Advertentie

Minister grijpt (nog) niet in Brunssum in

De benoeming van de omstreden Brunssumse wethouder Jo Palmen wordt niet op last van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken (BZK) herroepen. Waarnemend burgemeester Gerd Leers moet de ontstane situatie eerst goed analyseren.

14 december 2017

De omstreden Brunssumse wethouder Jo Palmen wordt niet op last van de minister van Binnenlandse Zaken (BZK) naar huis gestuurd. Waarnemend burgemeester Gerd Leers moet de ontstane situatie eerst goed analyseren. Op basis daarvan kunnen vervolgstappen worden genomen. Er wordt de komende tijd bekeken of er landelijke richtlijnen moeten komen voor integriteitstoetsen voor lokale bestuurders.

Stap voor stap

Dat is de uitkomst van het gesprek dat de minister donderdagmiddag had met de scheidende Brunssumse burgemeester Luc Winants, waarnemend burgemeester Leers en de Limburgse gouverneur Theo Bovens. Volgens de woordvoerder van de minister lag het ook niet in de rede dat er vandaag een vergaand besluit zou worden genomen. ‘Het overleg was vooral informerend bedoeld. De minister wil stap voor stap te werk gaan.’


Analyse

De eerste stap was een beslissing van de gemeenteraad van Brunssum om de benoeming van Palmen te herroepen. Dat heeft de raad deze week niet gedaan. De tweede stap is dat ‘bestuurlijk zwaargewicht Leers’ de komende tijd gesprekken gaat voeren met raadsleden, wethouders en de per 1 januari vertrekkende Winants. De resultaten van Leers’ bevindingen zullen worden besproken met Ollongren en Bovens. Er is geen termijn afgesproken waarbinnen die analyse gereed moet zijn. De minister vindt het wel onwenselijk dat Palmen nog steeds als wethouder actief is, benadrukt de woordvoerder.


Bestuurlijke crisis

Op landelijk niveau wordt de komende tijd bekeken of burgemeesters voldoende instrumenten hebben om hun taak als hoeder van de bestuurlijke integriteit te kunnen waarmaken. Scheidend burgemeester Winants vindt dat hij, behalve gezag, niets in handen heeft. Zo zal worden gekeken naar de integriteitstoetsen, aldus de woordvoerder van de minister. ‘Niet alle gemeenten voeren die uit.’ In Brunssum is dat wel gedaan, maar daar werd de wethouder benoemd voordat de resultaten van het integriteitsonderzoek bekend werden. Uit het onderzoek bleek dat Palmen een ‘hoog risico’ voor de gemeente vormt. ‘Er zal gekeken worden of er landelijke richtlijnen voor integriteitstoetsen moeten komen’, aldus de woordvoerder. Daarnaast zal ook worden bekeken of er bij bestuurlijke crises extra instrumenten voor burgemeesters of Commissarissen van de Koning moeten komen. 

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Adriaan
Wat is die minister Ollongren ongelooflijk zwak, zeg. Eerst met heel veel bravour roepen dat wethouder Palmen weg moet. Om dan na een week terug te krabbelen met "waarnemend burgemeester Leers is aan zet". Maar goed, Nederland heeft nu eenmaal een traditie van zwakke ministers op BZK: Plasterk, Spies om er een paar te noemen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Krijn van Stenis
Kasja de Kakelkip. Anagram van: sjaak.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hannes Haganum / kritisch lezer
Minister Ollongren is ook van Draaikont66.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
ger luit / raadslid
Beste mensen, de raad bepaalt wie de wethouder is. Wat speelt is zeer politiek gestuurd. Een lastpak, een luis in de pels, die ook nog een stemmentrekker is moet een kopje kleiner gemaakt worden vlak voor de verkiezingen. Ik heb kennis van het integriteitsrapport. Daarover zal ik niets zeggen. Ik vraag me wel af of de minister en de Commissaris der Koning dit stuk gelezen hebben of dat zij net als de pers afgaan op "wat anderen zeggen". Deze bestuurders hebben ook een belang, nl: meer wettelijke middelen om in te grijpen. Als de minister had ingegrepen, had ik graag gezien dat een bestuursrechter ernaar gekeken had. Dhr. Palmen voldoet aan alle eisen, die de wet stelt. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Fijne feestdagen. Ger Luit, raadslid Brunssum
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
loek / v.m. jur.medew. gsd
De minister vindt het wel onwenselijk dat Palmen nog steeds als wethouder actief is, benadrukt de woordvoerder.- Dus de (D'66)minister heeft zich achter coalitiepartij CDA (in casu Bovens, Winants en Leers) opgesteld. Dus een vooringenomen (bijgepraat) Minister. Immers, stel dat Korsten en Elzinga een onderzoek opstarten, is dat dan van nul en gener waarde? En de VOG die aan Palmen werd verstrekt (ondanks eventuele risico's), moet die geprullemandeerd? Is het Onderzoeksbureau ook betrokken geweest bij andere wethouders en hoe zit het met de integriteit van Winants, wie heeft die gemeten? Het Biza van wc-eend?- Scheidend burgemeester Winants vindt dat hij, behalve gezag, niets in handen heeft.- Hij heeft formeel afgeleid gezag door zijn benoeming en dan houdt het op. Het eigen gezag (voor zover dat er was) heeft hij door zijn opstelling verspeeld, waardoor hij terugtrad.-De resultaten van Leers’ bevindingen zullen worden besproken met Ollongren en Bovens. Er is geen termijn afgesproken waarbinnen die analyse gereed moet zijn. =Palmen, een simpele lokale, wordt gemeden als de Limburgse Pest. Deze zaak wordt, bewust geen termijnstelling, over de verkiezingen heen getild. Het is te hopen dat de kiezers dan hun eigen keuze mogen maken. Het kan wel eens de laatste keer zijn.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Adriaan
Ollogren nog maar 7 weken in functie. Maar nu al te licht bevonden voor het ministerschap. Nu was BZK al jaren het zwakste departement. Maar deze minister lukt het niet om daarboven uit te stijgen. Gouverneur Bovens is volstrekt onbetrouwbaar. En Winants, ach deze man vertrekt overal met slaande deuren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Het lijkt zinvol tegelijkertijd een onderzoek in te stellen naar de knullige aanpak van dit dossier door 'topbestuurders' en 'topambtenaren'.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Toine Goossens
Het besluit van de Brunsumse raad is in strijd met de Beginselen van Behoorlijk Bestuur. Elk besluit van elk bestuursorgaan dient aan die beginselen te voldoen.De raad Brunssum heeft het besluit genomen zonder de uitkomst van het integriteitsonderzoek af te wachten.

In het bestuursrecht kijk je naar de feiten. Het raadsbesluit is een feit waar geen misverstanden over kunnen bestaan. Welbewust heeft de meerderheid van de raad de bezwaren tegen het voorgenomen besluit naast zich neergelegd.Via de bestuursrechtelijke weg dient dat besluit door het hoogste rechtscollege, de Raad van State, getoetst te worden. Zo werkt dat in Nederland.Nu de overtreding tegen de Beginselen van Behoorlijk Bestuur zo duidelijk en bewust is gepleegd, lijkt de uitspraak van de Raad van State mij op voorhand te voorspellen.Neemt u contact met mij op via toinegoossens@outlook.com
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Het gaat hier vooral om het op een juiste manier toepassen van de democratische spelregels. De wethouder is -mag je aannemen- op de juiste manier gekozen. De weigeringsgronden voor een wethouder staan limitatief opgesomd in de Gemeentewet. Een integriteitsonderzoek zonder het toepassen van het recht van hoor en wederhoor is sowieso in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur (het zorgvuldigheidsbeginsel). De raadsleden van Brunssum zullen bovendien ook niet achterlijk zijn en een andere waardering geven aan het begrip integriteit dan de opstellers van het (zogenaamde)integriteitsrapport. Hoe het ook mag aflopen de topbestuurders zijn veel te vroeg met het innemen van uitgesproken standpunten. Dat zie je ook aan de huidige reacties: ze zijn al aardig bezig om wat terug te krabbelen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie