Advertentie
bestuur en organisatie / Ingezonden

Klimaatcrisis vraagt nieuwe bestuurskunst

De alarmtoon van wetenschappers over de klimaatcrisis wordt steeds luider. Ook veel Nederlanders maken zich zorgen.

02 februari 2024
De komende jaren neemt de wateroverlast toe door klimaatverandering.

De alarmtoon van wetenschappers over de klimaatcrisis wordt steeds luider. Ook veel Nederlanders maken zich zorgen. Tegelijk toont de verkiezingsuitslag dat veel kiezers meer directe zorgen hebben over migratie, huisvesting en levensonderhoud. Beide zorgen verdienen een deugdelijk politiek antwoord.

We weten dat problemen die burgers nu ervaren ten aanzien van migratie, huisvesting en (fysieke) veiligheid vele malen groter zullen worden als we niet óók hard werken aan een duurzame samenleving, zeker in een delta als Nederland.

Daar zijn onze (klein)kinderen straks de dupe van, nog daargelaten dat velen elders op de wereld de gevolgen van de klimaatcrisis nú al ervaren. Het zou daarom getuigen van ondeugdelijk bestuur als de klimaatcrisis wordt genegeerd. De prijs daarvan is hoog en wordt steeds hoger.

Cruciaal is daarom dat politici de komende jaren een bestuurskunst ontwikkelen die recht doet aan de zorgen van burgers in het hier en nu en tegelijkertijd verantwoordelijkheid neemt voor de toekomst van ons land en de planeet; die beide vraagstukken niet tegenover elkaar zet, maar in verbinding brengt; die klimaatbeleid voert dat leidt tot de realisatie van de doelstelling van Parijs maar ook goed is voor huishoudens met een kleine beurs; die hoop geeft voor de toekomst, ook aan mensen die terugverlangen naar een beter verleden.

Dit vraagt om méér dan politics as usual en is een forse uitdaging. Als bestuurskundigen claimen we niet dé oplossing te weten, maar benoemen we wel enkele concrete startpunten voor de nieuwe Tweede Kamer en het te vormen kabinet.

1. Bied perspectief op de korte en lange termijn: wees eerlijk over de klimaatcrisis die zich ontvouwt en presenteer tegelijkertijd een hoopvol perspectief dat energie geeft en waarin ook vraagstukken als sociale ongelijkheid en migratie zijn opgenomen; een samenhangende en verbindende visie die het vertrouwen geeft dat onze inspanningen aan huidige en toekomstige generaties een beter leven geven.

2. Kom direct in actie maar wees ook voorbereid op een marathon: veel vraagstukken van deze tijd vragen een lange adem en goed samenspel. Zorg dat beleid ten aanzien van huisvesting, sociale ongelijkheid en migratie niet alleen op korte termijn effect sorteren, maar ook belangrijke stappen zijn in de duurzaamheidstransitie, óver de komende kabinetsperiode heen. Zorg voor een institutionele waarborg van deze lange termijn, bijvoorbeeld in de vorm van een klimaatcommissaris en een klimaattoets voor nieuw beleid.

Wees uitnodigend maar ook streng richting bedrijfsleven

3. Stimuleer betrokkenheid in de samenleving voorbij de polarisatie: verbinding en begrip in de samenleving zijn essentieel als de spanningen rond allerlei crises oplopen; stimuleer het maatschappelijke gesprek tussen groepen en generaties over hun (uiteenlopende) zorgen over heden en toekomst.

4. Wees uitnodigend maar ook streng richting bedrijfsleven: de kennis en inzet van bedrijven is essentieel bij het werken aan grote vraagstukken zoals de klimaatcrisis. Zij hebben recht op een betrouwbare en vaste koers. Zorg voor een visie die duidelijkheid geeft over de noodzakelijke transitie en formuleer duidelijke (spel)- regels voor bedrijven; koppel dit aan consequente handhaving en onafhankelijk publiek toezicht. 

Het is zaak om de klimaatcrisis met open vizier tegemoet te treden en te verbinden aan andere maatschappelijke vraagstukken en de dagelijkse belevingswereld. Dat vraagt van de nieuwe Tweede Kamer en straks van het nieuwe kabinet om nieuwe bestuurskunst. Dat is in het algemeen belang en is nodig voor de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de overheid.  

De auteurs:

Hans Joosse, universitair docent Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht

Albert Meijer, hoogleraar Publieke Innovatie, Universiteit Utrecht

Lennart Stam, docent-promovendus Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht

Wouter de Rijk, promovendus Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht

Judith van Erp, hoogleraar Regulatory Governance, Universiteit Utrecht

Ondertekenaars van de opiniebijdrage “Klimaatcrisis vraagt nieuwe bestuurskunst”:

Paul ’t Hart, hoogleraar Bestuurskunde, Universiteit Utrecht

Maarten Hajer, hoogleraar Urban Futures, Universiteit Utrecht

Derk Loorbach, hoogleraar sociaaleconomische transities, Erasmus Universiteit Rotterdam

Arjen Boin, hoogleraar Publieke Instituties en Openbaar Bestuur, Universiteit Leiden

Dave Huitema, hoogleraar Bestuurskunde, Wageningen Universiteit

Bram Steijn, hoogleraar Bestuurskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam

Liesbeth van de Grift, hoogleraar Internationale geschiedenis in relatie tot het milieu, Universiteit Utrecht

Marcel Boogers, bijzonder hoogleraar Democratie en Transitie, Universiteit Utrecht

Gjalt de Graaf, hoogleraar Bestuurskunde, Vrije Universiteit Amsterdam

Mirko Noordegraaf, hoogleraar Publiek Management, Universiteit Utrecht

Peter van Dam, bijzonder hoogleraar geschiedenis van duurzaamheid, Vrije Universiteit Amsterdam / Universiteit van Amsterdam

Marie-Jeanne Schiffelers, universitair hoofddocent Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht

Sebastiaan Steenman, universitair hoofddocent Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht

Stefan Couperus, universitair hoofddocent Europese Politiek en Maatschappij, Rijksuniversiteit Groningen

Joost Vervoort, universitair hoofddocent Transformatieve Verbeelding, Universiteit Utrecht

Heleen Mees, universiteit hoofddocent Local Sustainability Governance, Universiteit Utrecht

Anne Loeber, universitair hoofddocent Sustainability and Governance, Vrije Universiteit Amsterdam

Joram Feitsma, universitair docent Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht

Martijn van der Spek, universitair docent Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht

Beitske Boonstra, universitair docent Bestuurskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam

Dide van Eck, universitair docent Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht

Maarten Hillebrandt, universitair docent Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht

Meike Bokhorst, senior onderzoeker Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht

Mattijs Taanman, transitiewetenschapper en senior onderzoeker, Erasmus Universiteit Rotterdam

Gijs Diercks, senior transitiewetenschapper en adviseur, Erasmus Universiteit Rotterdam

Rik Braams, onderzoeker Transformatieve Overheid, Universiteit Utrecht

Yvonne la Grouw, postdoctoraal onderzoeker Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht

Dore Engbersen, promovendus Public Administration and Policy Group, Wageningen University & Research

Kees van der Wel, promovendus Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht

Geert Brinkman, promovendus Bestuurskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam

Wiesje Korf, ontwerpend onderzoeker duurzaamheidsvraagstukken, Erasmus Universiteit Rotterdam

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie