Advertentie

Raads- en Statenlid Meerts strijkt via partner Wob-geld op

Clemens Meerts (VVD), raadslid in Maasgouw en Statenlid in Limburg, strijkt via zijn rechtspraktijk proceskostenvergoedingen op voor bezwaarschriften op Wob-besluiten van tientallen gemeenten in heel Nederland na Wob-verzoeken die door zijn partner zijn ingediend.

25 juli 2014

De partner van Clemens Meerts (VVD), raadslid in Maasgouw en Statenlid in de provincie Limburg, stuurde tientallen gemeenten in Nederland Wob-verzoeken en vervolgens via de rechtspraktijk van Meerts bezwaarschriften op Wob-besluiten. Daarna strijkt zijn bedrijf de proceskostenvergoeding op.

Proceskostenvergoeding
Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur. Tientallen gemeenten hebben een Wob-verzoek ontvangen van de partner van Meerts met bijvoorbeeld het verzoek om een (her)benoemingsbesluit te ontvangen van een burgemeester. Gemeenteambtenaren melden namen van mensen die deze Wob-verzoeken en bezwaarschriften op Wob-besluiten indienen op een intern VNG-Forum, wanneer zij het sterke vermoeden hebben dat zij een dergelijk verzoek indienen om er financieel beter van te worden. Een proceskostenvergoeding is per gemeente ongeveer 350 euro.

Plaag voor ambtenaren
Een van de namen die regelmatig opduikt in de openbare Wob-verzoeken is mevrouw D.C.M. Verhoeven die op hetzelfde adres woont als Meerts en de moeder van zijn twee kinderen is. Eerder was zij als cheffin de bureau werkzaam voor Meerts Rechtspraktijk. Meerts zelf is fiscalist, jurist en bedrijfseconoom en bestiert sinds 2004 Meerts Rechtspraktijk. Hij laat zich graag voorstaan als plaag voor ambtenaren door onder meer het aanvechten van verkeersboetes, foutieve belastingaanslagen en zijn strijd tegen ID-leges.

Staatssecretaris
Voor de VVD was Meerts eerst secretaris voor de afdeling Leudal en Thornerkwartier, in 2010 werd hij raadslid in Maasgouw en een jaar later Statenlid in de Provinciale Staten van Limburg. Hij maakt er geen geheim van dat hij een staatssecretarisschap op zijn specialismen ambieert. Verder staat hij zich erop voor dat hij wil controleren of de overheid zich zelf wel aan de regels houdt. Niet alleen via zijn rechtspraktijk, maar nu dus ook als volksvertegenwoordiger op gemeentelijk en provinciaal niveau.

Geen opstrijken gemeenschapsgeld
Meerts wil niet hardop zeggen dat mevrouw Verhoeven zijn partner is. ‘Iedereen mag vinden wat hij wil. Ook "partners van" mogen Wob-verzoeken indienen.’ Zelf wordt hij er niet financieel wijzer van, zegt hij. ‘Ik maak proceskosten en die kosten krijg ik op die manier vergoed. Ik noem dat geen opstrijken van gemeenschapsgeld.’ De vaststelling dat deze vergoeding wel gemeenschapsgeld is, dat zonder het indienen van een Wob-verzoek waar de cliënt verder geen baat bij heeft, niet zou worden uitgegeven, verwerpt hij. 'Ik dien alleen bezwaar in als de ambtenaar een fout maakt. En als ambtenaren fouten maken, kost dat de overheid ook geld.’

Vergelijkend belang
Ook wijst Meerts naar de overheid zelf die bij snelheidscontroles radarapparatuur verdekt opstelt en zo burgers doelbewust voor het geld met boetes opzadelt. ‘Dat vinden burgers niet leuk.’ Dat zijn partner geen belang heeft bij de informatie die zij via de Wob-verzoeken opvraagt doet niet ter zake, vindt Meerts. ‘Wob-verzoeken kunnen een vergelijkend belang dienen. Hoe reageren gemeenten? Hebben ze hun stukken paraat? Vaak hebben ze deze nu netjes paraat. Het is een soort uitvoeren van een test.’

Wel integer
Meerts vindt het zeer kwalijk hoe ambtenaren reageren op de ingediende Wob-verzoeken en bezwaarschriften. ‘Als ze de wet niet goed vinden, moeten ze maar naar ’t Torentje. Burgers vinden zoveel wetten niet leuk. Ik vind dit niet integer van ze.’ Zelf vindt hij zijn manier van handelen wel integer. ‘Anders zou ik het niet doen.’ In een proefproces tegen het Koninklijk Huis ondervond hij naar eigen zeggen al het ontstaan van overheidskrachten. ‘Het is dan zaak de rug recht te houden en te blijven procederen tegen overheidsbesluiten.’

Minder fouten ambtenaren
De zogenoemde “tests” kosten Meerts vooral een hoop werk, zegt hij later in het gesprek. Het aantal fouten van ambtenaren valt de laatste tijd mee, merkt hij. ‘Jaren geleden was het erger. Nu is het bij twee of drie gemeenten nog lastig. Over het algemeen doen ze het keurig, goed uitgebreid, professioneler en objectiever dan voorheen. Ze maken er geen probleem meer van. Je ziet dat ook in de aanpassing van de dwangsom.’

Onethisch handelen aantonen
Over zijn handelen heeft Meerts nog niets gehoord van de burgemeester van Maasgouw of van zijn partij. ‘Het is ook toegestaan. Ik wikkel het af als een jurist. Of het onethisch is of moreel onjuist weet ik niet. Wie dat durft te stellen, moet dan aantonen wat onethisch is.’ Meerts wijst erop dat de Wob-verzoeken alleen in andere regio’s worden ingediend, buiten zijn werkgebied als raads- en Statenlid. ‘Daarbij is het mijn vak overheidsbesluiten aan te vechten en te procederen op individuele gevallen. Het gaat niet om beleid in algemene zin. Uiteindelijk kan het altijd nog bij de rechter terechtkomen.’

Weinig zin meer
Toch is Meerts nu “door het geheel” niet meer zo genegen om door te gaan met zijn “tests”. ‘In individuele gevallen zal dat zo blijven. Maar het is de vraag of iemand zich aandient die het met zo’n aantal doet. Ik verwacht niet dat dit meer gebeurt. Nu er kritiek op is, heb ik er ook weinig zin meer in. Laat ik dan maar andere dingen doen, zoals me richten op verkeersboetes of op het fiscaal recht. Daar ben ik ook succesvoller in, dus daar ga ik meer nadruk op leggen.’

Reacties: 39

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Ronald / Ambtenaar
Ik zou zeggen: vervoeg u bij het loket Meerts. Hij weet vast wel een antwoord. Tegen betaling uiteraard.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mr R.M. Dalmijn
Goedendag collega reageerders,Ik ben u nog een evaluatie schuldig in het dossier "vergunningen" .

Zoals weet ben ik van de inhoudelijke kwaliteit van de reacties van voornamelijk anonimi niet onder de indruk. Dit platform heeft een groot bereik, ook onder lokaal werkende dienaren van de publieke belangen. Wanneer op enig moment een al of niet fatsoenlijke toest van wel of niet verstrekte vergunningen onder de aandacht van lezers wordt gebracht regeert de buik van velen boven het ongetwijfeld aanwezige brein. Een beetje een kruising tussen de Geenstijl reageerders en die van de Elsevier. Waarbij de eerste groep een zeker gevoel voor humor niet ontzegd kan worden. Elsevier beperkt zich tot anonieme eenzijdige scheldkanonnades. Na u tot enige inhoudelijkheid rond vergunningen mbt. "carports" geprikkeld te hebben bleef het op 2 suggesties na stil. Naar het zich nu laat aanzien is er ruime jurisprudentie rond dit onderwerp waarbij een generieke definiëring van het fenomeen op gemeente niveau ontbreekt. Dit geeft veel problemen maar geen aanvullende regelgeving ter vermijding. Dat op erfscheidingen dus constructies tot 7 meter hoog onder de figuur van carport in een woonwijk kunnen verschijnen onder aanpassing van het bestemmingsplan (nb in een beschermd stadsgezicht) zonder de aanpalende buren daar nadrukkelijk van te verwittigen is op zijn minst laakbaar. Een aldus handelende overheid die zo een situatie (namelijk onduidelijke en beperkte definiëring van het begrip carport) laat voortbestaan is zeer gediend bij assertieve burgers die hen al of niet via WOB verzoeken dicht op de huid zitten. Wees blij dat dit de mogelijkheid geeft tot een verbetering van de kwaliteit. Kennis, dienstverlening , senioriteit en hoffelijkheid zijn dragende elementen die de burger mag verwachten van de hem ten dienste staande overheden. Het eenvoudige feit dat Nederland meent een enorme stortvloed van externen nodig te hebben zegt m.i. voldoende. Daarmee is de verkregen kennis niet geborgd maar wel kostbaar geworden. Overigens kan ik meedelen dat de door mij geconsulteerde advocaten en juristen belangeloos hebben meegedacht, ook het kantoor van Mr Meerts. Voor het voortbestaan van de vele ambtelijke diensten hoop ik op een positieve ontwikkeling ontdaan van zuur en azijn. BB wil ik adviseren anonieme reacties te weren. Fatsoen straalt af op de vermeende gebruikers en doelgroep in casu de ambtenaar.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mr R.M. Dalmijn
Ha collegae reageerders , u begrijpt dat ik inmiddels de risee van gans mijn kennissenkring ben. Aan hen, ambtenaren, vrije beroepers en in de private sector werkzamen sprak ik vol lof over de kennisrijkheid, de sobere denktrant, het hoffelijk delen der meningen het immer respectvol communiceren van en door de deelnemers aan dit forum. Beleefd informeren zij naar de staat van beantwoording van de door mij , nu en in het grijze verleden , gestelde vragen. Toen ik hen moest meedelen dat die voorshands nog even niet beschikbaar zijn maar dat mij het advies is gegeven mij tot een externe te wenden brak een homerisch gelach los. Al snel werden opmerkingen over buik en brein gemaakt. Ik zal u verdere kwalificaties besparen. maar jammer is wel zeker in het perspectief van alle goede raad die u beginnende wethouders, cao bedenkers, en andere privé gekwetsten geeft. Ach en wie weet zijn de reageerders van BB, Geenstijl en de Elsevier wel gewoon dezelfden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Susette / van goede wil...
Geachte heer Dalmijn. Ik weet zeker dat veel van de reageerders zeer welwillend zullen zijn u antwoord te geven op de u (volstrekt off topic) gestelde vraag. U begrijp uw wat vreemde reactie dan ook niet, behalve dat u op deze plek geen antwoord hebt gekregen. Ik raad u aan u met uw vraag te wenden tot andere kanalen, die van harte bereid zullen zijn u te helpen. Bijvoorbeeld www.infomil.nl. Succes ermee. PS. Ik kan u niet helpen, heb hier geen verstand van, maar als ik dat had gehad, was ik u uitereaard graag ten dienste geweest.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mr R.M. Dalmijn
Dag Susette,Veel dank voor de vriendelijke woorden en de web suggestie. Uitermate hoopgevend te horen dat ware u op het Carport terrein een deskundige u die kennis met ons gedeeld zou hebben. Hoop dat u lang blijft. Zal de activiteiten welke ontplooid zijn en de resultaten met u delen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Simon / Ambtenaar 2.0
Dhr. Meerts zegt niet te weten of zijn handelen onethisch of moreel onjuist is. Waarom laat hij niet gewoon zijn partner zelf het bezwaarschrift indienen, zonder tussenkomst van zijn praktijk? Voorbeelden van bezwaarschriften zijn overal op internet te vinden. Dus dat kan het probleem niet zijn.. Elke simpele ziel kan het. Hij had zijn partner desnoods ook wel kunnen helpen/ondersteunen (aan de keukentafel) als ze er niet uit zou komen.. Of is de relatie ook in die zin strikt zakelijk?Nee, meneer ruikt geld, en dan maar via een slinkse manier de wet misbruiken. Het siert hem als openbaar bestuurder…Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jeroen Marinussen
Ach ja, het mag de gemeente weer geen cent kosten... maar als er te vangen is (WOZ, parkeerheffing) dan staat men vooraan in de rij en weet men van de hoed en de rand. Walgelijk die ambtenarij in Nederland.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Simon / Ambtenaar 2.0


@ Jeroen Marinussen ‘Ach ja, het mag de gemeente weer geen cent kosten’ Pardon? Het is de gemeenschap die hiervoor opdraait.. U en ik!En waarom u nu de ambtenarij erbij haalt en deze kwalificeert als ‘walgelijk’ begrijp ik werkelijk niet. Het gaat in deze om dhr. Meerts, niet om de ambtenaren (wie dat ook mogen zijn). Dhr. Meerts meent aan het gedrag van de overheid een recht te kunnen ontlenen om de burgers/gemeenschap op kosten te jagen. Als zij het doet dan doe ik het ook, is zijn credo.. Werkelijk té triest voor woorden. Maar ja, het zijn crisistijden en misschien geldt dat ook wel voor zijn rechtspraktijk, dus elke cent van inkomsten is mooi meegenomen… Maar laakbaar is het wel.Ps. Ben benieuwd wat mevrouw Verhoeven met de opgevraagde informatie doet. Ze zal het toch ergens voor gebruiken of nodig hebben? Anders is het echt verspilling van gemeenschapsgeld, en kan dhr. Meerts nogmaals nadenken over de vraag of zijn handelen misschien toch niet ‘onethisch’ of ‘moreel onjuist’ is.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kl
Weer een zichzelf verrijkend individu die heel de rotte politiek weer in de schijnwerpers zet. Hij weet goed waar hij mee bezig is en het zou goed zijn dat zijn gemeente of zijn partij die gast eens goed op zijn plaats zet en zijn kiezer zich bij de volgende verkiezing zijn gedraging eens goed overdenkt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Prof.dr.mr. R.S.
Kwam op deze site via dit forum:

http://www.schiedamstad.nl/yabbse/index.php?topi … (reactie #291)Wat mij opvalt, bij het lezen van enkele reacties hieronder, dat het erop lijkt alsof de heer Meerts zelf de reacties plaats onder elke keer een ander pseudoniem. Of in ieder geval zijn personeel/vriendenkring opdracht heeft gegeven dat te doen. Wat kan er toch verkeerd zijn aan het artikel van BB om dit soort misstanden aan de kaak te stellen? En als mensen het er niet mee eens zijn kom dan met inhoudelijke argumenten!

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bert / Ambtenaar
Hé, meneer Meerts heeft toch niet de behoefte gevoeld (lees: 'lef gehad') om zijn Wob-verzoek door te zetten. Althans, niet in de organisatie alwaar ik werkzaam ben. Wel een beetje flauw en sneu voor Clemens.. Als je principes hebt, zet die dan ook voort! Maar niet voor Clemens...Welnee , 'ik ga niet voor het geld, maar voor principes' .. Laat me niet lachen! En zeg vooral niet dat het niets met Limburg heeft te maken.. (haha)Goed werk van Binnenlands Bestuur om dit soort 'geboefte' te screenen..Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
Alweer VVD! Zijn er ook nog fatsoenlijke mensen bij de VVD?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Richard / op persoonlijke titel
Het handelen van Meerts is natuurlijk niet integer en de omgeving waarin betrokken woont alsmede zijn politieke voorkeur versterken dat beeld. Was het vroeger nog een stagiaire die het salaris van Meerts moest opkrikken, nu laat hij het zijn eigen vrouw doen en daar geneert hij zich publiek niet voor. Dat heet in goed Nederlands ondernemerschap. En waar de VVD doorgaans wars is van knellende regels daar wordt de Wob als wet gekoesterd. Wij snappen nu waarom!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Criticus - NL
Juridisch zeer waarschijnlijk een waterdicht verhaal van dhr. Meerts. Ethisch en sociaal gezien een walgelijk voorbeeld van zelfverrijking door een witteboordencrimineel. Naar de letter en niet naar de geest van de wet. Zo zijn er helaas velen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Clemens Meerts
@Criticus: Handelt de overheid bij de uitvoering van de WOB naar de geest van deze wet...?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
volger / ambtenaar
Mijnheer Meerts is blijkbaar geprikkeld door al de aandacht en zit blijkbaar te wachten op de reacties op dit bericht. Is vervolgens zo klein dat hij direct reageert op een bescheiden reactie. Tekenend? en zielig! Een staatssecretaris waardig?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wilco
@ Clemens Meerts

Zo'n reactie is natuurlijk van u te verwachten. Als hullie het fout doen, mag ik het ook fout doen. En met dat slappe excuus voor moreel verwerpelijk gedrag natuurlijk wel even tussendoor nog geld verdienen ook.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Clemens Meerts
Ik reageer met mijn eigen naam en niet anoniem zoals deze ambtenaren doen. Natuurlijk mogen zij hun mening hebben, maar in lopende de procedures past het niet bij hun ambt om anoniem te fulmineren op het internet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
volger / ambtenaar
@ Meerts: over anoniem gesproken. Past het om als indiener van Wob-verzoeken je te bedienen van de naam van je partner?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rik / journalist
Niet de eerste politicus die vindt dat dit type gedrag "moet kunnen". Raadslid, Statenlid en WOB-melker.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
E. Boumans
Past deze meneer niet beter bij de PVV dan bij de VVD?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
volger / ambtenaar
@Clemens Meerts: Beste Mijnheer Meerts. Dit artikel gaat niet over mij als ambtenaar. Dit artikel gaat over U.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Boris / jurist
Hij maakt er geen geheim van dat hij een staatssecretarisschap op zijn specialismen ambieert.... welnu dhr Meerts kan een verdere politieke carriere uiteraard schudden. Past wel hoe het in Limburg toegaat bij de VVD.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
burger
Och arme. Een ondernemer (en jurist) wordt even grondig besmeurd inclusief het (onnodig) noemen van de naam van zijn partner en de verzamelde ambtenarij staat meteen (anoniem) met hooivorken en brandende fakkels klaar om luid mee te brullen. Ondertussen loopt menig ambtenaar verschrikkelijk te prutsen in het werk waar ze godbeterhet voor betaald krijgen en kritiek daarop (inclusief de wet dwangsom om getreuzel uit te bannen) is ten strengste verboden, liever gaat men dan ad hominem omdat modder gooien makkelijk is dan inhoudelijk een afgewogen discussie voeren.Vermoedelijk oordelen diezelfde ambtenaren wel dat het SCHAN-DA-LIG is wanneer hun naam openbaar gemaakt zou worden wanneer ze uit hoofde van hun functie grondig verprutst hebben.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Joost
Ik vind het een opmerkelijk artikel. Het lijkt erop dat Binnenlands Bestuur zich van rioolpraktijken bedient door op deze wijze iemand bij naam te noemen en plein publique. Wat ik ook opmerkelijk vind is dat diverse ambtenaren - die het blijkbaar allemaal zo druk zouden moeten hebben - tijdens kantoortijden de tijd hebben om te websurfen en reacties te plaatsen op dit soort fora...Hoe dan ook: de rechtspraak is helder: als een besluit in orde is, dan is elk bezwaar, beroep en hoger beroep ongegrond en zijn er nooit proceskostenvergoedingen aan de orde. Het gaat juist mis wanneer besluiten gebrekkig zijn! Hoe dat komt? Nou, wat zou je zeggen van de slechte kwaliteit van het gemeentepersoneel?! Ze hobbelen maar wat achter "het VNG forum" aan, denken niet kritisch na en hebben al helemaal geen verstand van zaken.In diverse procedures die ik voor cliënten voer kom ik in verweerschriften bij de rechtbanken tegen: "de VNG adviseert ons dit" en "ja maar, dat zegt de VNG"... elke vorm van zelfreflectie en kritisch denkvermogen ontbreekt. Dat volgt ook weer uit de reacties die hier geplaatst worden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Criticus - NL
@mr. C. van Geel

Sommigen ambtenaren hebben vakantie en zijn dan nog zo betrokken dat zij vakinhoudelijke websites bezoeken om te kijken wat er allemaal speelt in gemeenteland.Verder ben ik niet juridisch onderlegd, maar heb ik wel een 'boerenverstand' en dat zegt mij dat u precies doet wat dhr Clemens ook doet. Namelijk u verschuilen achter juridisch correct, maar verder verre van sociaal geneuzel, waar ook u waarschijnlijk uw boterham mee verdient.Het over één kam scheren van 'het gemeentepersoneel' als het gaat om zelfreflectie en kritisch denkvermogen, siert u overigens niet. Wij zjin net zo divers als de zelfstandig ondernemers. Ik reageer hier dan ook op uw persoonlijke reactie. En inderaad anoniem, overigens voor mij bent u net zo anoniem. Want ik heb geen idee wie u bent, of dit uw eigen naam is of u wel mr. bent dan wel ondernemer.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Joost
Dag anonieme meneer Criticus,Naar ik aanneem deelt u mijn mening dat ons land door wetten en regels wordt geregeerd?! Dat betekent dat er rechters zijn die oordelen en niet een of andere ambtenaar. Dat is geen kwestie van "verschuilen achter" maar een kwestie van een geschil afhandelen op de wijze waarop we dat met elkaar hebben afgesproken. Of het sociaal geneuzel de boventoon moet gaan voeren betwist ik. Het is een feit dat niet alle gemeente ambtenaren over dezelfde intellectuele vermogens beschikken, dat moet ik u nageven. Ik kan - en had - beter vanuit mijn ervaring spreken, maar vanuit dat perspectief moet me van het hart dat het echt erbarmelijk is wat ik voorbij zie komen. Zonder overdrijven slaat zeker 80 a 85% van de gemeentelijke juristen de plank mis als het gaat om besluitvoorbereiding, bezwaar en beroep. Zojuist terug van zitting gekomen en de vertegenwoordiger van de betreffende gemeente leek wel een haperende langspeelplaat. Op vragen van de rechter kwam telkens hetzelfde melodietje waarvan de rechter na de eerste keer al zei dat het geen stand kon houden. Ergo: meer had de betreffende mevrouw niet van het VNG forum "geplukt". Dit is geen voorbeeld dat op zich staat maar een ervaring zoals velen.Een andere ervaring die ik heb en die relevant is voor de Wob discussie is de wijze waarop het hele Wob proces bij gemeentes wordt ingericht. Zo bemerk ik dat wanneer de gemeente overgaat tot b.v. het invoeren van betaald parkeren en een parkeerverbodzone, kosten noch moeite worden gespaard... er worden BOA's aangesteld, er wordt een manager in dienst genomen etc. etc. Als het echter om de Wob gaat "doet men het er vaak maar bij". Dat gaat gewoon niet. De Wob is specialisatisch en kan je niet overlaten aan vakinhoudelijke mensen. Dan moet een College vervolgens niet vreemd staan te kijken wanneer iemand ageert tegen een besluit (logisch ook: doe je dat niet dan is het onherroepelijk, en dan weet de gemeente ineens wel haarfijn aan te geven "had u maar bezwaar moeten maken", meermaals meegemaakt).Oh ja, uiteraard is het vakantietijd en is het aan eenieder om te beslissen wat te doen in die tijd. Mijn opmerking was meer algemeen. Ik zie op dit forum doorgaan heel veel reacties tijdens kantoortijd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Van Garderen / Ambtenaar
Als ambtenaar merk ik op dat er de laatste tijd zeer veel aandacht besteed wordt aan de Wob en aan verzoeken die oneigenlijk zijn.Ik heb op het VNG-forum al meerdere keren verzoeken voorbij zien komen die naar het idee van behandeld ambtenaren oneigenlijk zouden zijn, terwijl wanneer ik hier naar kijk, er geen misbruik uit kon halen. Vaak zijn verzoeken niet van een motivering voorzien, waardoor de ambtenaar minder begrip voor het verzoek kan hebben. De laatste tijd lijkt het echter op een hetze die is ontstaan naar aanleiding van verzoeken. Iemand stelt dat een verzoek oneigenlijk is, en direct is iedereen het daar mee eens en is daar misbruik mee aangetoond.Ook met dit artikel wordt hierop gezinspeeld, terwijl daar naar mijn idee geen aanleiding toe is. Dat Meerts iemand vertegenwoordigd is zijn goed recht, zelfs als hij deze persoon goed kent. In jurisprudentie is volgens mij geregeld dat als het bestuursorgaan hard maakt dat er geen sprake is van door een derde verleende rechtsbijstand, maar van een vriendendienst of familiedienst er geen werkelijk kosten zijn en dus geen proceskosten voldaan te hoeven worden.De vraag of iets ethisch verantwoord is of niet, is een vraag die mensen al jaren bezighoudt en niet alleen binnen gemeenten, maar ook in bijvoorbeeld het strafrecht. Sommigen zijn zelfs van mening dat advocaten onethisch handelen door bijvoorbeeld verkrachters bij te staan.Ik denk dat de grenzen van wat wel en niet kan, bepaald moeten worden door de wetgever en dat de wetgever zich door ethiek moet laten leiden. Als een dergelijk arbitrair begrip wordt toegepast door het bestuur en de wet voor interpretatie open is, dan werkt dit rechtsongelijkheid in de hand, hetgeen slechts een veelvoud aan procedures tot gevolg heeft.Overigens als ik een verzoek krijg, dan probeer ik meestal contact op te nemen met de verzoeker, dit werkt niet altijd, maar in het leeuwendeel van de gevallen is dit effectief.NB: Ik moet overigens wel opmerken dat ik het van Binnenlands Bestuur niet netjes vindt om de naam van deze mevrouw in het artikel te vermelden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mr R.M. Dalmijn
Mooie reacties, op een vrijdag 15 in 4,5 uur ! Misschien moeten we het acteren van Mr Meerts juist zien als een voortdurende kwaliteit toetsing. Op veel plaatsen en situaties heb ik de slogan "elke klacht is het begin van een verbetering" gehoord en toegepast zien worden. En natuurlijk weet elke burger, ambtenaar of niet, dat wet- en regelgeving steeds omvangrijker , ingewikkelder, sneller wisselend en minder samenhangend is geworden. Daarnaast zijn de momenten van rust en overwegen spaarzaam. Dit gevoegd bij het grote gemis van de seniore collega die alles nog beheerst en overzicht heeft weten te behouden en die dan oh wonder ook nog over didactische gave en een intens gevoel van collegialiteit beschikt. En dan blijkt ook nog de samenleving een verzameling eenlingen te zijn met weinig geduld, zonder een onmiddellijke reflex tot hoffelijk gedrag . Een eenling die, krap bij kas, zich verlaten voelt en overvallen meent door regels en rekeningen. Wellicht zal een seminar van en door kantoor Meerts op de locatie van een overheidsadministratie mooie resultaten kunnen hebben.

Allen veel succes het is tenslotte prachtig in ons mooie Limburg.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mr R.M. Dalmijn
Waarde collega lezers en reageerders , nu ik toch even uw aandacht mag hebben en we al eerder over wet en regelgeving schreven wilt u mij wellicht duiden waar ik de eisen van een vergunning voor het bouwen van een carport op de erfgrens, op het zijerf, met een hoogte van 3,20 meter en een lengte van 10 meter kan vinden en dan met name de eventuele eis van een bijgevoegd "burenakkoord" voor het beoogde plan. Veel dank voor uw inzet!

PS waar staat een uniforme definitie van "carport" ?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan Splinter / VVD-criticus
"Toch is Meerts nu “door het geheel” niet meer zo genegen om door te gaan met zijn “tests”. ,Dat is ook wel logisch. Meerts weet natuurlijk ook dat de wetgever eindelijk gaat optreden tegen opportunistische WOB-misbruikers. Er valt dus gewoon niets meer te verdienen voor Meerts en zijn mede-graaiers!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
M. van der Corput / juridisch beleidsmedewerker
Ik ga inhoudelijk niet reageren op het wel en wee over de Wob, maar ik vind dat Binnenlands Bestuur niet op de wijze waarop ze dat nu heeft gedaan iemand aan de schandpaal kan nagelen! Heeft de redactie eigenlijk wel toestemming van de heer Meerts om zijn foto hier te publiceren? Dat kan ik mij bijna niet voorstellen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Willem
Dhr Meerts weet heel goed dat wat hij doet, moreel verwerpelijk is. Als ik als integer burger informatie wil van de overheid en ik krijg niet het juiste toegezonden, dan neem ik contact op met het betreffende overheidsorgaan en geef dan specifiek op, wat ik nog denk te missen. Als je werkelijk geinteresseerd bent in overheidsinformatie, dan ligt niet het (voorgedrukte) bezwaarschrift al in de bus als de informatie niet volledig naar wens is, maar dan doe je zelf een serieuze poging om die informatie alsnog te krijgen. Een bezwaarschrift kun je immers daarna nog altijd indienen. Het feit dat Meerts dat niet doet, duidt maar op een ding: hij is uit op, in ieder geval, de proceskosten. En maak me niet wijs dat je daar geen dikbelegde boterham aan overhoudt, als je tientallen gelijkluidende bezwaarschriften de deur uit doet. Dan geef maar eens een specificatie van de kosten bij tientallen gelijkluidende verzoeken en gelijkluidende bezwaarschriften. Als je oprecht bent, laat je je partner niet (terwijl je ze snel afvoert van je website als werknemer) verzoeken indienen, maar doe je dat gewoon zelf. Diezelfde partner overigens die destijds, onder het mom van het zijn van een stagiaire, enkele dagen voor Kerst (typisch dat in die periode en in de vakantietijd altijd zo veel WOB verzoeken worden gedaan) er op mikte dat het verzoek niet binnen de toen geldende termijn van twee weken zou zijn afgedaan. Hoe verwerpelijk ben je dan bezig? Ben gewoon eerlijk en geef gewoon toe dat het je alleen maar om het geld te doen is en hang alsjeblieft niet de moraalridder uit met je testen of gemeenten informatie paraat hebben. Welk belang zou dat moeten dienen? Het juiste antwoord: Als de test door u wordt gedaan; geen enkel belang. Dat uw eigen partij niet de wenkbrauwen optrekt bij uw praktijken, vind ik ronduit triest. Nogmaals, integere mensen gaan integer met elkaar om en zouden in dit geval op een integere wijze trachten de juiste informatie te vergaren. Integere mensen stellen hun verzoeken niet doelbewust vaag om te trachten gemeenten te laten struikelen om er dan financieel beter van te worden. Integere mensen misbruiken de WOB niet om informatie op te vragen waarin men niet daadwerkelijk geïnteresseerd is en claimen daarmee uren van ambtenaren die gemeenschapsgeld kosten en effectiever zouden kunnen worden ingezet. De WOB is bedoeld om openbare overheidsinformatie te kunnen verkrijgen. De WOB is nimmer bedoeld geweest om zinloos en doelloos verzoeken in te dienen, met maar één doel: het innen van de proceskosten en/of een dwangsom.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Ach meneer Van der Vaart, gaat u mij nou werkelijk vertellen dat andersom - burger krijgt een boete of verkeerde aanslag - het ook zo werkt? Een telefoontje en het onweer is uit de lucht? De door u opgeworpen aanpak wordt altijd van stal gehaald enkel zodra de formele weg de gemeente geld gaat kosten. Andersom moet de burger maar bezwaar maken als de boete of aanslag hem niet bevalt. Dat is mij vaak genoeg toegeschreeuwd over de telefoon. Ook daar hebben we een omschrijving voor, meneer Van der Vaart. Hypocriet zijn, heet dat. U bent er kennelijk een kei in.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Willem
Ach meneer 'Jan',

Laat ik eens beginnen met het gegeven dat ik geen ambtenaar ben en dus de overheid ook niet hoeft te verdedigen. Het is mijn ervaring wel dat wanneer je op een redelijke, fatsoenlijke manier om je informatie vraagt, je als regel op een nette en fatsoenlijke wijze te woord wordt gestaan. Natuurlijk, als het gaat om een boete of aanslag zal de formele weg wel een bezwaarschrift zijn. Dat zijn nu eenmaal de spelregels die wij in dit land op een democratische wijze met elkaar hebben afgesproken. Neemt niet weg, dat ik, in de nu ruim tachtig jaar dat ik, als burger, met overheidsorganen te maken heb gekregen nog niet eens éénmaal op een onheuse wijze of onfatsoenlijk te woord ben gestaan door die overheid.. De vraag is daarbij niet of daarmee het geschil uit de wereld geholpen is, maar het handelt veeleer over de wijze van benadering over en weer. Dat u mij daardoor meent als hypocriet te moeten betitelen, acht ik persoonlijk zeer onfatsoenlijk jegens mij, maar ik dat gaarne voor uw rekening, omdat op mijn leeftijd dit soort opmerkingen mij absoluut niet meer raakt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Simon / Ambtenaar 2.0
@henk, dat is een lastige vraag.. gelet op de perikelen binnen deze partij de laatste tijd vrees ik het ergste..Wat wel weer 'aardig' is dat C. Meerts op de website van zijn praktijk stelt dat donaties welkom zijn. http://www.meertsrechtspraktijk.nl/donaties

En dat terwijl hij een uurtarief in rekening brengt waar menig ondernemer jaloers op zou zijn. Dus dringt de vraag zich op: moet hij het inderdaad hebben van de opbrengsten van Wob-verzoeken? ..Het zal toch niet zo triest gesteld zijn?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Criticus - NL
@ Willem van der Vaart,U noemt het zelf in bedekte termen, maar de 'ambtenarenbashers', bashen amtenaren omdat ze niet het antwoord krijgen wat ze willen horen. De nette en fatoenslijke wijze waarop dat antwoord wordt gegeven, interesseert ze geen ene lor.

Zij leven in de gedachte dat de klant koning is en dus altijd gelijk moet krijgen.het dilemma voor ambtenaren is echter dat niet alleen degene die de vraag stelt een klant is, maar ook al diegenen die met de gevolgen van het antwoord te maken krijgen . Dat is een afweging die in het bedrijflsleven veel minder vaak gemaakt hoeft te worden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
"Handelt de overheid bij de uitvoering van de WOB naar de geest van deze wet" aldus Meerts zelf. Kennelijk vindt hij zijn eigen kwalijke handelen gelegitimeerd door het door hem vermeende handelen tegen de geest van de wet door de overheid. Goed dat hij zijn kiezers laat zien wat voor vlees ze in de kuip hebben.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mr R.M. Dalmijn
Dag collega reageerders,

Mag ik U nog even attenderen op de door mij gestelde vragen rond complexe wet en regelgeving. Dank voor de reactie en de inspanning!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie