Advertentie

Integriteitsregels aangescherpt bij de VVD

De VVD heeft op het congres bepaalt dat er strengere regels met betrekking tot integriteit komen. Zo moet iedere VVD'er een verklaring tekenen dat het zich aan de regels houdt.

26 mei 2013

VVD-bestuurders moeten voortaan een integriteitsverklaring ondertekenen. Ook is er een permanente commissie ingesteld die zich met integriteitskwesties in de partij bezighoudt. Bij opleidingen zal aandacht worden geschonken aan integriteit en kandidaat-politici moeten een vragenlijst invullen om hun risicoprofiel over integriteit te kunnen beoordelen.

Moeite met ondertekenen

Dat is de uitkomst van een VVD-congres in Maarssen zaterdag. Het pakket integriteitsmaatregelen werd daar op tafel gelegd door partijvoorzitter Benk Korthals. Er werd niet over gestemd, hoewel veel VVD’ers lieten blijken moeite te hebben met het opleggen van nieuwe regels. Zo zei Victor Cillekens, voorzitter van de VVD-afdeling Roermond: ,,Integer ben je of je bent het niet. Extra regels voegen daar niets aan toe.’’

 
Van Rey 

Cillekens wilde niets kwijt over de kwestie rond de omstreden Roermondse wethouder Jos van Rey, de belangrijkste aanleiding voor de integriteitsdiscussie in de VVD. Wel wees hij erop dat Europese regels bepalen dat iemand zich kandidaat mag stellen voor publieke functies zolang hij of zij niet is veroordeeld. Van Rey werd onlangs door de afdeling Roermond van de VVD van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen gehaald onder druk van het hoofdbestuur. Hij wordt verdacht van corruptie, maar er is nog geen aanklacht tegen hem ingediend.

 
Geen royement bij verdenking 

Een kleine groep VVD’ers wilde bestuurders al kunnen royeren als ze alleen nog maar verdacht worden van ernstige feiten, maar hun motie kreeg op het congres maar weinig stemmen.


Leden betrekken
Het VVD-congres wees verder een voorstel van het hoofdbestuur af om leden via discussies meer te betrekken bij de totstandkoming van een regeerakkoord. Een motie waarin stond dat dit niet nodig is, haalde een meerderheid.

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Willem
Dus Jos van Rey verklaart binnenkort, over zichzelf, integer te zijn...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Peter / ambtenaar
Het is van belang te onderkennen dat corruptie niet de enige vorm van integriteitsschending is. In een artikel op de site van Binnenlands Bestuur van 25 oktober 2012 komt Anne Verbeeck tot negen vormen van niet integer handelen.1. Corruptie (omkoping, bevoordeling vrienden, familie, partijgenoten);

2. Fraude of diefstal (interne diefstal, misbruik bedrijfsmiddelen, declaratiefraude);

3. Dubieuze giften en beloften (cadeaus, reizen, toekomstige baan);

4. Onverenigbare functies, activiteiten (voorkennis, ‘dubbele pet’);

5. Misbruik van bevoegdheden (dwang, machtsmisbruik, wegpesten);

6. Misbruik van informatie (lekken, liegen, bedriegen, doofpotterij);

7. Ongewenste omgangsvormen (pesten, intimidatie, psychische terreur, discriminatie);

8. Verspilling en wanprestatie (alcohol op het werk, tijdverspilling); en

9. Wangedrag in privé tijd (huiselijk geweld, dronken achter het stuur etc.).Intimidatie, psychische terreur, (weg)pesten en andere ongewenste omgangsvormen horen daar dus ook bij en worden binnen de overheid dikwijls met de mantel der liefde bedekt of in de doofpot gestopt. Dit is bijna altijd het geval wanneer leidinggevenden of gemeentebesturen de daders zijn.Zie blog over het niet integer handelen bij de gemeente Zevenaar en het gebruik van intimidatie en psychische terreur als management-instrument om mensen uit de organisatie weg te pesten. En de nette dames en heren van de Zevenaarse gemeenteraad zwijgen in alle talen.http://wijdoendatzo.wordpress.com/
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Niek / jurist
Ik ben erg benieuwd of na deze fase van windowdressing er ook inhoudelijk wordt doorgepakt of dat de VVD het overlaat aan de straf- of belastingrechter. Zie kwesties als Hooymaijers en Van Reij. De VVD is namelijk al lang geen liberale partij meer maar een lobbyclub van de vastgoedwereld.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Harry
Als je niet integer bent (zie 9 punten van andere reactie), dan dien je zonder recht op wachtgelden o.i.d. direct de knapzak op te pakken en een enkeltje huiswaarts te keren, beter nog meldt je bij het politiebureau en geef je zelf aan! Een ondertekende integriteitsverklaring helpt niet, is puur symbolisch.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie