Advertentie

Raadsvergoedingen niet meer naar partijkas

Gemeenten en Provincies moeten raadsvergoedingen van SP-raadsleden en Statenleden niet langer overmaken naar de partij, maar rechtstreeks naar de personen zelf. Dat stelt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken in een brief aan de gemeenten.

27 september 2017

Gemeenten en Provincies moeten raadsvergoedingen van SP-raadsleden en Statenleden niet langer overmaken naar de partij, maar rechtstreeks naar de personen zelf. Dat stelt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken in een brief aan de gemeenten.

Afdrachtregeling
De SP verplicht haar raads- en Statenleden hun vergoeding af te staan aan de partijkas. De partij betaalt hen vervolgens gemiddeld een kwart van de raadsvergoeding terug. Het overige geld gebruikt de partij voor cursussen en trainingen voor de raads- en Statenleden en voor campagnes. Wel hebben de SP-vertegenwoordigers de mogelijkheid om het aan de partij gestorte bedrag van de belasting af te trekken en hun vergoeding via de fiscus weer een stuk op te hogen. SP-raadsleden verdienen op die manier wel het minst van alle raadsleden, maar voor de belastingbetaler zijn ze de duurste van het land.


Bezwaar
De rechtbank  Midden-Nederland oordeelde echter op 22 februari dit jaar dat de gemeente de raadsvergoeding niet rechtstreeks hoeft over te maken aan de SP. De fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van Noordoostpolder, Tjitske Hoekstra, had de rechtbank om een principe-uitspraak gevraagd, omdat de gemeente weigerde de raadsvergoeding voor de drie SP-ers in de gemeenteraad over te maken naar de partij. Zij wilde de gemeente alsnog daartoe dwingen.

Afhankelijkheid
De rechtbank oordeelde echter dat de gemeente hier niet toe gedwongen kon worden. Rechtstreekse betaling van raadsleden door een politieke partij zou volgens de rechter de onafhankelijkheid van het raadslid in gevaar kunnen brengen, omdat een politicus daarmee in een financieel afhankelijke positie van de partij zou komen. Daarmee zou de overheid meewerken aan het creëren van deze afhankelijkheidsrelatie tussen partij en volksvertegenwoordiger, terwijl het Nederlands staatsrecht dicteert dat een volksvertegenwoordiger ‘zonder last of ruggespraak’ moet kunnen functioneren.

Pesterij
Hoewel het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland alleen geldigheid heeft voor de personen en partijen die bij de zaak betrokken zijn, vond Plasterk dat ook andere gemeenten hier duidelijkheid over moeten krijgen. In overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Inter Provinciaal Overleg (IPO) heeft hij de gemeenten aangeraden de raadsvergoedingen uitsluitend over te maken naar de persoonlijke bankrekeningnummers van de raadsleden en niet meer naar de politieke partij. Het raads- of Statenlid kan vervolgens zelf besluiten of hij of zij een afdracht wil doen aan de partij.

De SP is woedend over de brief van Plasterk en spreekt van ‘politieke pesterij’ en verwijt de minister ‘een bewuste partijpolitieke aanval op de SP-Solidariteitsregeling.’

Reacties: 11

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Paul / projectleider
@Nee Jan, laat het de SP gekozenen zelf uitmaken als hij z'n vergoeding van ons burgers heeft gehad.Gek genoeg vindt de partij het gek om solidariteit te vragen aan haar leden en moet de staat de kastanjes uit het vuur halen...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Arnold / gemeentemabtenaar
Volgens mij zijn dit onrechtmatige betalingen geweest. Het geld is blijkbaar niet aan de rechthebbende raadsleden overgemaakt maar naar een derde. Benieuwd hoe de accountants dit hebben rechtgepraat.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Het lijkt er zo waar op dat dit zo'n beetje het enige goede en haalbare besluit van Plasterk wordt in zijn bijna 5-jarige periode op BiZa.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans de Graaf / fractievz. VVD Langedijk
Zonder last of ruggespraak staat in de eed of de gelofte die alle politieke vertegenwoordigers aflegen. Blijkbaar is dit voor de SP niet van toepassing. Met daarbij nog eens een enorme aftrekpost vanwege een gift aan de partijkas maakt dit SP volksvertegenwoordigers tot de duurste volksvertegenwoordigers van Nederland. SP'ers moeten trouwens ook deze belastingteruggave weer in de partijkas storten. De SP lijkt meer op een sekte dan op een politieke partij.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
veestapel
Storten in de partijkas moet toch echt vrijwillig, kan je als partij meteen zien hoever de solidariteit gaat. De SP heeft er kennelijk weinig vertrouwen in..
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Heukers
De linkse samenwerking is dankzij deze brief van Plasterk verder weg dan ooit.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Activist
Als betrokken burger (niet ambtenaar) vind ik dit een gelukkige uitspraak. Rijk, noch gemeenten zouden ooit moeten hebben meegewerkt om salarissen/vergoedingen van kamerleden/wethouders etc. rechtstreeks aan partijen over te maken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans Kastermans / adviseur/interim-manager
Kwestie is aan het rollen gebracht door de opstelling van de gemeente Noordoostpolder. Eindelijk een gemeente (was het vooral de burgemeester?) die de rug recht heeft gehouden en de ambtseed/verklaring en belofte serieus neemt. De afdrachtverplichting is daarmee in strijd, de wet zegt immers dat te beëdigen volksvertegenwoordigers verklaren 'aan niemand iets te hebben beloofd om tot lid van het orgaan te worden verkozen'. Alle SP-politici schenden deze eed, c.q. verklaring. Hun beëdiging zou op grond daarvan nietig moeten worden verklaard, dan wel zou vervolging wegens omkoping moeten worden ingesteld. Immers: voor de kandidaatstelling moet mem een verklaring ondertekenen. De plek op de kandidatenlijst en daarmee de verkiezing is derhalve gekocht met een financiële toezegging. Daarmee wordt de wet overtreden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Roel van Swam / raadslid VVD
De raadsleden van de SP krijgen dus de laagste vergoeding, maar de belastingbetaler betaalt wel het meeste voor deze raadsleden: creatief gebruik van de regels mag kennelijk wel van de SP als het in hun eigen straatje past!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
@nou griffier doe aangifte dan!Maar het is natuurlijk wel vreemd, graaien mag wel als het jezelf goed uitkomt.Maar goed links en rechts lopen tegenwoordig door elkaar...Halbe Zijlstra schijnt ook de Jan Marijnissen van de VVD te zijn!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Laat de SP dit lekker zelf uitmaken. De raadsleden van de SP hebben er bovendien mee ingestemd, dus waarom die omweg? Voor mij zou het een reden zijn om geen SP-raadslid te worden, maar als anderen er genoegen mee nemen, so what?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie