Advertentie

Weesp krijgt na fusie gekozen bestuurscommissie

Na de herindeling met Amsterdam in 2022 krijgt Weesp een rechtstreeks gekozen bestuurscommissie. De bestuurscommissie krijgt een eigen budget. Het gaat om een pilot die na drie jaar wordt geëvalueerd.

12 december 2019

Na de fusie met Amsterdam in 2022 krijgt Weesp een rechtstreeks gekozen bestuurscommissie. Deze commisse wordt tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe fusiegemeente gekozen. De bestuurscommissie krijgt een eigen budget. Het gaat om een pilot die na drie jaar wordt geëvalueerd.

Keuzes

De Weesper bestuurscommissie kiest uit haar midden een dagelijks bestuur. Binnen de stedelijke (beleids)kaders van Amsterdam kunnen eigen afwegingen en keuzes worden gemaakt. De taken en bevoegdheden die de bestuurscommissie krijgt, liggen in lijn met wat wettelijk is toegestaan. De verhouding tussen bestuurscommissie en de gemeenteraad van Amsterdam moet nog verder worden uitgedokterd. Het dagelijks bestuur van de bestuurcommissie Weesp wordt gekoppeld aan een van de Amsterdamse collegeleden. Dat staat in het Bestuurlijk Akkoord Weesp-Amsterdam, waarover beide colleges overeenstemming hebben bereikt. De gemeenteraden van Amsterdam en Weesp buigen zich volgende maand over het akkoord.

Nabijheid bestuur

De afspraken vloeien voort uit de ‘eis’ van Weesp over nabijheid van bestuur en zeggenschap. Weesp wordt vooralsnog niet toegevoegd aan een stadsdeel, maar wordt een eigen ‘stadsgebied’. Wel wordt onderzocht of Weesp en Driemond samen een gebied kunnen vormen. Daarvoor worden de inwoners en de Dorpsraad van Driemond geconsulteerd.

Werkbaar

Na drie jaar wordt bekeken of de Weesper bestuurscommissie werkbaar is en voldoende bijdraagt aan de ‘belofte van nabijheid van bestuur’, aldus het bestuurlijk akkoord. De resultaten van de evaluatie worden meegenomen ‘bij de bestuurlijke doorontwikkeling van de stad en de integratie van Weesp binnen het bestuurlijk stelsel van Amsterdam’, aldus het bestuurlijk akkoord. Amsterdam kent sinds 2018 zeven stadsdelen met elk een gekozen stadsdeelcommissie. Die adviseert het dagelijks bestuur van de commissie en het stadsbestuur. Het advies van een stadsdeelcommissie is zwaarwegend.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jan
De Weesper bestuurscommissie bestaat een paar jaar en wordt dan wegbezuinigd. Wedden?
Advertentie