Advertentie

Vertrouwen in politici naar dieptepunt

Het vertrouwen in politici is de afgelopen vijf jaar gedaald tot een absoluut dieptepunt. Slechts 1 op de 8  Nederlanders geeft aan de volksvertegenwoordigers nog op hun woord te geloven. Dit blijkt uit European Trusted Brands onderzoek 2009 van uitgeverij Reader’s Digest.

14 mei 2009

Autoverkopers
Politici hebben daarmee de autoverkopers verdrongen van de laatste plek op de lijst van meest betrouwbare beroepsgroepen. Artsen, brandweermannen en vliegtuigpiloten zijn volgens de Nederlanders de meest betrouwbare beroepsbeoefenaren. Onderaan de lijst bungelen ook voetbalspelers, financieel adviseurs, vakbondsleiders en journalisten.

 

Vertrouwen
‘De overheid levert niet datgene waar burgers behoefte aan hebben,’ verklaart trendwatcher Adjiedj Bakas de slechte scores. ‘We kampen met structurele problemen, maar er komen geen structurele oplossingen. Niet vanuit Nederland en niet vanuit Europa. Dat leidt tot ergernis en wantrouwen in het Nederlands kabinet en in de EU. Er zal een nieuwe generatie politici aan te pas moeten komen om het vertrouwen te herstellen,’ aldus Bakas in Reader´s Digest.

 

Uitzondering
Uitzondering op de negatieve teneur is het vertrouwen in medewerkers in de zorg. Gemiddeld geeft negen van de tien consumenten vertrouwen te hebben in artsen en verpleegkundigen. Reden voor deze hoge score is het belang dat de mensen hechten aan de onmisbaarheid van het beroep.

 

Overzicht vertrouwen in beroepen:

 

1. Brandweer - 93 procent
2. Vliegtuigpiloten - 91 procent
3. Verpleegkundigen - 91 procent
4. Artsen - 89 procent
5. Apothekers - 87 procent
6. Boeren - 82 procent
7. Leraren - 76 procent
8. Politie - 65 procent
9. Rechters - 56 procent
10. Meteorologen - 52 procent
11. Priesters/dominees - 48 procent
12. Taxichauffeurs - 44 procent
13. Advocaten - 40 procent
14. Reisagenten - 34 procent
15. Journalisten - 34 procent
16. Vakbondsleider - 33 procent
17. Financieeladviseurs - 18 procent
18. Voetbalspelers - 18 procent
19. Autoverkopers - 14 procent
20. Politici - 12 procent

 

Reacties: 23

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

R. Windt / onbetaalde "gezond verstand bevorderaar"
Er zal een nieuwe generatie politici aan te pas moeten komen om het vertrouwen te herstellen,’ aldus Bakas in Reader´s Digest.
Einde citaat

Dat begint bij andere politieke systemen!
Ik ga er grotendeel vanuit dat vele van huidige goedwillend zijn, maar vastlopen in het drijfzand, of slangenkuil, van de huidige gedateerde, verlammende inadequate politieke systemen.
Kleine partijen moeten weg na 8 jaar als men geen grote is geworden. Concurrentie tussen een aantal grotere dus en zakelijker.
De kennismensen bij de ministeries voor de helft naar die fracties. En deskundigen voor alle profielen in de fracties zelf.

De oude voormalige politieke partijen hadden allang de handen ineen moeten slaan. Het Credo had, zeker na Fortuyn, het algemeen belang moeten zijn!
Ze dachten zeker: het is vanzelf verkeerd gegaan, dan zal het ook wel weer vanzelf goedkomen.....tjonge, tjonge. De PVV floreert zonder concurrentie!!
R. Windt / onbetaalde "gezond verstand bevorderaar"
Citaat
Uitzondering op de negatieve teneur is het vertrouwen in medewerkers in de zorg.
Einde citaat

Veldwerkers op elk terrein willen WEL anders, maar besturen hebben met open ogen steeds meer geld van de budgetten verschoven naar een saboterend werkverschaffingsproject t.b.v. allerlei buromensen, die boven "de handen en voeten" t.b.v. de burgers zijn geplaatst en het veldwerk een halsband hebben omgelegd. Dit heeft ook op de werkvloer zelf gevolgen. Goeie gaan weg, ziekteverzuim etc. Kwaliteit wisselt sterk hierdoor per lokatie.
Burgers hebben dat heel goed door!
W.Wilkens
Ik vind dat jammer voor alle gelukzoekers in de politiek. Hebben ze eindelijk het idee dat ze iets nuttigs doen en dan krijg je weer dit soort berichten!
G.Westen / zzp'er/ positieve psycholoog
Hebben dit soort lijstjes zin? Bij politici leiden ze tot schouder op halen denk ik. Hoge bomen vangen nu eenmaal wind, zo kan de reactie luiden. Is actie gericht op gedragsverandering en verbetering een mogelijke uitkomst?
Bij burgers versterkt dit lijstje het bestaande stereotiepe beeld en gevoelens van onvrede. De kloof wordt eerder groter dan kleiner. Misschien moet en er ook naast dit soort algemene vragen ook andere oplossingsgerichte / positieve vragen gesteld worden: bijv. wat is nodig is om het vertrouwen te herstellen? Dat is een vraag die meer aanzet tot nadenken en nuance i.p.v. tot het geven van een snel oordeel dat bij doorvragen en dialoog niet veel om het lijf blijkt te hebben.
Wil Reuvers / juridisch medewerker
Dat veel politici zich alleen maar met het korte termijn denken bezighouden is wel duidelijk geworden. Uit het debacle Fortuyn is weinig lering getrokken. De publieke onvrede is uit het oog verloren of wordt onderschat. Het wordt hoog tijd dat een groot deel van de tweedekamer leden die zich alleen maar in het pluche genesteld hebben vertrekt. Hooguit twee termijnen in de kamer. En dan niet met een prachtige wachtgeldregeling weer vertrekken, maar zoals iedere Nederlander de WW in. Men weet immers waar men aan begint. Ondermaatse aspirant kamerleden haken dan automatisch af. Hiermee zal de kwaliteit in de 2e kamer ook toenemen. Zo blijf je nieuwe ideëen houden en er zal sneller en innoverender gewerkt moeten worden. Geen tijd voor politieke stroperigheid ! De politiek zal dan wellicht meer aanzien krijgen en geloofwaardigheid uitstralen.
R. Windt / onbetaalde "gezond verstand bevorderaar"
G.Westen • zzp'er/ positieve psycholoog • 15.05.09 09:18 ....bijv. wat is nodig is om het vertrouwen te herstellen? -------- Dat horen clienten ook in spreekkamers: wat denkt u er zelf van? Dat wekt in eerste instantie toch de indruk van een brevet van onvermogen aan de kant van de professional. Dat zou zondermeer gebeuren in het door u aangehaalde verband, vrees ik. Die techniek KAN nut hebben voor de behandelaar om te horen hoe de denkpositie over zichzelf is van de de client. Maar 2002 en nu Wilders maakte toch wel heel duidelijk dat het volk zich niet herkent in de "vertegenwoordiging" . Dat heeft alles met gebrek aan richting en vertrouwen te maken! Niet met "naar de mond" praten, zoals bepaalde (politieke) lieden met dedain graag roepen. Fortuyn stelde ook eisen aan de burgers zelf, die er niet om loog. Toch royaal vertrouwen gekregen!
Sharon Xanten / Schrijfster / ondernemer
De politiek leeft nog steeds binnen haar eigen wereldje en eigen conventies. Ze begrijpt niet, dat de burger iets anders van hen verwacht. Een burger beschouwt een politicus als een dienstverlener, niet als een richtinggever. Het is niet meer zo dat de politiek een visie heeft, waar de burger bij aan moet sluiten; nee, de burger verwacht, dat een politicus "voelt" waar de burger naar toe wil en dat regelt. Dat verklaart ook de kloof tussen politiek en burger. De politiek gaat een richting op en niemand gaat mee. De burger voelt zich onbegrepen en gaat de kant op van Fortuyn en PVV, omdat die dat sentiment WEL haarfijn aanvoelen. De "oude" politiek noemt dat op haar beurt "populisme" en gaat het weer "uitleggen". Zolang de politiek zich niet vernieuwt gaan we een paar hele beroerde jaren tegemoet, zowel voor politiek als burger.
Rob / student
"Een burger beschouwt een politicus als een dienstverlener, niet als een richtinggever."

Dan is er iets goed mis met de burger.
Dirk Loonen / Directeur
Rob,
Je bent nog student, dan is het je hierbij vergeven....
Rob / student
ahh, ad hominem.
Leuk :)
Bjorn
ja geloof je het zelf er is crisis . "ha we gaan een windmolenpark in de noordzee maken" voor miljoenen nou dat wekt natuurlijk veel vertrouwen en oh ja ik ben een domme blanke dus ik stem wel op pvv groetjes Bjorn
M. Goslinga / Brandweerman
Ik zie een mooie 2e loopbaan voor brandweermannen...... de politiek in.
Rik
Dag Bjorn, met je spelvauten maak je inderdaad duidelijk dat je een beetje dom bent.
Bjorn
gelukig maar ligt het niet aan de politiek
R. Windt / onbetaalde "gezond verstand bevorderaar"
Rob • student • 17.05.09 13:20

"Een burger beschouwt een politicus als een dienstverlener, niet als een richtinggever."

Dan is er iets goed mis met de burger.
---------Einde citaat

Sharon Xanten • Schrijfster / ondernemer • 17.05.09 12:34, schrijft WEL daarna dat verwacht wordt dat men invoeling heeft met de samenleving! Op die basis was Fortuyn richtinggever en dienstverlener, maar wel onder voorwaarden van verantwoord burgerschap bij ieder t.b.v. het algemeen belang! Hij was een pragmatische sociaal democraat (15 jr. lid van P.v.d.A geweest) en geen vergelijk met Wilders!

N.a.v. een andere opmerking
Wie schrijffouten maakt (zie Buitenhof vandaag met Ad Verbruggen over die situatie bij studenten) kan overigens heel goed voorzien zijn van gezond verstand!
Mark van Boven had het over de politieke diploma-vertegenwoordiging die dat kennelijk ontbeert en de publieke sector naar anti-burger richting verburocratiseerd heeft.
Een studiehoofd krijg je trouwens kado en is totaal geen eigenverdienste!

Rob / student
@ R Windt,

Ik heb geen mening geventileerd over de deugden die een politicus moet bezitten. Ik snap dus niet waarom u tegen mij over Pim begint.
Steve / student
Het woord 'dienstverlener' is ook wel een beetje nietszeggend natuurlijk. Van het gehele lijstje kan wel gezegd worden dat een bepaalde dienst verleend wordt.

Wat mij het meeste stoort is dat artsen nog zoveel vertrouwen genieten.
R. Windt / onbetaalde "gezond verstand bevorderaar"
rob • student • 17.05.09 15:09

U haalt een zin uit de betreffende tekst en trekt de conclusie dat er dan iets goed mis is met de burger.

De tweede volgende zin (niet door u aangehaald) van de betreffende reageerder verduidelijkt wat er m.i. bedoeld wordt en waar ik mee eens ben. Dat verduidelijk ik weer met het voorbeeld van Fortuyn. Hij was ook niet voor "u vraagt en wij draaien", maar was zeer bewust van het feit dat beleid draagvlak moet hebben bij burgers en vertrouwde tevens daarbij op gezond verstand bij gemiddelde daarvan.
Precies zoals de betreffende reageerder dus met twee zinnen verwoord!
R. Windt / onbetaalde "gezond verstand bevorderaar"
Steve • student • 17.05.09 16:26

Dat is mij ook een raadsel!
Maar ja, op die mega hoeveelheid handelingen treffen de meesten het blijkbaar wel. Neemt niet weg dat artsen ook vast zitten in systemen. Het zijn vaak ook de systemen eromheen die voor ergernis zorgen. Als je een klein percentage op die mega hoeveelheid bezoeken omzet in getallen gaat het m.i. niet om te verwaarlozen aantallen.
Rob / student
Yupp, ik haal een zin uit een stukje tekst en reageer daarop. Dat gaat goed omdat de zin op zichzelf een statement maakt en dat niet ontleent uit de tekst welke daarop volgt. De rest zal me dan ook worst wezen en vergeef me dan ook dat ik daar niet op inga.

Ik vind die hele zin waarop ik reageerde overigens ontzettende kul en mijn reactie was dan ook eerder satirisch bedoeld. Ik hou er namelijk niet zo van wanneer iemand denkt namens “de burger” te kunnen spreken en op basis van een vals onderscheid tussen “dienstverlener” en “richtinggever” een verklaring durft te geven voor de problemen met de politiek. Ik kan binnen 2 minuten ook wel zulke lulkoek in elkaar draaien. Zolang ik maar concludeer dat ergens iets flink verkeerd is zullen mensen het wel accepteren.


Overigens vind ik het niet zo erg dat artsen veel vertrouwen genieten. Vind het eerder jammer dat de politie onder boeren, apothekers, brandweermannen en vliegtuigpiloten staat.
R. Windt / onbetaalde "gezond verstand bevorderaar"
Rob • student • 17.05.09 20:17

Zonder diagnose geen zinnig behandelplan!

Politicus zijn, is eigenlijk ook een vak. Zonder goede analyse geen goed beleidsplan. Zonder goede structuren geen goede uitvoering ervan. 8 miljoen kiezers consulteren is ook niet handig.

We vertrouwen kennelijk artsen in principe ook op hun vakkennis!
Rob / student
mee eens :)
Paul de Vries
ok, maar hoe zit het met de bus-chauffeurs? Die moeten op zijn minst op plaats 21 staan.
Advertentie