Advertentie

Sociale veiligheid als nieuwe hype

Tegenwoordig ontploffen sociale media bij elke privé oprisping met als opschrift sociaal onveilig. Overheden gaan er in mee.

11 januari 2023

Net als bij elk bedrijf lopen bij de overheid lompe hufters en tomeloze machtsbeluste narcisten rond. Actualiteitenrubrieken, bangmaakdocumentaires, sociale kletskamers en kranten doen zich te goed. Menselijke waardigheid, vrijheid en mensenrechten staan op het spel. Overheidsbedrijven kunnen de druk niet weerstaan en er komt veel aan het licht. De vraag is of het werkelijk doordringt tot de kern.

Tegenwoordig ontploffen sociale media bij elke privé oprisping met als opschrift sociaal onveilig. Overheden gaan er in mee. Een Kamervoorzitter die op basis van vage anonieme verwijten haar voorganger voor de bus gooit. Een universitair docent moet verantwoording afleggen omdat een student zegt zich onveilig te voelen als deze simpelweg wordt aangesproken op het niet nakomen van een huiswerkafspraak. Als klap op de vuurpijl wordt kunst met blote Beemsterborsten uit het Purmerendse stadhuis geweerd.

Ogenschijnlijke paniekvoetbal bij gemeenten bij de minste en geringste aantijging. Burgemeester en secretaris spreken spijt uit. Stuntelig maar goed getraind door communicatieadviseurs wordt met een bedrukt gezicht in de lokale krant een cultuurverandering aangekondigd. Zware woorden worden geuit als ‘vinden we onacceptabel’ en ‘de gedragscode zal worden aangescherpt’. zo wordt op een schijnheilige manier werkelijke sociale onveiligheid omzeild.

In de ideale wereld zou sociale onveiligheid moeten kunnen volstaan met een beroep doen op het gezond verstand, verantwoordelijkheidsgevoel, moreel kompas en de hoop dat iedereen fatsoenlijk met elkaar omgaat. Maar de toekomst is niet hoopvol nu corpsstudentes massaal hijgend in de rij staan om te mogen horen bij deze koningsgezinde folkloregroep waar ze de eretitel hoer dragen en worden gebruikt als full-experience sperma-emmers.

Om de carrière geen pijn te doen etaleren de Weinsteins van de toekomst en hun harem het corporale gedrag de rest van hun leven met verve. Het is hilarisch om te verwachten dat mensen die getraind zijn om anderen klein te krijgen in de toekomst sociale veiligheid gaan regelen. Het treft dat de meesten van dit onbeschaamde zooitje in de Zuidas gerelateerde marktsector terecht komen.

Gelukkig kan de overheid het nog in meerderheid hebben van integere tegenkrachten. Van hen mag verwacht worden dat sociale onveiligheid met kracht wordt aangepakt. Aanpak van sociale onveiligheid hoort zich te richten op eenduidige regels gebaseerd op objectieve feiten. Dit vraagt om onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Politici die begrijpen dat bestuurders en managers hiervoor niet geschikt zijn. 

Een paar pleiten voor een nieuwe nationale bureaucratische integriteitsmoloch met de bekende hachelijke procedures. Maar om evidencebased diagnoses te stellen zijn onafhankelijke wetenschappelijk geschoolde pedagogen en psychologen nodig. Samenhang brengen in enkele eenduidige regels als gewicht tegen de maatschappelijke trend om diepgaand te vertrouwen op het eigen gevoel. Niks is zo onbetrouwbaar als gevoel en altijd glad ijs voor dader en slachtoffer.

Tot die tijd zullen gemeentebestuurders moord en brand roepen bij elke gevoelsoprisping rondom maatschappelijke peanuts. Ze wordt ingezet als doelbewuste afleiding van een diepgaander probleem. Sociale onveiligheid gaat immers niet over bloteborstenkunst of huiswerkafspraken. Integriteit moet passen bij algemene morele opvattingen van de samenleving. Pas door echt werk te maken van sociale veiligheid kan de mist van bestuurlijke toneelstukjes en media opwinding optrekken.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie