Advertentie

Geringe reductie raadsleden bespreekbaar

Vermindering van 25 procent van het aantal raadsleden en wethouders ziet de VNG niet zitten. Een geringere reductie van het aantal raadsleden is wel redelijk.

27 februari 2012

Vermindering van 25 procent van het aantal raadsleden en wethouders ziet de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) niet zitten. Een geringere reductie is wel redelijk.

Meer werk

In een reactie op het kabinetsvoornemen het aantal politieke ambtsdragers te verminderen, stelt de VNG de geplande reductie niet verantwoord te vinden. Mede door de decentralisaties nemen de verantwoordelijkheden en de werkzaamheden voor de raad alleen maar toe.

Korting

Vermindering met een kwart is teveel, maar enige reductie is volgens de VNG wel redelijk. De gemeentekoepel refereert aan de zogenoemde ‘dualiseringskorting’ van toenmalig minister Remkes. Met de invoering van het dualisme in 2002 waren wethouders opeens geen lid meer van de raad. Omdat de wethouders zijn vervangen door nieuwe raadsleden, is het aantal bestuursleden per gemeente toegenomen. Remkes zette de dualiseringskorting voor gemeenten niet door. ‘Wij zijn van mening dat het terugbrengen van het aantal raadsleden tot maximaal de dualiseringcorrectie een redelijk voorstel is.’

Gemeentefonds

Het snijplan van het kabinet is onderdeel van het terugdringen van de bestuurlijke drukte. De besparing op de loonsommen bedraagt volgens het kabinet alleen al wat de gemeenten betreft 72 miljoen euro. 40 miljoen daarvan moeten gemeenten zelf realiseren door bijvoorbeeld de ambtelijke ondersteuning voor de raad te verminderen en te besparen op apparaatskosten. De bedoeling is de 40 miljoen euro met ingang van 2014 in mindering te brengen op het gemeentefonds.

Willekeurig

Volgens de VNG is dat bedrag volstrekt willekeurig: ‘een vermindering van het aantal raadsleden per gemeente leidt niet per definitie tot een verlaging van de bureaukosten.’ Daarmee wordt volgens het VNG op een ingrijpende wijze bezuinigd op de zelfstandige bedrijfsvoering van gemeenten. ‘Dat tast de autonome ruimte van gemeenten aan om zelfstandig besluiten te kunnen nemen.’

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Niek / adviseur
Reductie van het aantal raadsleden is nuttig maar een toelatingsexamen op basiskwaliteiten is beter. Er zijn te veel raadsleden die maar wat raaskallen om met hun snufferd in de krant te komen omdat ze dan denken dat ze opnieuw gekozen zullen worden.

Jan
@Nobby. Inderdaad, maar nòg beter zou zijn om een toelatingsexamen dan wel test in te voeren voor wethouders. Elke putjesschepper kan nu wethouder worden. Kwestie van vaak partijvergaderingen bezoeken. Dan val je sowieso al op want daar komt bijna niemand. En dan een paar keer het woord nemen, zodat je gevraagd wordt bovenaan de kieslijst te gaan staan. En je kostje is gekocht als je partij het goed doet bij de verkiezingen. Niemand die dan nog vragen stelt over ervaring, bekwaamheid en kennis. En val je door de mand, dan wacht je nog een langdurig en riant wachtgeld.
Lyda Veldstra-Lantinga / Gemeente raadslid
Wat is een geringe vermindering? vraag ik mij af.

Ben zelf al jaren lang raadslid in een kleine raadsfractie, hebben als raadsleden genoeg werk te doen, meeste raadsleden doen dit naast een baan.De raadstoelage is te laag om er uren voor in te leveren, minder raadsleden dan ook een hogere vergoeding!!
Lou Waterman / Raadslid gemeente Vlissingen
Onder een geringe reductie wordt verstaan het aantal raadleden min de wethouders. Die zijn er bij de laatste wijziging bijgeteld. Ik denk dat we verder niet moeten gaan met de vermindering van de raadsleden. Een hogere raadsvergoeding zit er niet in.
Martijn
De verschillen tussen gemeenten zijn aanzienlijk. Gemeenten tussen de 6 en 10 duizend inwoners moeten ruim 30% terug in het aantal raadsleden. Ook de gemeenten tussen 25 en 30 duizend (29%) en gemeenten tussen 45 en 50 duizend (28%) worden relatief zwaar gekort. Gemeenten tussen de 100 en 200 duizend inwoners hoeven 'slechts' 15% terug in het aantal raadsleden. Weet iemand wat hier de reden van is?
Alex Mulder / Webmaster Sp afdeling Schagen
De invloed van de Burgers op het bestuur verminderen ?? Zijn jullie nou helemaal !

Laten we de vergoeding van de vertegenwoordigers verminderen, dat houdt meteen de pluche-plakkers weg en dat is wel nodig blijkt uit de nieuwsberichten.
Jop
Helemaal terecht om het aantal raadsleden terug te brengen. De overheid krimpt dus ook het aantal bestuurders. Bovendien is het terugbrengen van het aantal bestuurders de beste garantie om ook daadwerkelijk de overheid in te krimpen. Als raadsleden zich met de hoofdlijn bezighouden en niet met stoeptegels kan het ook makkelijk.

Het nieuwe kabinet met minder ministers en staatssecretarissen hebben bewezen dat het kan.
Gertjan Bouterse / Statenlid PvdA Zeeland
Pas op voor 'paniekvoetbal'. Het resultaat zit 'm met deze regering in de euro's. Niet doen op deze manier. Een goed fundament ontbreekt hiervoor.

Waarom niet eerst gekeken welke kwaliteitsslag er is te maken. Realisme leidt vanzelf tot bezuiniging, met behoud van kwaliteit.
Robin heij / Fractievoorzitter VVD Cromstrijen
Met mijn reactie wijk ik af van de landelijke lijn van mijn partij. Sinds 2006 (dus na het monisme) ben ik raadslid en gedurende deze periode is werkgebied alleen maar complexer en intensiever geworden. Dit wordt met name veroorzaakt door de enorme decentralisatie en de toename van de diverse samenwerkingsverbanden zeker voor kleinere gemeenten. Ik zou daarom zeer terughoudend zijn met het terugdringen van het aantal raadsleden in kleinere gemeenten, omdat deze goedwillende amateurs (hieronder reken ik mezelf ook) al met minimale middelen en vergoeding (lees de eerdere onderzoeken van de VNG over de beloning / besteed uur) hun alsmaar toenemende werk moeten doen. Ook deze amateurs willen kwaliteit blijven leveren!Het kan uiteraard een strategie zijn om zo snel mogelijk tot herindeling en schaalvergroting over te gaan, maar laten we hier dan helder over zijn.
Arendo Schipper / bestuurssecretaris
Een ongehoord voorstel van het Kabinet omdat het niet is gebaseerd op de kwaliteit van het openbaar bestuur maar alleen is gericht op een bezuiniging. Hoe zwaar de opgave van het Kabinet ook is, die kwaliteit dient wel gewaarborgd te blijven.

Anderzijds begrijp ik de reactie van de gemeenten niet. Provincies zijn immers met de invoering van het duale stelsel wel gekort in het aantal statenzetels en, bij elkaar opgeteld, zouden de opeenvolgende verminderingen neerkomen op ca. 45 % van het aantal volksvertegenwoordigers voor dualisering. Het ware beter dat gemeenten en provincies, nog beter zou zijn als ook het waterschap zich daarbij aansloot, gezamenlijk dit slechte voorstel zouden bestrijden. Daarbij zou de lijn voorkomen van een bezuiniging en waarborgen van de kwaliteit van het openbaar bestuur de voorkeur moeten verdienen! Of is er een betere strategie?
Advertentie