of 64707 LinkedIn

Geheime info Den Haag onder de loep

Eigenlijk wilde de Rekenkamer Den Haag pas volgend jaar beginnen met haar eerste onderzoek naar geheimhouding, maar aangezien het onderwerp de laatste tijd vaak speelt in de Haagse gemeenteraad en de noodzaak van geheimhouding daar nogal eens ter discussie staat, begint zij dit jaar al.

Eigenlijk wilde de Rekenkamer Den Haag pas volgend jaar beginnen met haar eerste onderzoek naar geheimhouding, maar aangezien het onderwerp de laatste tijd regelmatig speelt in de Haagse gemeenteraad en de noodzaak van geheimhouding daar vaak ter discussie staat, begint zij dit jaar al. 

Zeer bruikbaar
Haagse raadsfracties lieten de rekenkamer weten dat het onderzoek voor hen zeer bruikbaar kan zijn. Geheimhouding speelde recent een aantal keer in de raad, zoals rond het verkoopproces van de aandelen Eneco. Konden sommige passages in die informatie niet toch onderdeel zijn van het openbare debat? Het convenant van de Scheveningse vreugdevuren die op Oudejaarsavond uitliepen op een vonkenregen werd ook pas na veel discussie en extra afspraken openbaar gemaakt.

Maatschappelijk belang
Openbaarheid is het uitgangspunt van handelen van het openbaar bestuur, memoreert de rekenkamer, maar het is ook een maatschappelijk belang zoveel mogelijk informatie te openbaren. Geheimhouding beperkt oordeelsvorming en uitoefening van de controlerende taak van gekozen volksvertegenwoordigers. Anderzijds is het niet openbaar maken van bepaalde informatie ook van maatschappelijk belang, zoals informatie die de openbare veiligheid kan schaden.

'Geheimhouding belemmert raadswerk'
Niettemin bleek uit een landelijke enquête onder raadsleden over geheimhouding in 2017 dat een derde van hen meent dat colleges van B&W geheimhouding gebruiken om misstanden uit de openbaarheid te houden. Meer dan de helft van hen ervaart de vele geheimhoudingen als belemmerend in het raadswerk. De rekenkamer krijgt zelf tijdens haar onderzoeken ook vaak te maken met geheime informatie. De interne omgang van de rekenkamer daarmee is daarom ook onderdeel van het onderzoek dat medio volgend jaar af moet zijn.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners