Advertentie

Vijfheerenlanden gaat naar Utrecht

De nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden (Leerdam, Vianen, Zederik) komt in de provincie Utrecht te liggen. Gedeputeerde Staten (GS) van Utrecht stellen dat de zorgpunten ten aanzien van de provinciekeuze ‘ongegrond en oplosbaar zijn’.

22 maart 2017

De nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden komt in de provincie Utrecht te liggen. Gedeputeerde Staten (GS) van Utrecht stellen dat de zorgpunten ten aanzien van de provinciekeuze ‘ongegrond en oplosbaar zijn’.

Provinciekeuze

Op het herindelingsontwerp kwamen 534 reacties binnen. De meeste gingen over de provinciekeuze. Momenteel liggen de gemeenten Leerdam en Zederik nog in Zuid-Holland en Vianen in Utrecht. ‘In de ontvangen zienswijzen komen zorgen tot uitdrukking, met name van de zijde van de provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandse inwoners en (bestuurlijke) organisaties over de provinciekeuze voor Utrecht’, schrijven GS in hun advies. Ook 436 inwoners van Zederik en Leerdam hebben hun voorkeur voor de provincie Zuid-Holland uitgesproken.


Voorkeur

De zorgen zijn legitiem, maar kunnen volgens GS inhoudelijk worden weerlegd en/of genuanceerd. ‘Daarnaast geldt dat bij een provinciekeuze voor Zuid-Holland zou worden ingegaan tegen een bestuurlijke meerderheid in Leerdam, Vianen en Zederik: de voorkeur voor Utrecht als vestigingsprovincie wordt namelijk gesteund door twee van de drie gemeenteraden, de colleges van B en W en 37 van de in totaal 51 raadsleden’, aldus GS in hun herindelingsadvies. ‘Er kan nog lang gewikt en gewogen worden, maar wat zeker de doorslag zou moeten geven in deze situatie, is de bestuurlijke voorkeur van de herindelende gemeenten zelf. De nieuwe gemeente zet in op de toekomst en zoekt een omgeving die de meeste kansen biedt. Voor Vijfheerenlanden is haar streven naar een meer invloedrijke bestuurlijke positie en economische groei, gericht op innovatie, belangrijk.’


Samenwerking

Volgens GS staat de samenwerking in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden door de fusie van de drie gemeenten niet op de tocht. Ook de veiligheid van het gebied is niet in het geding. ‘De in- en uittreding van gemeenten gaat wat betreft de veiligheidsregio’s, GGD-regio’s en de omgevingsdiensten niet ten koste van de kwaliteit en de continuïteit van hun taken en dienstverlening in het gebied’, stellen GS.


Ontvlechting

De financiële effecten van de provinciekeuze zijn door het ‘ontvlechtingsvraagstuk’ nog ongewis. De regionale samenwerkingsverbanden waarin de te fuseren gemeenten participeren, moeten worden gereorganiseerd. Voor de ontvlechting van de wettelijke samenwerkingsverbanden wordt per wet een budget geregeld. Dit geldt niet voor de vrijwillige samenwerkingsverbanden.


Ruim 50.000 inwoners

Volgens GS is er al met al breed draagvlak voor de fusie van Leerdam, Vianen en Zederik per 2019. Het door GS vastgestelde herindelingsadvies wordt volgende maand in Provinciale Staten besproken. De nieuwe gemeente telt straks ruim 50.000 inwoners, veertien woonkernen en beslaat ruim 150 vierkante kilometer.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie