Advertentie

Slechts tien boeren mogen demonstreren bij VNG-congres

Uit vrees voor wanordelijkheden is de VNG-congreslocatie in Hoorn goeddeels verboden terrein voor demonstrerende boeren met hun trekkers.

28 juni 2022
Boeren protest
Shutterstock

Massaal protest van boze boeren in Hoorn waar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vandaag en morgen met 2500 burgemeesters, wethouders en raadsleden congresseert, is verboden. Hooguit twee landbouwvoertuigen en tien demonstranten worden toegelaten.

Toegangswegen

Dat besluit is genomen door burgemeesters van Hoorn en Koggenland. De beperking, die geldt tot donderdagochtend 07.00 uur, heeft vooral betrekking op de toegangswegen naar de congreslocatie, IJsbaan De Westfries in Hoorn. Onder andere zijn benoemd de toe- en afritten van de A7 bij Hoorn en de weg naar de ijsbaan.

Belemmering verkeer

De burgemeesters hebben de maatregel vooral genomen met het oog op de verkeersveiligheid. Bij eerdere demonstraties van boze boeren in Hoorn, waarbij trekkers werden gebruikt, is het verkeer in de buurt volgens haar ernstig belemmerd, waarbij ook de verkeersveiligheid voor zowel voertuigen als voetgangers in het geding kwam. Ze willen een herhaling van die situatie voorkomen.

Bestuurlijke overmacht

Burgemeester Monique Bonsen-Lemmers van Koggenland zegt op basis van ervaringen elders in het land, berichten in de media over acties door boeren die de “maatschappij plat zouden leggen” tot het besluit zijn gekomen. Dit ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. ‘Daarbij speelt mede een rol dat ik niet in staat ben enige regie te voeren op de gang van zaken bij dergelijke demonstraties. Deze vinden onaangekondigd en op onvoorspelbare locaties plaats en daarbij worden bovendien zodanige middelen (landbouwvoertuigen) ingezet dat ik, als de demonstratie eenmaal gaande is, om praktische redenen niet voldoende in staat ben de gang van zaken zodanig in de hand te houden dat een ordelijk verloop is verzekerd’, aldus de burgemeester. Ze duidt dat als ‘een situatie van bestuurlijke overmacht.’

Geen algeheel verbod

Ze benadrukt dat het besluit geen algeheel demonstratieverbod behelst voor boerenorganisaties of individuen: ‘Het staat hen vrij op alle andere manieren te demonstreren dan met behulp van landbouwvoertuigen op de openbare weg.’

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Biemie Janssen
De boerenlobby is al jaren oververtegenwoordigd in waterschappen, provinciebesturen en gemeenten. (Te) Veel bestuurders lopen aan de hand van deze lobby mee en refereren aan de romantiek van boeren met hun goudgele akkers, koeien in de wei en de kippen op stok. Maar dit sprookje is al decennialang verdrongen door de immorele waarheid van een ecologieverstorende voedselketen die desastreus is voor natuur, klimaat en dus de mens! Oerwoud wordt gekapt omdat onze koeien de soja eten die wordt verbouwd in Brazilië. Er heerst domweg angst om te zeggen dat het volstrekt uit de hand gelopen is met de intensieve veeteelt. En ondertussen laten we watertekorten ontstaan omdat de boeren een (te) lage waterstand eisen en verpieteren natuurgebieden door een te grote hoeveelheid aan stikstof. De boeren zijn al lang niet meer die lieve BZV-ers, maar met Farmersdefence zijn ze verworden tot een keiharde boerenmaffia die koste wat kost hun immorele praktijken blijven verdedigen. Wetenschappelijke rapporten worden in twijfel getrokken, een effectieve methode die overgewaaid is vanuit de wappiehoek (of misschien wel andersom). Intensieve veeteelt is ongezond voor mens en dier, er moet drastisch worden ingegrepen, juist voor een betere toekomst!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie