Advertentie

Nieuwe regels voor gemeenten

Nieuwe wet- en regelgeving zorgt vanaf 1 januari voor de nodige veranderingen. Een selectie van de voornaamste wijzigingen die voor gemeenten van belang zijn.

27 december 2015

Nieuwe wet- en regelgeving zorgt vanaf 1 januari voor de nodige veranderingen. Een selectie van de voornaamste wijzigingen die voor gemeenten van belang zijn.

Werk en inkomen

- De maximale duur van de WW wordt tussen 1 januari 2016 en 1 april 2019 met een maand per kwartaal ingekort tot 24 maanden. De maximale duur is nu nog 38 maanden.

- De duur van de loongerelateerde WGA-uitkering (uitkering voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten) wordt stapsgewijs afgebouwd van maximaal 38 naar maximaal 24 maanden. 

- Vanaf januari 2016 worden ook werkgevers in de publieke sector verplicht om AOW-gerechtigden als eerste te ontslaan bij een reorganisatie. Deze regel geldt al voor de private sector.

- Gemeenten zijn verplicht om van bijstandsgerechtigden te verlangen dat zij actief werken aan hun taalvaardigheid. Doen zij dit niet, dan kan dit leiden tot een verlaging van de uitkering.

- De participatieverklaring wordt onderdeel van de maatschappelijke begeleiding aan asielgerechtigden (vergunninghouders).

- De prijs van het inburgeringsexamen dat huwelijks- en gezinsmigranten in het land van herkomst moeten doen voordat ze naar Nederland komen, wordt verlaagd van 350 naar 150 euro.

Overig

- De ouderbijdrage in de jeugdhulp vervalt.

- Nieuwe topfunctionarissen in de zorg, de woonsector en het wetenschappelijk onderwijs mogen niet meer dan een minister verdienen: maximaal 179.000 euro bruto per jaar. Dat is 50.000 euro minder dan nu nog mogelijk is. Deze grens gold het afgelopen jaar al voor de andere (semi-) publieke sectoren.

- Volwassenen betalen 2,67 euro minder voor een paspoort of identiteitskaart. Gemeenten mogen hier respectievelijk maximaal 64,44 euro en 50,40 euro voor vragen.

- Alle bedrijven en overheden die persoonsgegevens verwerken, moeten een inbreuk op de beveiliging of datalekken voortaan melden. Ze moeten dat doen bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) en soms ook bij de gedupeerden. (Bron: ANP)

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Anne Zwolle
Verfbusjes kan ik zelf wel kopen. Ik geloof niet dat je daar enig verzet mee kunt bieden tegen ouderwetse of super professionele verkrachters, aanranders of dieven, in of buiten je huis.
Advertentie