of 63428 LinkedIn

Happy hours verbieden met Alcoholwet

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock

Onder de nieuwe Alcoholwet kunnen gemeenten sommige gebieden aanwijzen als alcoholoverlastgebieden, waar strengere regels gelden. De wet, die waarschijnlijk per 1 juli in werking treedt, maakt het verder onder andere mogelijk dat op bijvoorbeeld bierfietsen of partyboten iemand met een diploma sociale hygiëne aanwezig moet zijn. Ook wordt zogeheten wederverstrekking strafbaar.

Happy hours

Om gemeenten een extra instrument te geven om op te treden tegen overlast in gebieden waar veel alcoholverkooppunten zijn, bevat de Alcoholwet de mogelijkheid om een dergelijk gebied aan te wijzen als overlastgebied. Dat schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een ledenbrief. Een gemeente kan voor zo’n gebied bijvoorbeeld bepalen dat de verkoop wordt verboden of beperkt, dat er geen vergunningen worden verleend of dat happy hours verboden zijn.

 

Bierfietsen en partyboten

Ook kunnen gemeenten bij verordening bepalen dat op ‘vervoermiddelen die bestemd zijn voor het vervoer van personen en waarop bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank wordt verstrekt’, zoals bierfietsen en partyboten en -bussen, een medewerker aanwezig moet zijn die beschikt over een diploma sociale hygiëne. Als zo’n verordening geldt, verschuift de verantwoordelijkheid voor het toezicht en handhaving van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar de gemeente.

 

Proeverijen

Momenteel zijn bepaalde proeverijen bij slijters niet toegestaan volgens de Drank- en Horecawet. Onder de Alcoholwet zal dat bij verordening wel mogelijk zijn, onder bepaalde voorwaarden. Gemeenten mogen deze keuze maken maar zijn daartoe niet verplicht. ‘Indien gemeenten proeverijen toestaan, dan geldt dit voor alle slijterijen in de betreffende gemeente.’

 

Wederverstrekking

Het kopen van alcohol door iemand van 18 jaar of ouder voor iemand onder de 18, oftewel 'wederverstrekking', wordt strafbaar gesteld. De bedrijfsmatige verkoop aan minderjarigen was al strafbaar en minderjarigen die op publieke plekken alcohol bij zich hebben zijn ook al strafbaar – daar komt nu wederverstrekking bij. ‘Als sprake is van wederverstrekking kunnen zowel de meerderjarige als de minderjarige een boete krijgen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door zipje (gemeenteambtenaar) op
We kunnen zo langzamerhand beter overschakelen naar een heel dun boekje waarin alles staat wat mag. Al het andere is verboden (uit wonderlijke nachten van Godfried Bomans).

Vacatures

Van onze partners