Advertentie

Intimidatie op straat

CBS-onderzoek naar vormen van intimidatie op straat.

25 februari 2022
Veiligheid.jpg

Twee op de drie vrouwen in de leeftijd van 12 tot 25 jaar zeggen weleens te zijn lastiggevallen op straat. Ze zijn nagefloten, nageroepen en soms achternagelopen. Het nafluiten ervaren ze als minst bedreigend, het achternalopen als meest bedreigend. De meeste vrouwen negeren het wanneer ze op straat worden lastiggevallen. Mannen hebben minder met straatintimidatie te maken. In steden komt geïntimideerd worden op straat vaker voor dan op het platteland, blijkt uit het CBS-onderzoek Belevingen 2021.

12-jarige zelfs doelwit

Jonge vrouwen van 18 tot 21 jaar geven het vaakst aan op straat geïntimideerd te zijn. Bijna drie kwart van hen heeft hier weleens mee te maken gehad. Maar ook van de tienermeisjes tussen 14 en 18 jaar zegt ongeveer 70 procent op straat geïntimideerd te zijn. Van de mannen heeft één op de drie in 2020/’21 met straatintimidatie te maken gehad. Tienerjongens ervaren dit vaker dan jongvolwassen mannen.

Sissen, fluiten en naroepen

Ongewenst nafluiten is de meest voorkomende vorm van straatintimidatie. De helft van de jonge vrouwen is in 2020/2021 weleens – dat wil zeggen één keer of vaker – ongewenst nagefloten. Naroepen met vervelende opmerkingen of beledigingen en ongewenst nasissen of naklakken ervaren jonge vrouwen met ongeveer 40 procent iets minder vaak. Circa een kwart zegt dat zij in het afgelopen jaar weleens achterna werden gelopen of achtervolgd. Bij jonge mannen is nageroepen worden met vervelende opmerkingen of beledigingen de vaakst voorkomende vorm van straatintimidatie. Ruim één op de vijf geeft aan dit in 2021 weleens meegemaakt te hebben.

Reageren of negeren?

De meeste jongeren, 60 procent, negeren het als ze op straat worden lastiggevallen. Vrouwen doen dit met 64 procent vaker dan mannen (51 procent). Behalve ‘negeren’ hebben vrouwen ook andere manieren om met straatintimidatie om te gaan dan mannen: ze zoeken op het moment dat ze worden lastiggevallen vaker gezelschap van andere mensen of bellen iemand op (37 procent), ze maken vaker een afwijzend of boos gebaar (26 procent) en ze pakken vaker iets waarmee ze zich kunnen verdedigen, zoals sleutels, deodorant of pepperspray (18 procent). Mannen lachen erom, maken een afwijzend gebaar of spreken de daders erop aan (17 tot 19 procent).

Stad versus platteland

Het percentage jonge vrouwen dat weleens te maken heeft met straatintimidatie loopt uiteen van 55 procent in niet-stedelijke gemeenten tot 75 procent in zeer sterk stedelijk gemeenten. In de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht geeft gemiddeld 77 procent van de jonge vrouwen aan in 2020/’21 op straat lastiggevallen te zijn. Bij jonge mannen varieert dit van 28 tot 38 procent.

Nieuws in beeld: intimidatie op straat

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie