Advertentie

Minister: actief informeren voorkomt vragen achteraf

Minister Hanke Bruins Slot (BZK) stelt dat als de overheid vooraf meer documenten actief openbaar maakt, er achteraf minder vragen zijn.

ANP
20 mei 2022
carriere---veel-informatie-web.jpg

Als de overheid vooraf meer documenten actief openbaar maakt, hoeft er 'aan de achterkant' bij vragen minder te worden opgezocht. Nu de Wet open overheid (Woo) op 1 mei van kracht is geworden, zullen geleidelijk aan steeds meer documenten actief openbaar worden gemaakt, stelt minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken.

Sms'jes bewaren

Appjes en sms'jes die van belang zijn voor bestuurlijke besluitvorming moeten 'natuurlijk bewaard blijven", stelt Bruins Slot. Premier Mark Rutte, die zich donderdag in een fel debat aan de Kamer moest verantwoorden over het wissen van tekstberichten, heeft volgens de minister goed gekeken naar de basis uit de handreiking van de rijksoverheid. Hij moet zich houden aan die richtlijn. 'Het is zijn verantwoordelijkheid om dat goed te doen.' Het is volgens haar aan de Kamer om te wegen of de premier dat goed heeft gedaan. 'Volgens mij is daar een stevig debat over gevoerd.'

Open over afwegingen

Maar openheid is niet alleen appjes bewaren, maar ook bijvoorbeeld zogenoemde beslisnota's vrijgeven op basis waarvan het kabinet een besluit neemt. Daar is het kabinet sinds kort mee bezig, aldus Bruins Slot. 'We moeten als overheid open zijn in de afwegingen die we maken.' De komende tijd gaat ze daar verdere stappen in zetten.

Archiefwet

Bewindslieden kunnen niet naar eigen goeddunken besluiten wat wel en wat niet moet worden bewaard, benadrukt de bewindsvrouw. Daar ligt de Archiefwet onder. Ook in de Woo staat dat informatie die relevant is voor besluitvorming ergens in de organisatie moet worden bewaard. Iedere minister en staatssecretaris is er zelf verantwoordelijk voor om dit 'zo goed mogelijk uit te voeren'. Nu de Woo is ingevoerd, gaat de rijksoverheid 'steeds meer documenten actief openbaar maken', stelt Bruins Slot. Documenten worden onder meer door de overheid online gezet. Nu al worden bij belangrijke Kamerbrieven de bijbehorende beslisnota's meegestuurd.

Informatievoorziening verbeteren

Alle ministeries is gevraagd om te kijken hoe ze zelf hun informatievoorziening kunnen verbeteren, en hun bevindingen te delen met staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering). Zij zegt vrijdag die eind dit jaar aan de Tweede Kamer te sturen. Wel wijst ze erop dat het kabinet naar aanleiding van de toeslagenaffaire al heeft besloten om voortaan bij nieuwe wetten alle stukken rond de totstandkoming mee te sturen naar de Kamer.

Sms-gesprek Rutte

Een van de punten waarover Rutte werd bevraagd in de Kamer was een sms-gesprek met de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema over coronaprotesten in de hoofdstad. Die waren in een verzoek om stukken niet naar boven gekomen, terwijl ze volgens de richtlijnen wat veel Kamerleden betreft wel door Ruttes ministerie bewaard hadden moeten worden. Waarom dat niet gebeurd was, kon Rutte niet verklaren.

Archivering

'Ik denk dat we echt het systeem heel goed moeten organiseren, de archivering, zodat er geen menselijke fouten worden gemaakt', zegt staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) een dag later. Toch lijkt ze ook Ruttes kritiek op de toon van het debat te delen. 'Dan zie je dat er heel veel wantrouwen is. Ik hoop dat we daar wel met zijn allen aan kunnen werken, dat er weer wat meer vertrouwen komt.' (ANP)

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Biemie Janssen
Cynisch om Rutte hier aan te halen. Deze man grossiert in leugens en blijkt telkens weer volstrekt onbetrouwbaar. Met speels gemak haal je talloze affaires naar boven met als laatste dieptepunt de leugens over zijn Nokia. Deze premier is bij uitstek verantwoordelijk voor de vertrouwenskloof richting overheid, als premier voor alle Nederlanders is hij al een hele tijd geleden het vertrouwen van de grote meerderheid van die Nederlanders verloren. Maar Rutte als onbetwiste leider van de VVD en beschermer van de geprivilegieerde Nederlander kan op een niet aflatende mate van vertrouwen rekenen, wat hij ook doet. Zolang hij de belangen van de BV Nederland en vermogende Nederlanders beschermt gelden er geen normen en waarden en is transparantie alleen maar ballast voor de Ruttedoctrine waarvan hij nog steeds geen afstand heeft genomen!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
togoo
Deze stelling deugt niet. De kern van communicatie is duidelijkheid, eenduidigheid en begrijpelijkheid. De vloed aan openbaar te maken beleidsstukken voegt daar geen aan toe.

Ik was 11 jaar lid van de Raad van Beroep Utrecht. Bij ca de helft van de bezwaren tegen een besluit van het UWV bij de overgang van de Ziektewet naar de WAO, legde de voorzitter van onze Raad uit dat er nu andere toetscriteria aan de orde waren. Het merendeel van de bezwaarmakers reageerde, oh, nu begrijp ik het en trokken hun bezwaar in.

Communicatie verbetert niet door nog meer informatie over de burgers uit te strooien. Communicatie is hoe vertel ik het zo dat het begrijpelijk is. Ook moeilijke besluiten zijn zo uit te leggen dat zij begrijpelijk zijn.

Ik stel dat het beter is om de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur uit te breiden met de eis van begrijpelijkheid. Een besluit kan aan alle huidige eisen voldoen en toch niet deugen domweg omdat het niet begrepen wordt.

Om tot gedragverandering te komen is het nodig dat iedere bestuurder en ambtenaar de kernwoorden duidelijkheid, eenduidigheid en begrijpelijkheid boven het bed dient hangt. En elkaar dagelijks aanspreken als dat niet het geval is.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie