Advertentie

Vakjargon in ICT-verslagen een probleem voor gemeenteraad

De Rekenkamercommissie van Renkum onderzocht hoe de gemeente bestuurd wordt op gebied van ICT en concludeert dat de gemeenteraad onvoldoende in staat is om zijn taken uit te voeren. Onder meer het vakjargon in de soms onbegrijpelijke jaarverslagen over ICT is daar een reden van.

09 december 2017

De Rekenkamercommissie van Renkum onderzocht hoe de gemeente bestuurd wordt op gebied van ICT en concludeert dat de gemeenteraad onvoldoende in staat is om zijn taken uit te voeren. Onder meer het vakjargon in de soms onbegrijpelijke jaarverslagen over ICT is daar een reden van.

Grip en inzicht krijgen op ICT
Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is niet meer weg te denken uit de samenleving, zo schrijft de Rekenkamercommissie. Daarom werd onderzocht of de gemeenteraad wel voldoende inzicht en grip heeft op het onderwerp. De conclusie is na het onderzoek, dat woensdag gepresenteerd werd, dat de raad onvoldoende in staat is om op het gebied van ICT zijn kaderstellende en controlerende taken uit te voeren. In het rapport worden aanbevelingen gedaan die erop gericht zijn om de raad in staat te stellen deze taken beter op te pakken.


Proactief laten informeren
Ten eerste wordt er aan het college gevraagd een ICT-beleidsplan vast te stellen, die onafhankelijk is van een uitvoeringsorganisatie en de strategische doelen voor het gebruik van ICT verwoordt. De gemeenteraad moet zich proactief laten informeren over ICT-ontwikkelingen. ‘Zolang dit uitblijft en de budgetten verstrekt blijven worden, ontbreekt de prikkel om meer inhoudelijke informatie te verstrekken die raken aan het maatschappelijk effect en het functioneren van de gemeentelijke organisatie', aldus de Rekenkamercommissie.


Jaarstukken niet voldoende 

Het college moet de raad minimaal jaarlijks informeren over de relatie tussen ICT-investeringen en de gerealiseerde resultaten op gebied. De jaarstukken bieden de raad hier niet genoeg inzicht in. Het is daarbij ook belangrijk dat de jaarstukken begrijpelijker en inzichtelijker voor de doelgroep geschreven worden, zo schrijft de Rekenkamercommissie. ‘Dat heeft met taalgebruik (vakjargon) te maken maar ook met de abstractieniveau’s en ‘alles op één hoop gooien’ waardoor het ontwarren van de kluwen aan informatie bijna onmogelijk is’.


Aandacht voor inhoudelijke verbetering 

Het college van Renkum onderkent het toenemende belang van ICT en heeft dit als apart programma in de verantwoordingsdocumenten van de gemeente opgenomen. Toch blijft uiteindelijk veel onduidelijk, vindt de commissie. Er ontbreekt bij Renkum een beleid waaraan resultaten getoetst kunnen worden, er wordt geen aandacht besteed aan inhoudelijke verbeteringen die met ICT bereikt zijn. Ook zijn diverse zaken in de verantwoordingsdocumenten onduidelijk verwoord.


Het onderzoek is hier te vinden

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Peter
Wat een flauwekul. De raad zou zich daar helemaal niet mee bezig moeten houden. Dit lijkt me bedrijfsvoering. Dus gewoon een taak van de organisatie. College kan er op toezien dat dit loopt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ron / Burger en ambtenaar
Volgens mij is juist het punt van die rekenkamer dat ICT niet langer alleen bedrijfsvoering is. De raad heeft budgetrecht, dus moet weten waar dit aan wordt besteed en dit kunnen beoordelen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
loek / v.m. jur.medew. gsd
Vakjargon. Of is het gewoon jargon of vaktaal? Heeft de schrijver gewoon een stuk overgeschreven?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie