Advertentie

Zelfs in krimpgebieden bevolkingsgroei

De bevolking van Nederland groeide het afgelopen jaar met 118.000 mensen. Zelfs het aantal krimpgemeenten daalt, blijkt uit cijfers van het CBS over de bevolkingsontwikkeling tot 1 december 2021. Gevolg van een toename van verhuizingen vanuit de Randstad.

05 januari 2022
groei---shutterstock-1715993848.jpg

De bevolking van Nederland groeide het afgelopen jaar met 118.000 mensen. Zelfs het aantal krimpgemeenten daalt, blijkt uit cijfers van het CBS over de bevolkingsontwikkeling tot 1 december 2021. Gevolg van een toename van verhuizingen vanuit de Randstad.

In 2021 daalde het aantal inwoners in 47 gemeenten, een jaar eerder nog in 61. Vooral in de noordelijke provincies hadden minder gemeenten te maken met bevolkingskrimp dan een jaar eerder.

 

Trend

In Groningen, Friesland en Drenthe daalde het aantal gemeenten met een bevolkingsdaling van 14 van de 40 gemeenten in 2020, naar 3 in 2021: Eemsdelta, De Fryske Marren en Smallingerland. In 2021 kwamen er door binnenlandse verhuizingen per saldo meer nieuwe inwoners bij in deze provincies in Noord-Nederland. Die ontwikkeling past in de trend die volgens het CBS al sinds 2015 gaande is: een toename van verhuizingen vanuit de Randstad naar minder dichtbevolkte delen van het land.

 

Achterhoek

In de rest van Nederland veranderde er wat betreft het aantal krimpgemeenten minder. In 2021 lagen gemeenten met een dalend aantal inwoners vooral in Zuid-Limburg, en in mindere mate in de Achterhoek, langs de Noordzeekust en in Zeeland. De meeste krimpgemeenten hebben een relatief vergrijsde bevolking waardoor er meer sterfgevallen zijn dan geboorten.

 

Flevoland

In Flevoland groeide de bevolking verhoudingsgewijs het sterkst. Van de twaalf provincies groeide de bevolking er in 2021 – net als in 2020 – met afstand het sterkst: met 15 per duizend inwoners, gevolgd door Noord-Holland (8 per duizend), Noord-Brabant en Zuid-Holland (beide 7 per duizend).

In geen enkele provincie daalde het aantal inwoners. In Limburg bleef de bevolkingsgroei het meest beperkt (3 per duizend), maar een jaar eerder was daar nog sprake van een lichte krimp.


Toegenomen immigratie

De bevolkingsgroei in de grote steden was afgelopen jaren voor een belangrijk deel het gevolg van buitenlandse migratie. Door de wereldwijde coronamaatregelen (tijdens de eerste golf van de pandemie) nam de instroom van arbeidsmigranten en internationale studenten in 2020 sterk af. Hierdoor stokte de bevolkingsgroei van veel steden, vooral wanneer deze normaal gesproken verhoudingsgewijs veel nieuwkomers uit het buitenland aantrekken.
In 2021 is de immigratie ten opzichte van 2020 aanzienlijk gestegen, al is deze nog steeds lager dan in 2019. Daardoor heeft de bevolkingsgroei van veel steden weer een vlucht genomen.

 

Almere

Van de tien grootste gemeenten groeiden er acht sterker dan het landelijke gemiddelde over 2021 (6,6 per duizend inwoners). Alleen Rotterdam en Breda bleven hierbij achter. Amsterdam kreeg er meer dan 10.000 inwoners bij in 2021, 12 per duizend. Daarmee groeit de bevolking van de hoofdstad weer bijna net zo sterk als in 2019. Hetzelfde gold voor Eindhoven en Tilburg.

De universiteitssteden Nijmegen en Groningen groeiden in 2021 zelfs sterker dan in 2019, voornamelijk door de instroom uit het buitenland. Van de tien grootste gemeenten groeide Almere naar verhouding het sterkst, met 14 per duizend inwoners. Ten opzichte van de overige steden is Almere een uitzondering omdat de Almeerse bevolking vooral groeit door geboorten en binnenlandse verhuizingen.

 

Nieuwbouw

Kleine gemeenten met relatief grootschalige nieuwbouwprojecten kregen er in 2021 verhoudingsgewijs de meeste inwoners bij. De gemeente Beemster spande de kroon met bijna 600 nieuwe inwoners, een groei van bijna 60 per duizend inwoners. Ook in Zoeterwoude en Heumen nam het aantal inwoners flink toe, met respectievelijk 51 en 39 per duizend inwoners.

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Ab / beleidsmedewerker
De bevolkingsgroei in Nederland ligt sinds het jaar 1900 al twee keer hoger dan het Europees gemiddelde. Daarbovenop komt ook de groei van het aantal huishoudens, deels door bevolkingsgroei door veroorzaakt door migratie, maar deels ook door echtscheidingen, vergrijzing etc. Deze groei vormt een explosief mengsel dat grote impact heeft op Nederland, op het welzijn van mensen, op het milieu en op internationale verplichtingen ten aanzien van het milieu. De landelijke politiek zit nog steeds in een impasse wat dit vraagstuk betreft. We hebben twee partijen die het milieu hoog in het vaandel: GroenLinks en D66. Jesse Klaver begrijpt zo weinig van het milieu dat hij in het centrum van Den Haag en houtpelletkachel stookte en Rob Jetten, minister van Klimaat en Energie, is een bekend veelvlieger die bovendien in 2019 nog luidkeels toeterde: "laat nog maar 50.000 Polen komen". Polen, die hoofdzakelijk werken in sectoren waar we vanwege het milieu juist vanaf moeten, namelijk de intensieve land- en tuinbouw, veeteelt en distributie economie. VVD en CDA hebben een verkiezingsbelofte gedaan tav immigratie, maar daarover is in het regeerakkoord niets terug te vinden. Alleen kiezers trekken was de bedoeling. D66, een partij die blijkens de HJ Schoo lezing van mevrouw Kaag een zeer groot voorstander is van alle vormen van immigratie, die immigratie als een soort geloof belijdt, heeft de coalitie onderhandelingen gewonnen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Cor / beleidsmedewerker
Het is jammer dat ouderen de schuld krijgen van het gebrek aan huizen op de woningmarkt in de Randstad terwijl ook uit dit artikel blijkt dat immigratie de echte oorzaak is.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Boris / ambtenaar
Zolang er geen voordeur met slot is wil ik geen geleuter meer horen over klimaat, co2, stikstof, milieu, natuur, druk op de zorg, huizenprijzen, enz.enz. Het is dweilen met de kraan open. En als je hebt gestemd op de coalitiepartijen niet klagen. Vraag ik tegenwoordig als eerste als iemand zegt dat zijn of haar zoon/dochter geen woonruimte kan vinden. Ben je meteen klaar met het gesprek. Evengoed voor mensen met meer dan 1 kind, niet zeuren over milieu of klimaat.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nico uit Loenen / gepensioneerd rijksambtenaar
Ik lees op BB "De coronapandemie en achterlopende nieuwbouw vertragen de bevolkingsgroei van Utrecht." De conclusie is dus dat hoe minder je bouwt, hoe lager de bevolkingsaanwas :-) en hoe meer je bouwt hoe groter de aanwas.....en nog wat andere factoren... zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Populatie_(biologie) Maar wat voor zin heeft het om specifieke regio´s te noemen als volgens het CBS de trend in Nederland gewoon gestaag blijft oplopen. Zie: https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie