede klokkenluiders en behoud van uitzicht op een transparante Hofvijver.
En die dames houden we inderdaad beter achter de hand (vang ik eventueel buiten werktijd zelf wel op in mijn werkkamer).
Zodra we bij H.M. op de thee zijn geweest voor haar zegen over dit RvS-akkoord informeren we het land.
Over en sluiten.
Michiel Jonker / ambtenaar bij een decentrale overheid
@Akkermans
Bij de politiek zijn ze er ook uit. Vandaag meerderheid Tweede Kamer voor accepteren van zittende minister (lees: Donner) als nieuwe vicevoorz RvS. PVV en D66 steunen PvdA, SP en GL niet.
Ceremonieel koningschap van tafel want daarin steunt PvdA dan weer niet PVV, SP, D66 en GL. Zo houden al die partijen in onderlinge dealtjes alles bij het oude: wel vriendjespolitiek, geen democratie.

Allemaal erg goed voor de achterkamertjes en de baantjes.
Ik blijf lekker in de kast en ga kassie wijlen.
een regioburger / consultant
@Van Oekel, Sjef, pollens ja wat een gedoe die politiek zeg! Eerst stoer wat bezwaren gaan staan roepen met een hoop lieden - en geen onzin - maar als het erop aan komt "doen ze allemaal weer effe rustig aan joh". Kan dan wel zijn dat de heer Donner de politiek doodgeverfde kandidaat blijft maar ook mijn naam wordt nog steeds genoemd hoor! Ik wacht toch op die advertentie van Mark en als daarin staat dat de kandidaat-onderkoning die ze zoeken echt gansch boven de partijen moet staan dan ga ik er toch weer mooi voor. Dat kan die comeback-CDA-bewindsman namelijk toch nooit meer waarmaken toch? Maar ja, hij heeft natuurlijk wèl zijn voortreffelijke familiealbum mee, hmm, toch maar eens goed natrekken of hij daar stiekem geen wazige pater uit een jongensinternaat uit verwijderd heeft of dat er andere chgristelijke beletselen zijn die de sjerp in de weg staan. Ik overweeg dus zo'n Amerikaanse campagne. Ze roepen toch al van alles tegen elkaar daar rond dat Binnenhof. Moet kunnen. Jij kunt dus gerust in je kast/kist blijven Sjef maar mijn naam wordt nog steeds genoemd!
max lerou / dichter
De stilzwijgende afspraak over verdeling van voorzitterschappen moet maar snel op de helling...2 van de 3 partijen, PvdA en CDA, zijn hard op wek marginale partijen te worden.
Joke / Stafadviseur Rotterdam
Gezien het aantal zetels in de beide kamers is er ook wat voor te zeggen om een SP-er te benoemen. CDA is een partij in verval.
Sander de Bruin / Ambtenaar en geinteresseerd volger van politiek en bestuur
Interessante column. Sterke argumenten waarom het in het belang van CDA (en dus stabiliteit van het kabinet) zou zijn om Donner het te laten worden. Helaas weinig argumenten kunnen ontdekken, anders dan genetische waarom Donner wel geschikt is voor de functie. Weinig aandacht voor het probleem van erosie van het instituut RvS door de onherroepelijke politisering van het ambt door de benoeming van een actief politicus.
Michiel Jonker / ambtenaar bij een decentrale overheid
De Raad van State is misschien best wel geschikt als een soort interne partijcommissie, bevolkt met "Wijzen" die kunnen adviseren hoe het CDA weer op de rails kan worden geholpen.

Maar wat doen we ondertussen met de andere - toegegeven, minder belangrijke - taken van de RvS?
Insider / ...
Een perfecte match! Een ondemocratische, elitaire niet zo gewaardeerde man als vice-voorzitter in een dito orgaan.
Michiel Jonker / ambtenaar bij een decentrale overheid
Uiteraard ben ook ik nog steeds beschikbaar.
Paul / projectleider
Volgens mij is de PVV de derde partij van NL. Oftwel de PVV is aan de beurt.
Nou alleen nog die eminente PVV rechtsgeleerde vinden.

Ach ja, Wilders kan het er wel bij doen, hij is toch jurist van huis uit :)
Dick van der Gugten / Milieu-adviseur
Nog afgezien van alle, betreurenswaardige, machtspolitieke overwegingen, deze vraag:
Is een 20'e eeuwse politicus met 19'e eeuwse opvattingen over vrijheid van meningsuiting (koningshuissatire, godslastering) en openbaarheid van bestuur (de burger kan maar beter niet te weten komen hoe beleid tot stand komt) echt het meest geschikt om 's lands belangrijkste wetgevingsadviescollege en hoogste administratieve rechtscollege de 21'e eeuw in te loodsen?
Of is dit alles echt louter bijzaak en gaat het slechts om de macht van de gevestigde orde?
(*blijft hopen, want anders heeft alles immers echt geen zin meer?)
Michiel Jonker / ambtenaar bij een decentrale overheid
@p
Interessante suggestie om een PVV'er te benoemen. Dit laat meteen zien waarom partijpolitieke benoemingen in de rechterlijke macht zo ongewenst zijn.

Alhoewel... conform het gedachtengoed dat momenteel dominant is binnen het CDA (de lijn-Verhagen), is het juist goed om de PVV binnen te halen in een constructie waarin de PVV geen verantwoordelijkheid draagt maar wel invloed heeft èn vrijblijvend dingen kan roepen. Dat past perfect bij de rol van de vice-voorzitter van de Raad van State.

Ik zie Wilders al tegen zijn voorzitter (de Majesteit) roepen: "Doe even normaal, joh."

Wen er alvast maar aan.
Flip Zolderman
Proef ik hier nu een merkwaardige cynische ondertoon in alle loftuitingen naar Donner toe? Ik weet, na twee keer lezen, nog steeds niet goed hoe ik deze column moet interpreteren. Misschien komt dat doordat ik Donner persoonlijk absoluut ongeschikt acht, vooral omdat hij direct vanuit het kabinet naar deze post zou doorschuiven. Dat stinkt, en niet zo'n beetje ook. En Donner zou ook echt niet deugen als hij zou accepteren.
Jan Aerts / Bedrijfsadviseur
Ook Donner kan rekenen op weerstand uit de club van CDA leden die hun verlies in een zuiver democratische stemming, maar niet kunnen verkroppen. Hirsch Ballin wordt genoemd als alternatief, want Lubbers heeft hem in een gesprek bij Trix aanbevolen. Trix op haar beurt ziet dat wel zitten. Zo kunnen ze tegen alle stromen in toch nog zaken naar hun zin, beinvloeden. Dat verhaal is niet eens een publiek geheim. Een duidelijk affront tegenover Donner, omdat die, zuiver uit praktische overwegingen koos voor dit kabinet omdat "er toch geregeerd mot worden"
Goed hij heeft zich als minister wel eens mijn woede opgeroepen wegens zijn beleidsvoorstellen. Zijn snelle ingrijpen via een noodwetje wegens gratis ID kaart, vind ik dan wel weer humoristisch. Maar hij is ook een Staatsman met voldoende allure om de Raad van State naar behoren te leiden. Daarbij past hij wel in het decorum van het erfrecht, waaraan Trix haar positie ontleend.
Onverstoorbaar in zijn optreden en zo heurt het ook nietwaar? Dat het CDA slecht peilt is niet zijn schuld, ook niet die van Verhagen. Die peilingen komen niet verder dan vanuit de club verliezers, die, naar verluidt hun messen slijpen. Altijd wel goed voor een vijandig ruggetje want voor het front winnen ze niet meer. Het CDA trouwens ook niet. Ik vrees dat hun verlies blijvend is, net als dat van de PVDA. Op de brandstapel staan en dan toch nog om een vuurtje vragen. Adembenemend!. Dat geklets over Job Cohen. Het is de partijlijn zelf waarvan hun traditionele kiezer walgt.
Doe je best Jan Hein, ik gun het je zeer!
Michiel Jonker / ambtenaar bij een decentrale overheid
@Jan Jager
Nou vooruit, omdat u het zo graag wilt en mij er drie keer om gesmeekt hebt. Ik sluit niet bij voorbaat uit dat ik bereid ben om, als u het echt wilt, minister te worden. Iemand moet dit land toch regeren...

En dat de peilingen voor mijn partij slecht zijn, ligt trouwens niet aan mij, maar aan al die mensen die mij (en mijn partij) niet weten te waarderen.
Jan
Politieke benoemingen, behalve dan tot voorzitter van een politiek orgaan als de Eerste of Tweede Kamer, zijn absoluut uit den boze. Het moet alleen maar gaan om kwaliteit. En die is bij Donner trouwens ver te zoeken.
een regioburger / consultant
@Puk van de Petteflet,
de heer Donner en u hebben natuurlijk de naamsbekendheid mee, zeker, maar ook mijn naam wordt genoemd!
Jawel, ik ben voor Hare Majesteit graag beschikbaar als boven de B-norm voldoende extra kostenvergoedingen en hotel- en dinerbonnen inzetbaar zijn.
De heer Donner zal voor het familiealbum misschien zelfs voor half geld onderkoning willen worden maar stinkt U daar toch niet in Majesteit!! Een veel bredere opleiding en visie als die van mij is niet te versmaden voor een onderkoning.
U weet, ik ben beschikbaar, en veel gezelliger ook voor U dan zo'n belegen makketakker uit de poltiek toch?
Michiel Jonker / ambtenaar bij een decentrale overheid
@prof.dr.ir. Akkermans • unforgettable typetje • 05.10.11 19:59

U vindt zichzelf misschien geschikt maar dat vinden zoveel mensen. Van welke partij bent u eigenlijk lid? Bent u daar prominent? Heeft uw fractieleider dit wel goedgekeurd? Behoort de Majesteit tot uw achterban? En u tot de hare? Heeft u zelf eigenlijk een familie-album? Wordt u wel genoemd in "De Demmink Doofpot"? Anders telt u niet mee natuurlijk.

Is de erfenis van de Grondwet bij u wel in goede handen? Of wilt u daar zoveel successie-rechten over heffen dat er niks van overblijft? Zolang u over dit soort zaken geen uitsluitsel geeft, toont u met uw kandidering even weinig respect voor de wet als sommige andere, niet bepaald frisse kandidaten.
een regioburger / consultant
@wijlen Van Oeckel, geachte Sjef,
vergeeft u mij dat ik als kandidaat uit landsbelang niet op al uw kritische vragen kan ingaan. Maar wel mag ik aan u kwijt dat ik partijloos burger ben. Ik sta dus boven alle partijen en dat lijkt hier absoluut een pré ten opzichte van Puk en speciaal de heer Donner. Mijn staat van dienst is groot. Ik heb een glanzende carrière van vele kandidaturen voor hoge functies waarin ik nooit werd benoemd, dus ik ben daarin ook nooit afgegaan. Mijn naam werd zoals u weet vaak genoemd maar telkens koos men net voor een politiek dier in plaats van voor pure kwaliteit.
Bij de functie van onderkoning die mij zeer trekt heb ik weer te maken met een CDA-lobby. Nu voor de heer Donner. Gezien diens familiealbum lijkt dat iets weg te hebben van genetische manipulatie en daar wens ik mij verre van te houden. Voor je het weet spat mijn schoon blazoen onder. Ikzelf ben namelijk geheel van onkreukbaar gedrag, niet politiek besmet, en ga uit van eigen kracht. Ik ben gewoon de beste kandidaat dus voor onderkoning. Vanuit mijn verblijf in Des Indes kan ik eventueel met de fiest en dat verkleint de afstand tot de burger.
Verder ben ik al vanaf een krappe kamermeerderheid ook inzetbaar voor een periode van waarneming van het bovenkoningschap. Kan Trix eindelijk eens d'r haar losgooien en een tijdje sabattical op de hei gaan beeldhakken, ondanks dat Alex en zijn vrouw nog altijd maar niet klaar zijn om de kar te trekken (of voorlopig nog liever wat meer met water en mode in de weer willen blijven).
Jaja, mijn naam wordt genoemd! Jammer voor de heer Donner maar helaas.
Michiel Jonker / ambtenaar bij een decentrale overheid
@prof.dir.ir. Akkermans • 06.10.11 08:22

Zeer geachte heer Akkermans,

Ik vrees dat na uw uiteenzetting, waarin u aangeeft Hare Majesteit naar de hei te willen verbannen terwijl u zelf vanuit Des Indes uw vleugels uitslaat, een averechts effect heeft.

Mocht men ooit al hebben overwogen democratie en trias politica een serieuze plaats te geven in ons staatsbestel, dan is die kans nu verkeken. De gehele regering, inclusief Hare Majesteit, zal zich nu als een oester rond de heer Donner samentrekken en hem koesteren, koesteren in hun hart, en hem zo van een ongerechtigheid transformeren in een parel.

Deze parel zal glanzen. Zijn sjerp en een ridderorde hangen al klaar. Gladgeschoren zal hij deze in ontvangst nemen en ons vervolgens meewarig aankijken. Onze nieuwe "onderkoning", de hoeder van ons recht.

En iedereen zal knipmessen en "excellentie" zeggen. Vanwege die sjerp. En vanwege alle beveiligingsmensen. Wat u niet begrepen hebt, prof. dr. ir. Akkermans, is wat de heer Donner vertegenwoordigt: rauwe macht.

In staat van ontbinding,
Met de meeste hoogachting,

Sjef
een regioburger / consultant
@wijlen Van Oeckel, geachte Sjef,
gezien de gevaren die voor de heer Donner op zijn stalen ros verbonden zijn aan die sjerp en ridderorden, al wapperend in de wind, en de te verwachten problemen met al die lijfwachten achter op de fiets neem ik aan dat hij zich alsnog terugtrekt als kandidaat. Dus ik blijf toch beschikbaar. Mijn naam wordt nog steeds volop genoemd in het circuit. Bovendien heb ik een verre Franse neef die Montesquieu heet, en dat scoort ook bij H.M. denk ik (hoewel met wat rode neus maar dat hebben er meer dus dat kan geen bezwaar zijn als je zo iemand slechts in het familiealbum hebt).
Jawel, mijn naam wordt nog steeds genoemd!
Michiel Jonker / ambtenaar bij een decentrale overheid
Akkermans.

Je hebt kennelijk informatie waarover ik niet beschik, ook al ben ik beschikbaar.
Maar dat is op zich begrijpelijk want ik
zit al jaren in een kast. Ik wil er graag
uit maar Donner houdt me vast.

Het is natuurlijk een misverstand
dat ik niet meer beschikbaar zou zijn.
Ik wil niet over mijn graf regeren,
maar, zoals gezegd, ik zit niet in een graf,
maar in een kast. Deze procedure
rammelt aan alle kanten.

Iets gehoord van de PVV? Het is daar
muis en muis stil. Wacht Wilders tot
de RvS stinkend uit elkaar valt
of gaat hij op het moment supreme
de concurrentie met ons aan?

Jouw naam, Akkermans, zal niet
lang meer worden genoemd.
Jij met je Montesquieu, die pias
pius patsboemus poli-cliniclown.

Van Oeckel gaat het winnen
en dan gaat het beginnen
dus, want de Raad van State
is toch een soort Senaat weet je
wel. Laat ze dus maar prate.

Jij mag me 's ochtends wel me
klere aantrekke. Net als Monty
bij de zonnekoning of was dat eerder
of later. In ieder geval als jij nou
Hirsballin tekkelt neem ik Donner
voor me rekening kunnen ze samen
bij Dexia gaan werken
Je moet namelijk Europees denken.
Snap je?
Sjef
een regioburger / consultant
Beste @Sjef, ik snap het, we hebben een deal: jij zorgt dat Donner in de Hofvijver wordt gedumpt en ik zorg dat Hirch Ballin onder een gedoogakkoord met de PVV wordt bijgezet in het Haags Museum. En dan gaan we samen in een duobaan de Raad van State reorganiseren. Daarbij worden alle politici-staatsleden op lauweren gewieberd. Alleen de echte hader werkers mogen blijven, vooral ook in ons eigen belang natuurlijk.
Kun jij al doende wel ook even wat apetijtelijke dames regelen om dat mooi gerenoveerde doch nog ietwat saaie gebouw wat meer van het echte leven in te blazen? Kijkend naar bv. Italië krijgt het geheel dan meteen wat meer swingende Europese sfeer. En komt Pownieus ook eens wat vaker over de vloer. Raad van State meer transparant en in de huiskamers toe, zie je het voor je?
Ik verheug me hevig op onze vernieuwende samenwerking. Samen voor onseige! (lijkt natuurlijk wat op partijpolitiek maar wij komen er tenminste eerlijk voor uit).
Advertentie