Advertentie

Samsom: miljard minder voor gemeenten

PvdA-leider Diederik Samsom wil een miljard euro bezuinigen op het gemeentefonds. Dit en meer zegt hij in een interview met Binnenlands Bestuur.

26 juli 2012

Wat de PvdA betreft, gaan de gemeenten er de komende kabinetsperiode 1 miljard euro op achteruit. In een interview met Binnenlands Bestuur zegt lijsttrekker Diederik Samsom het gemeentefonds met dat bedrag omlaag te brengen.

Bizarre bezuinigingen
Gemeenten krijgen wel een groter budget voor de uitvoering van de Wet Werken naar Vermogen. Die decentralisatie van rijkstaken richting gemeenten is stopgezet, maar wordt als het aan de PvdA ligt weer opgepakt. Maar dan zonder de ‘bizarre bezuinigingen’ van het kabinet. Samsom zegt verder geen principiële blokkades op te werpen tegen een groter lokaal belastinggebied. ‘Zolang dat maar geen onbedoelde gevolgen heeft voor de totale belastingdruk. De optelsom van rijks- en lokale belastingen mag niet te hoog worden.’

 

Wet Hof

Maar volgens Samsom is de omvang van het lokale belastinggebied op dit moment niet het grootste knelpunt. Dat is de vraag of ze straks nog wel mogen investeren, doelend op Wet houdbare overheidsfinanciën, de Wet Hof. De PvdA wil dat die wet niet wordt ingevoerd. Die in voorbereiding zijnde wet schrijft voor dat decentrale overheden een bijdrage moeten leveren aan de terugdringing van het nationale EMU-tekort tot onder de 3 procent. Het wetsvoorstel ligt al maanden ter advisering bij de Raad van State.

 

Creatief boekhouden

Onlangs berichtte Binnenlands Bestuur over het nog vertrouwelijke, uiterst negatieve advies van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv). ‘Dat advies was van een dergelijke uitgesprokenheid, dat kun je niet naast je neerleggen’, zegt Samsom. ‘Die wet geeft het startsein tot creatief boekhouden. De administratie die je dan krijgt, doet de werkelijkheid geweld aan. Dat moet je elkaar niet willen aandoen. Natuurlijk ben ik voor houdbare overheidsfinanciën, maar inhoudelijk klopt het wetsvoorstel zoals het er nu in concept ligt niet. Je moet er als gemeente voor kunnen kiezen te blijven investeren. De Wet Hof is gericht op de korte termijn, dat past wel in het VVD- en CDA-denken. Ik vind de lange termijn belangrijker.’

 

Lees hier het hele interview met Diederik Samsom. Daarin ook zijn plannen met de ambtenarensalarissen, de gemeenteraden en de zittingstermijn van een gekozen burgemeester. Lees BB nummer 15 hier.

Reacties: 24

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jeroen Mirck / duo-raadslid D66 Amsterdam Nieuw-West
Samsom wil 10% minder raadsleden en een burgemeester die na elke gemeentelijke verkiezing door de grootste partij wordt aangewezen. Dat eerste lijkt me onwerkbaar, het tweede ondemocratisch. Een burgemeester moet boven de partijen staan, niet de lijsttrekker zijn van de grootste partij.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ed van Ooijen / stafmedewerker en vakbondsconsulent
Alweer een reden om niet op de PvdA te stemmen. De gemeente staat als laagste bestuurslaag het dichts bij de burger, dus daar moet je flink op bezuinigen. Hoezo vervreemding van de linkse regenten met hun oorspronkelijke elctoraat? Ga zo door, Diederik, je overtreft straks je voorganger (die de AOW'er met aanvullend pensioen het Bos instuurde) in stemmenverlies. Je doet het fan-tas-tisch!!!!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Boris
De laatste stuiptrekkingen van een verloren partij. Haal eerst maar eens een miljard weg bij Europa, dan ben je pas echt een vent! Wat ze daar aan het doen zijn kan het daglicht nml. allang niet meer verdragen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
Al die bekrompen eigenbelangetjes in de reacties.Slechte nieuws, er moet volgens S nog bijna 10% van de huidige begroting af. Goede nieuws, er komen taken en budget voor terug. Nog betere nieuws, je blijft er nog enigszins redelijk voor betaald krijgen.Maar alle ideeen daargelaten, de heren en dames volksvertegenwoordigers moeten nog wel hun eigen kerntaak uitvoeren, namelijk een stabiele regering vormen/ het gekozen mandaat een keertje uitdienen! (weet iemand waarom partijen wel afspraken kunnen maken over bezuinigingen, maar toch dure verkeizingen uitsachrijven?)
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
Dan is er nog minder geld voor de burgers (WMO e.d.)!!! Haal maar eens geld weg bij de PROVINCIES en Het RIJK en die Grote multinationals...... Handen af van de gewone man. Ooit stond de pvda hiervoor...... maar dat is alweer lang geleden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ricus Tiekstra / beleidsmedewerker/raadslid
Ik vraag mij af hoe Samson dit verhaal aan de raadsleden en wethouders van zijn partij uitgelegd krijgt. De tijd van 'meer met minder' ligt volgens mij inmiddels toch wel achter ons.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ronald / beleidsambtenaar
De PvdA lijkt nu toch echt de weg kwijt te zijn. Door de overheveling van vele rijkstaken naar de gemeenten met daarbij al minder geld wordt het voor de gemeenten al op de kleintjes passen. En jiost de gemeenten staan straks met de zorg (WMO) het dichts bij de burgers. De PvdA is hierbij haar sociale gezicht kwijt. En tel daarbij dan ook nog bij op dat ze de burgemeester via gemeenteraadsverkiezingen op zijn/haar post willen krijgen (in casu dus vaak de lijsttrekker van de grootste partij), dan staat de burgemeester dus niet meer boven de partijen, maar is hij partijdig geworden. Slechte zaak lijkt mij.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul Coret / Adviseur
Ach, deze partij heeft straks nog 15 zeteltjes en telt niet meer mee. Ben in Amsterdam regelmatig voor mijn functie bij raads en commissievergaderingen geweest. Als je de arrogantie van sommige pvda leden dan meemaakt!!! weet je, hier stem ik nooit meer op. Geldt ook voor die Sargentini van Groen Links. Die liep als een soort Beatrix rond. Verkwanseld nu ons geld in Brussel.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
J.H. de Jonge / Directievoerder civiel gemeente
Door allerlei algemene uitvoeringstaken, zoals werkloosheidswetten, over te hevelen naar de gemeenten maak je het gemeentebestuur topzwaar en onbetaalbaar. Als je tegelijk fors gaat bezuinigen op de personele bezetting zullen veel van die taken onvoldoende worden ingevuld en raakt men het overzicht kwijt. Laat deze taken bij de rijksoverheid! Diederik Samsom geeft blijk van onvoldoende inzicht in de uitwerking van zijn voorgestelde beleid waardoor de verkiezingen voor de PvdA wel eens desastreus kunnen uitvallen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Arnold / gemeentemabtenaar
Populist, je roept wat zonder enige kennis van zaken. Het rijk bezuinigt een miljard op gemeenten, die dat vervolgens bij huin burger in rekening moeten brengen. Zo bezuingi Den Haag en krijgen de gemeenten de schuld. Lafaard, verhoog dan gewoon de rijksbelastingen en wees daar eerrlijk over.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Speed / Werkeloos
Wat mij betreft is de PVDA , afgewerkt en mag ook meteen naar het Uw Werk Verdwijnt zoals onze baan , en nu in de bijstand zit te creperen , ieder euro cent moet omdraaien om toch nog 1 sneetje brood per dag op tafel te krijgen , dank je wel kabinet!!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
loe / zelfstandige
Voorbeeldje van werkverschaffing:

20 jaar geleden vroeg ik een extra huisnummer voor mijn woning om de zakelijke post te scheiden van privé. Dit was in drie minuten tijd met één enkel telefoontje geregeld.

Ondertussen ben ik verhuisd en vroeg dit jaar weer een bis.nummer.... Moet schriftelijk gebeuren!

Na 6 weken kreeg ik een officieel besluit dat nummer is toegekend. Ik kan tegen dit besluit nog in beroep gaan bla bla bla.... enz.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Dr. Framoes
Dhr Samson is echt de verkeerde man op de verkeerde plaats, net als Cohen. Met dat verschil dat Cohen zijn woede tenminste nog kan inhouden. Ik vermoed dat dhr Samson eerder weg is bij de PVDA dan Cohen. Inhoudelijk vind ik het een laffe streek om nóg eens 1 miljard te bezuinigen op de gemeenten, welke de afgelopen 3 a 4 jaar al zéér hard getroffen zijn. Zoals dhr Willemsen terecht aangeeft zullen de gemeenten dit doorbelasten naar de burger, van een kale kip valt nu eenmaal niet te plukken, dit zal ook bij dhr Samson bekend zijn.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Tom ten Hoedt
Wat zullen er de komende tijd (tot 12 september) nog veel van dit soort proefballonnen opgelaten worden. Gewoon maar wat roepen. Met inhoud en kwaliteit heeft het allemaal (al lange tijd) niets meer te maken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Flip Zolderman
Heel goed Samsom, prachtig afbraakbeleid: je bent de stemmen van de gemeenteambtenaren in ieder geval kwijt bij de komende verkiezingen!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
De VVD gaat zeker het dubbele korten, als die de kans krijgt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
gerrie
Sjekbuil
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Het is duidelijk wat Samsom bedoelt, ik geef de gemeente 1 miljard minder en dat mogen ze van hem dan weer binnenhalen via lokale belastingen. Als burger weten we dat de lokale belasting dan gegerandeerd hoger uitkomt omdat lokaal het moeilijk is de latenverzwaring eerlijk te verdelen (al snel een slag in de lucht waar de laagste inkomens volledig ontzien moeten worden). Gelijktijdig is op rijksniveau niet duidelijk wat de verschillende gemeenten precies ontvangen omdat de cijfers altijd enige tijd nodig hebben om binnen te stromen en vertaald te worden naar 'landelijke gemiddelden'. Dus na 2 jaar komt dan de conclusie dat het mis loopt, maar heeft de PvdA z'n 1 miljard wel binnen.

En alles kan afgedekt in de koopkrachtplaatjes doordat nette gemeenten met lage belasting het gemiddelde drukken t.o.v. gemeenten die veel te hoge belastingen heffen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
J.G.A.M. Mulder / ambtenaar
Het is een gotspe dat gemeenten met het geld dat zij van de belastingbetaler (via Rijk of gemente) ontvangen mogen bankieren.Deze gelden zijn bedoeld om binnen de gemeente aan te wenden voor veiligheid,onderhoud,afvalinzameling e.d..Als er geld overblijft is dat een teken dat de inkomsten in verhouding tot de uitgaven uit de pas lopen.Een belastingverlaging zou dan eerder in de rede liggen dan dat de gemeentelijke spaarpot wordt aangewend om het rijkstekort onder de 3% te brengen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ruud Mank / Beleidsmedewerker
Het is komkommertijd dus om BB magazine nummer 15 toch nog gevuld te krijgen met artikelen die toch niemand leest, maar een interview met toekomstig steuntrekker Samson.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Dr. Framoes
@Johannes, de gemeente bankieren al sinds de oudheid met belastinggeld. Let wel, als aan uw oproep (om dit niet te doen) gehoor wordt gegeven dat de gemeente dan een veel beperkter bedrag kan investeren in zaken als veiligheid, onderhoud, afvalinzameling e.d. Het feit dat een aantal gemeenten ooit een keer een fout hebben gemaakt, denk aan IceSave, neemt niet weg dat verstandig bankieren met belastinggeld tot gevolg heeft dat er minder belastinggeld geint hoeft te worden bij de burger.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
jan / volksvertegenwoordiger
jan , gemeenteraadslidSamson heeft problemen met de communicatie, Vraag mij af hij wel contact heeft met de achterban waar pvda wethouders nu al de nodige problemen ervaren. Volgens mij zijn ze in den Haag echt de weg kwijt. SP leunt achterover.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
spiedend oogje
Het voorstel van Samson past niet bij de PvdA. Juist de doelgroep van de PvdA wordt de dupe van dit plannetje. Ik kan me voorstellen dat de uitspraken van Samson uit zijn verband zijn gerukt in dit artikel, dan wel suggestief geplaatst zijn.

Mocht hij dit plan wel willen doorvoeren dan zou ik hem adviseren om de miljard euro bij de grote gemeenten te halen en niet bij de kleinere. Bij de meeste kleintjes is de rek er uit en is er al tot op het bot bezuinigd. Ik schat in dat er bij de 75.000+ gemeenten nog genoeg te halen is.

Probeer bij overdracht van rijkstaken een juiste verdeling van gelden te bedenken. Door de overdracht van de WMO zijn een aantal gemeenten er financieel op vooruit gegaan en andere gemeenten lopen totaal leeg op de WMO.

O ja, stop aub onmiddelijk met dure, onzinnige, verplichte projecten zoals RUD's en NUP's. Bespaart een hoop geld en ergernis.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Joop
@Spiedend Oogje, "u schat in dat bij de G4 nog voldoende te halen valt". Dit slaat natuurlijk kant nog wal! Pak alleen al Rotterdam, een echte arbeidersstad waar de werkloosheid momenteel torenhoog is opgelopen, verreweg vele malen ergen dan in welke gemeente dan ook. Niet voor niets rotterdam koploper is met snijden in het ambtenaren apparaat, in totaal 2450 FTE. Wat eerst werd uitgesmeerd over de periode tot 2015 maar nu wegens de financieel zeer slechte situatie zelf naar voren is gehaald en gerealiseerd dient te worden in uiterlijk 2013. Inmiddels zijn er al 1000 FTE weggesneden vorig jaar en dit jaar, dus tot eind van het jaar nog 1450 werknemers te gaan. Ik kan in de verste verte dan ook niet begrijpen dat u denkt dat de grote steden het om de één of andere reden makkelijker zouden hebben, integendeel.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie