of 64621 LinkedIn

Ambtelijke fusie drie bollenstreekgemeenten

Hillegom, Lisse en Teylingen gaan een ambtelijke fusie aan per januari 2017. De raden van de drie gemeenten in de Bollenstreek hebben donderdagavond de knoop doorgehakt.

Hillegom, Lisse en Teylingen gaan een ambtelijke fusie aan per januari 2017. Vanaf 2020 levert dit een besparing op van 1,8 miljoen euro per jaar, stellen de drie gemeenten.

De raden van de drie gemeenten in de Bollenstreek hebben donderdagavond de knoop doorgehakt. Door het samenvoegen van het ambtelijk apparaat van de drie gemeenten in een werkorganisatie wordt de strategische positie van de gemeenten verbeterd, de kwaliteit verhoogd en kwetsbaarheid en kosten verminderd. Dat zijn voor de meeste gemeenten die voor ambtelijke fusie kiezen de belangrijkste redenen.

 

Betere dienstverlening

De dienstverlening aan inwoners en gemeentebesturen stijgen naar een nog hoger niveau, tegen minder kosten, zo is de verwachting van de drie gemeentebesturen. Daarnaast moet een grotere en specialistische organisatie voor een betere service en hogere kwaliteit van producten en adviezen gaan zorgen. Door bundeling van krachten kunnen de drie gemeenten ‘de complexe veranderingen in de maatschappij en de nieuwe gemeentelijke taken beter aan’, aldus de drie fusiepartners. De service en de kwaliteit van adviezen en producten zal toenemen, omdat de medewerkers zich meer kunnen specialiseren. Ook de bereikbaarheid van de gemeenten wordt beter, omdat medewerkers elkaar onderling kunnen vervangen.

 

Zelfstandig

‘De gemeentebesturen blijven zelfstandig en verantwoordelijk voor hun eigen gemeente’, stelt de Hillegomse burgemeester Arie van Erk in een schriftelijke verklaring. ‘De dienstverlening van de gemeenten blijft lokaal en dichtbij inwoners en gemeentebesturen’, belooft burgemeester Lies Spruit van Lisse. ‘Inwoners kunnen rekenen op nog modernere en efficëntere dienstverlening van hun gemeente’, stelt burgemeester Carla Breuer van Teylingen, voorzitter van de stuurgroep samenwerking.

 

Geen draagvlak

Aan het besluit tot ambtelijke fusie tussen de drie gemeenten is een lange geschiedenis vooraf gegaan. Aanvankelijk waren er plannen om met meer gemeenten in de Duin- en Bollenstreek nauwer te gaan samenwerken; via een gemeentelijke herindeling dan wel een ambtelijke fusie. Al snel bleek dat er voor herindeling geen draagvlak was in Noordwijk, Noordwijkerhout, Katwijk. Lisse, Hillegom en Teylingen. Later bleek ook vergaande samenwerking in een zogeheten Bollenraad voor onder meer Noordwijk een stap te ver. De Noordwijkse raad vreesde dat zijn rol in zo’n gemeenschappelijke regeling te veel zou worden uitgehold.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
@Kees van den Aardweg. Denk vooral toekomstgericht en maak onderscheid tussen eenmalige en structurele inkomsten en uitgaven/frictiekosten.
Door Mark de Vries (Adviseur Aantrekkelijk Werkgeverschap) op
De ambities zijn herkenbaar.
Maar hoe objectief en transparant maak je het aan de voorkant, zodat je de nieuwe organisatie met realistische doelen opzadelt?
Hoe werk je de komende 3 jaar toe naar de juiste gangssituatie om het succes mogelijk te maken?
en vooral: hoe verbind je klantbeleving aan medewerkersbeleving voor een duurzaam betere prestatie?
Mooi dat men hier bijna 3 jaar voor krijgt. Daar zullen vele andere samenwerkingsverbanden jaloers op zijn. Ik hoop dat men die tijd goed gaat gebruiken!
Door Kees van den Aardweg (Gepensioneerd. Oud wethouder voormalige gemeente Warmond) op
De eerste vraag die rijst is of de inwoners van deze drie gemeenten nog bediend worden zoals voor de ambtelijke fusie. Dus in iedere gemeente een eigen gemeentekantoor. Tweede vraag: zijn er bij een ambtelijke fusie wel drie burgemeesters, x wethouders, en drie gemeentesecretarissen nodig? En de sectorhoofden kunnen toch niet-allemaal in dezelfde functie blijven? Niet iedereen zal in de nieuwe ambtelijke organisatie herplaatsbaar zijn, dus lijkt het onontkoombaar dat er ontslagen vallen en de wachtgeld regeling het nodige zal kosten. Ongetwijfeld zijn de drie automatiseringssystemen niet gelijk, dus zullen de nodige aanpassingen noodzakelijk zijn of moet er een geheel nieuw systeem gebouwd worden. De kosten daarvan worden altijd te laag geraamd, zo is de ervaring. Hoe de besparing van € 1,8 mln in drie jaar moet worden bereikt is tegen de achtergrond van de directe kosten die de ambtelijke fusie met zich brengt een raadsel. Laatste vraag: is het de bedoeling dat de ambtelijke fusie binnen afzienbare tijd tot een bestuurlijke fusie leidt en tenslotte tot een gemeentelijke fusie? Daar is misschien winst uit te halen in het belang van de inwoners, want daar gaat het in gemeenteland om.
Door Florens op
Dit biedt voordelen!

Vacatures

Van onze partners