Advertentie

Berkellands raadslid onder vergrootglas

De persoon waarover ‘mentaal ontwrichte’ ambtenaren in de gemeente Berkelland klaagden zou oud-wethouder en huidig raadslid Han Boer zijn.

28 mei 2024
melden
Shutterstock

Over één persoon bij de gemeente Berkelland zijn een groot aantal signalen van grensoverschrijdend gedrag afgegeven, bleek vorig jaar uit een al in 2021 uitgevoerde risico-inventarisatie en evaluatie. De klachten zijn voornamelijk te herleiden naar D66-fractievoorzitter en oud-wethouder Han Boer, schrijft de Twentsche Courant Tubantia.

Afdelingshoofd Openbare Werken

JS Consultancy
Afdelingshoofd Openbare Werken

Senior adviseur grondzaken

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Senior adviseur grondzaken

Gespannen situatie

De krant sprak uitvoerig met meerdere ingewijden, zoals politici en (oud) ambtenaren, over de ‘gespannen situatie’. De risico-inventarisatie maakte eerder inzichtelijk dat ambtenaren worden geconfronteerd met pestgedrag, verbaal en psychisch agressief gedrag en seksuele intimidatie. De krant zag meerdere documenten in en kreeg ook een melding van een klokkenluider. Daaruit kwam een beeld naar voren dat het gedrag van de oud-wethouder al lange tijd als ‘problematisch’ wordt ervaren en er een ‘angstcultuur’ is ontstaan.

Uitgescholden en gekleineerd

Volgens de krant gaat het om het rondsturen van pornografische afbeeldingen, seksistische opmerkingen en grappen maken, machtsmisbruik en intimidatie. Een voorbeeld is de opmerking: je staat op een lijstje om eruit gewerkt te worden. Een ander bekend verhaal in het gemeentehuis gaat over een ambtenaar die publiekelijk zou zijn uitgescholden en gekleineerd. Voor de inventarisatie had niemand een klacht ingediend over de gedragingen en ook met de krant durfde niemand van de medewerkers te praten, omdat zij ‘doodsbang voor hun baan’ zouden zijn en te weinig steun uit de organisatie zouden voelen.

Nooit een klacht ingediend

PvdA-raadslid Rob Hofman bevestigt tegen de krant dat hij stevig is aangepakt. ‘Dat ging in de trant van: “Als jij… dan heb je een zaak aan je broek.” Dat had nog nooit iemand tegen mij gezegd.’ Maar Han Boer, die wethouder was van 2010 tot 2018, ontkent de aantijgingen en wijst er tegen de krant op dat er nooit een klacht tegen hem is ingediend. Dat klopt, maar de conclusies van het rapport, gemaakt door een externe, wezen naar één persoon en waren hard. Medewerkers voelen zich ‘mentaal ontwricht’ door het gedrag en bij een aanzienlijk deel van de medewerkers leidt dit tot een groot gevoel van onveiligheid en een onveilig werkklimaat.

Ik heb signalen ontvangen dat mijn comeback niet overal in de ambtelijke organisatie goed wordt ontvangen

Han Boer, die zich in 2022 terugtrok als kandidaat-wethouder namens D66 in Berkelland

Zeker niet kwaad bedoeld

Dit kwam pas naar buiten na vragen uit de raad, want het rapport was geheim. Het college besloot om een tip van de sluier op te lichten en noemde het aantal signalen over die ene persoon ‘massief van aard’. Er zouden gesprekken met de bewuste persoon zijn gevoerd en op basis daarvan zou die ‘op afstand van de ambtelijke organisatie’ komen te staan. Het rapport mocht vertrouwelijk door raadsleden worden ingezien en daar lag een (geanonimiseerde) verklaring bij van ‘betrokkene’, schrijft de krant. Het rapport zou ‘slecht onderbouwd’ zijn en de klachten ‘subjectief’. ‘Betrokkene’ kwalificeert zijn gedrag als ‘humor’ en ‘zeker niet kwaad bedoeld’.

Onwerkbare situatie

Toch waren klachten van ambtenaren wel de reden dat de D66’er zich in 2022 terugtrok als kandidaat-wethouder, schrijft de krant verder. ‘Ik heb signalen ontvangen dat mijn comeback niet overal in de ambtelijke organisatie goed wordt ontvangen’, zei hij toen. Dit was nog wel vóór de publicatie van de risico-inventarisatie. Begin dit jaar is er op initiatief van het presidium ‘in het diepste geheim’ een poging tot mediation geweest, aldus de krant, omdat er een ‘onwerkbare situatie’ zou zijn ontstaan. Er waren gesprekken met Boer, collegeleden en de gemeentesecretaris.

Cultuurveranderingsproces

Vorige week kwam daar een gezamenlijke verklaring over naar buiten, zonder daarbij de namen te noemen van de deelnemers aan de mediation. Daarin wordt toegegeven dat dingen niet goed zijn gegaan en mensen hierdoor schade hebben geleden. Maar ook wordt gesteld dat de ‘anonieme signalen’ niet hebben geleid tot een ‘formele klacht’. Er is vertrouwen dat het gedragsprotocol en het in gang gezette cultuurveranderingsproces moeten zorgen voor het 'herstel van een veilige werkomgeving' en voor ‘een goede afwikkeling in geval van toekomstige ongewenste situaties’.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie