Advertentie

Vertrouwen provincie in Medemblik ‘aanmerkelijk geschaad’

Noord-Holland ‘raadt de gemeenteraad aan na te denken en te spreken over de toekomst van de bestuurlijke toekomst van de gemeente’.

30 juni 2022
problemen
Shutterstock

De financiële positie van Medemblik is slecht, hierdoor worden taken niet uitgevoerd en de toezichthoudende provincie is teleurgesteld over de gang van zaken. Noord-Holland wil verandering zien, of de provincie zal zich genoodzaakt zien om ‘in de plaats te treden’ tot de ‘verwaarlozing’ van de taken is verholpen. Een bestuurlijke fusie is besproken.

Financiën

De provincie ziet op twee gebieden tekortkomingen: financieel en omgevingsrecht. Preventief toezicht werd overwogen, maar Noord-Holland zag daarvan af omdat de provincie erop vertrouwde dat Medemblik de tekortschietende begroting zou bijstellen. ‘Uiteindelijk heeft de gemeenteraad anders besloten met als gevolg een verdere verslechtering van de begrotingspositie’, concludeerde de provincie in een bestuurlijk overleg waarvan het verslag te vinden is op de gemeentewebsite.

‘Deze gang van zaken heeft het vertrouwen van de provincie aanmerkelijk geschaad en geleid tot spijt bij de gedeputeerde van het afzien van instellen van het preventieve financieel toezicht.’

Omgeving

Op het gebied van omgevingsrecht scoorde Medemblik vorig jaar voor de derde achtereenvolgende keer ‘niet adequaat’. ‘De beleidscyclus rondom vergunningen, toezicht en handhaving is niet op orde en ook de bestemmingsplannen zijn niet actueel en informatie hieromtrent is onvoldoende raadpleegbaar en beschikbaar.’

Het college erkent dat de situatie in het omgevingsrecht structureel zorgelijk is. Het zou aan de capaciteit van de organisatie liggen. Het college was van plan om 2,5 miljoen euro te investeren om de situatie te verbeteren, bracht dit terug naar 2,1 miljoen, waarna de gemeenteraad 0,8 miljoen toekende en uiteindelijk kwam hier ‘geen euro’ uit. In de begroting over 2022 is werd wel iets opgenomen voor ruimtelijk ordening: circa 50.000 euro.

‘Ook dit’, besluit de provincie, ‘heeft niet bijgedragen aan het vertrouwen in het gemeentebestuur van Medemblik.’

Prioriteit

Medemblik voert de medebewindstaken in het omgevingsrecht niet uit als gevolg van de financiële positie. Deze opgedragen taken hebben te allen tijde prioriteit, benadrukt de provincie. De raad is zich daarvan bewust en wil maatregelen aandragen. ‘Voor de komende begroting is daartoe een bedrag ad € 5,7 miljoen nodig.’ Er is al contact met het ministerie van Binnenlandse Zaken over meer geld uit het gemeentefonds.

Een bestuurlijke fusie is besproken. De provincie houdt de bestuurskracht in de gaten, maar kan zelf zo’n fusie niet initiëren. Medemblik moet ‘zelf goed en objectief blijven kijken of zelfstandigheid nog wel gepast is, of dat samengaan meer mogelijkheden biedt dan wel eigenlijk onvermijdelijk is’.

In de plaats

Als Medemblik niet zorgt voor significante verbeteringen, kan Noord-Holland voor het eind van dit jaar besluiten ‘in de plaats te treden’. Dit betekent de provincie de medebewindstaken op kosten van de gemeente uitvoert tot de ‘verwaarlozing’ van de taken is verholpen. ‘De raad moet er dan rekening mee houden dat de taken volgens de maatstaven van de provincie worden uitgevoerd (deze zijn hoger dan de minimale normen).’

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Larry Fox
Dit is om het grote publiek te informeren dat we gezinnen, bedrijven en bedrijven helpen met financiële pakketten door middel van subsidies en leningen. Solliciteren kan via whatsapp: +14092051142 of e-mail: larryfox2017@hotmail.com
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie