Advertentie

Niet méer, maar slímmer blauw op straat

Het ‘informatie-gestuurd’ werken van de politie is niet goed van de grond gekomen, betoogt Promovenda Paulien Meesters. We moeten meer naar ‘Intelligent Blauw’.

01 december 2014

Het ‘informatie-gestuurd’ werken van de politie is niet goed van de grond gekomen, betoogt Promovenda Paulien Meesters. De informatiediscipline van de Nationale Politie moet zich ontwikkelingen in de richting van ‘Intelligent Blauw’.


Implementatieprobleem
Meesters, die maandag haar proefschrift ‘Intelligent Blauw, Intelligence-gestuurde politiezorg in gebiedsgebonden eenheden’ verdedigt, heeft jarenlang bij de politie gewerkt. Zij constateert dat ‘meer blauw op straat’ niet beantwoordt aan de tijdgeest. Het moet intelligenter. De eerste aanzet daartoe, informatie-gestuurde politie (IGP), werkt al vijftien jaar niet goed. “We kunnen concluderen dat dat niet gelukt is”, zegt ze. “Het is een implementatieprobleem.”

Quick en dirty
Het inzetten van politiecapaciteit op basis van de beschikbare informatie is op zichzelf een goede insteek, maar het is ook een besluitvormingsproces dat veel beter moet worden aangepakt. “Dat proces is niet volwassen geworden, het is te quick en dirty. Men gaat te snel een actie bepalen, terwijl men niet weet wat het probleem eigenlijk inhoudt. Als je vraagt ‘is het probleem helder?’ blijkt dat niet zo te zijn. Er wordt daardoor te snel gegrepen naar het standaardrepertoire, terwijl men nog niet echt weet wat er aan de hand is.” Er wordt dan bijvoorbeeld te snel geroepen: 'het aantal inbraken moet omlaag'. Ze noemt ook jihadisme als voorbeeld. "Men vergeet dat goed te operationaliseren naar de werkvloer: wát zijn de dingen die je moeten opvallen?"

Minder cijfers
Informatiesystemen spelen een grote rol bij ‘intelligent blauw’, - “zeker met de opkomst van Big Data” - maar het gaat er volgens Meesters vooral om de denkwijze en de cultuur om te vormen. “Je moet het causaal redeneren omvormen tot correlatiedenken.” Het gaat niet om de structuur, maar om het creëren van bepaalde vermogens binnen een blauw team. Als de nationale politieleiding op de controle blijft zitten en op de cijfers, gaan de districtschefs dat niet meenemen. Geef dus aandacht aan die cultuur.” Te veel aandacht voor de cijfermatige controle kan ook tot gevolg hebben dat de zaken die op lokaal niveau (voor een college van B&W) van belang zijn, zoals openbare orde en leefbaarheid, uit beeld verdwijnen. 

Moreel kompas
Meesters komt in haar proefschrift met een model, waarin politiebeslissingen over de inzet zijn gestoeld op ‘intelligente normen’, het morele kompas. Om vervolgens tot ‘intelligent blauw’ te komen moet er gewerkt worden aan drie vermogens: alert, adaptief en responsief zijn. Meesters: “Politiewerk is informatiewerk. Big data gaan daarin een grote rol spelen, maar dat staat nog in de kinderschoenen.”

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

E.Doeve / jurid. beleid. medew ro
ach mensen, ik wordt zo moert van dat "geslim"...slimmer dit en slimmer dat, de normale betekenissen van veel woorden zijn verminkt door bezuinigingen en mensen die graag willen dat de economie beter gaat draaien. nou ja....ga dan maar eens "slimmer" bezuinigen en hou-es op de gewone burger daarmee en met die (zogenaamd optimistische) verhullende termen te gebruiken. misleiding, dat is het.
JaapvV / adviseur
Meer blauw op straat heeft nog nooit beantwoord aan de tijdgeest. Het is een vrijblijvende politieke kreet om te suggereren dat daarmee straatproblemen worden opgelost. Het was dus altijd al best intelligent om eerst te kijken wie je met een blauw uniform de straat op moest sturen. De promovendus pleit hier in feite voor agenten met hersens. Daar is dus niks mis mee. Als ze daarmee nu eerst eens de kretologie over boord gooien en aan de slag gaan is dat ook prima. Niet prima is dat het hele apparaat al jaren verzandt in eh..Opsteltiaanse burokratie. En dat agenten zich steeds meer als doetjes gaan gedragen, worden overlopen, schadevergoeding krijgen voor gevaarlijk werk en heel lang kunnen talmen alvorens in te grijpen.
Ed / .
Als het proefschrift net zo wollig is als dit artikel stel ik voor het er niet teveel aandacht aan te schenken. *pakt van Dale*
Bas / logicus
Vroeger moest men MAVO hebben om agent te worden. Tegenwoordig VMBO. Het VMBO is in drie categorieën onderverdeeld. VMBO TL is het hoogste niveau en qua kennisniveau vergelijkbaar met de vroegere tweede klas MAVO.Daarnaast moest men vroeger ABN spreken tegenwoordig is het taalgebruik van met name de jongere generaties agenten ronduit om je te schamen. 1F of 2F is echt niet voldoende. Over de grammaticale vaardigheden zullen we het maar niet hebben.Huidige HBO studenten maken tenslotte gemiddeld 80 taalfouten in een A4’tje en zijn daarmee gewoon welkom binnen de organisatie van de Politie. Rechercheur of leidinggevend in een andere functie. Het slechte taalniveau reflecteert anderzijds ook op de andere vaardigheden. Tenminste als men ernstige beperkingen nog vaardigheden durft te noemen.Ruim 15% blijkt niet fit genoeg te zijn(t.o.v. de geteste agenten) en 25% (van in totaal 40.00- agenten) komt niet eens opdagen bij de verplichte fysieke test. Nog eens 5000 agenten kwamen niet vanwege een blessure of ziekte. Schijnbaar duren deze klachten het hele jaar onafgebroken bij deze groep. Al met al blijkt dat meer dan 47.5% fysiek niet geschikt is voor de functie.De opvolgen van de jaarlijkse schietinstructie en vaardigheid laat ook zwaar te wensen over. Er zijn genoeg beelden op You Tube te vinden van agenten die met trillende handen hun wapen vasthouden. Agent is ook niet zomaar een beroep, je moet er emotioneel geschikt voor zijn.Ook aan de sociale vaardigheden schort het. Daar waar de agent terughoudend dient op te treden staat deze veel te snel klaar om het bonnenboekje te pakken. Sommige agenten gaan zelfs zover dat ze onterechte boetes uit schrijven om maar aan de norm te voldoen, prestatiedrang of misplaatst superioriteitsgevoel. Door het lage EQ van veel agenten vervaagt het draagvlak bij de bevolking. En op momenten dat hard politieoptreden nodig is, ondernemen ze weinig tot niets. Soms uit angst – al dan niet misplaatst - dat er een klacht wordt ingediend wegens discriminatie of excessief geweld.Daarnaast houd de leiding van de Politie zich bezig met creatief boekhouden waardoor er de illusie wordt gewekt dat criminaliteitscijfers dalende zijn en er ook meer zaken worden opgelost. Steeds minder mensen nemen de moeite om aangifte te doen omdat ze bij voorbaat al verwachten met een kluitje in het riet te worden gestuurd. Maar naast slachtoffers zijn er ook steeds minder getuigen bereid om de politie in te lichten omtrent criminele activiteiten.En het laatste probleem dat ik wil benoemen is dat organisaties vaak de veroorzaker van de problematiek (een ex-medewerker die al vertrokken is) als ervaringsdeskundige wordt ingehuurd (uiteraard tegen riante vergoeding)om het probleem te verhelpen. Intern personeel weet precies wat er speelt en waar het fout gaat maar naar hun wordt niet geluisterd. Ook zij hebben de handdoek allang in de ring gegooid. En de ivoren toren ziet wel waar het schip strand. Het klootjesvolk betaalt de rekening wel.

Emil
Ik heb met kromme tenen de reacties op dit artikel zitten lezen.

Nergens wordt beweerd dat er meer slimme dienders moeten komen. Daar gaat het helemaal niet om.

De laatste reactie vind ik helemaal kant noch wal raken. Populaire praat van iemand, waarvan ik het begrijp dat hij het liever niet over grammaticale vaardigheden heeft.

Ik heb nog nooit een reactie geplaatst, maar nu kon ik het toch echt niet laten.
Bas / logicus
@Emil, en hoe dacht je dat er slimmer blauw op straat bewerkstelligd moet worden? Dat is een kwestie van juiste taak uitvoering, goede planning en weten waar de prioriteiten liggen. Niet alleen weten waar de prioriteiten liggen maar deze dan ook als zodanig afhandelen. Om daar slimmer mee om te gaan heb je mensen nodig die slimmer zijn dan degenen die er nu de scepter zwaaien.Doordat het een zootje is (ook bij het OM) staat de politie nu alleen in de uitvoering van haar taken omdat de burgerij het vertrouwen in het functioneren van de gehele justitiële organisatie allang heeft verloren. De politie staat met 10-0 achter en ze hebben dus nogal wat vertrouwen in te halen.

Feit is dat het imago van de politie enorm slecht is. Velen beschouwen ze al als landverraders. Vind ik zelf wel erg ver gaan maar het is wel een tendens die steeds meer speelt. Ach, je kan het gevaar negeren. Dat deed Chamberlain ook.Al langer dan 20 jaar kampt de politie met digibeten en een slechte digitale infrastructuur. Ook het C2000 is al jaren een zorgenkindje. Vuurwapens van inferieure kwaliteit, leeg gelekte peperspray ’s en ga zo maar door. En nog steeds is er geen oplossing voor gevonden. En geld is niet het probleem. Wel is het een argument dat de ivoren toren graag aanvoert om zo zichzelf buiten schot te houden.Knap geprobeerd om mijn inbreng af te kraken door je kritiek enkel te focussen op grammatica. Je noemde het dapper “populaire praat” (een heimelijke wijze om populisme te bekritiseren). Mijn inhoud was overigens afkomstig van o.a. websites van de politie zelf en krantenberichten uit de grotere landelijke dagbladen zoals het NRC, Volkskrant en AD. Extreem linksen noemen al snel iets populistisch als het hun niet zint.In de selectiecriteria voor aanname hoger opgeleid personeel zouden drie belangrijke kwaliteiten opgenomen moeten worden; 1/ integriteit , 2/ in staat zijn om fouten te erkennen en 3/ in staat zijn om van fouten te leren.Emil, jouw reactie doet me vermoeden dat je in een ivoren toren zit, geen idee hebt waar je over praat en elke vorm van kritiek afdoet als vijandig in plaats van er lering uit te trekken.

RobW / politieambtenaar
"Het is kenmerkend voor de Nederlandse samenleving" Er wordt iets gezegd of, in dit geval, gepubliceerd en ja hoor daar zijn ze weer die zogenaamde deskundigen met hun stompzinnige commentaar en visieloze meningen. Daar zit ik nou echt op te wachten. Bravo mannen, want helaas blijken het altijd weer mannen te zijn. Ik ga het proefschrift van Paulien Meesters in ieder geval lezen. Zouden jullie, als deskundigen, ook eens moeten doen, of houden jullie het liever bij de veilige cijfertjes?
Advertentie