Advertentie

Trui Steen: ‘Vrees voor creëren politiestaat’

Trui Steen, hoogleraar bestuurskunde aan de KU Leuven, België, gaat in op de vraag hoe samenlevingen omgaan met grote opgaven als Covid-19 en hoe ze omgaan met publieke waarden – hoe ze een afweging maken tussen efficiency, rechtvaardigheid, en robuustheid.

16 april 2020
Trui-Steen.1.jpg

In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

Trui Steen, hoogleraar bestuurskunde aan de KU Leuven, België, gaat in op de vraag hoe samenlevingen omgaan met grote opgaven als Covid-19 en hoe ze omgaan met publieke waarden – hoe ze een afweging maken tussen efficiency, rechtvaardigheid, en robuustheid. De overheid wordt, zo ziet ze tegelijkertijd geprezen en aangevallen. Als gevolg van de afgekondigde lockdowns en bijbehorende maatregelen is er bijvoorbeeld de vrees voor het ontstaan van een politiestaat. Op het eerste gezicht lijken overheden aan zet te zijn, maar hoe de nieuwe sterke overheid – ‘big government’ – handelt en welke waarden ze beschermt, dat verschilt van land tot land. ‘Een boeiende vraag wordt om te zien of en hoe in de komende tijd de coronacrisis ons denken over de overheid en onze samenleving, de ideeën over de taak die de overheid en de eigen rol van de burger daarin heeft, zal beïnvloeden.’


Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Wim Vreeswijk / Belastingadviseur
Persoonlijk denk ik dat het in West-Europa veel strenger moet worden vanwege het open grenzen verdrag van Schengen uit 1985 waarbij iedereen terrorist, besmette of anderszins kwaadwillende massaal onze grenzen kunnen overschrijden. West-Europa moet gewoon veel veiliger worden.
Mark
Zij houdt zich aardig op de vlakte. Uiteraard anders wordt ze door de journalisten afgemaakt. Zie de kop die boven dit artikel. Ik heb het beluisterd, maar haal het niet uit haar verhaal.
Adriaan Zwaag
De wetenschappelijke onderbouwing van de maatregelen uit de noodverordeningen is flinterdun. Als je dat afzet tegen de gretigheid waarmee handhavers boetes en bekeuringen uitdelen, kun je inderdaad spreken van een politiestaat.
Y.J. Bosma / auditor
Ik snap- de opmerking van Wim Vreeswijk niet. de kans dat iemand slachtoffer wordt van een terrorist is minimaal, het wegverkeer is vele malen gevaarlijker, en de besmettingen kwamen van gewone reizigers. meer gevaarlijk zijn mensen die stemming maken zodat er leiders als Orban gekozen worden.
Keijzer
@YJB

De aanslagen in West Europa en alle slachtoffers kun je minimaliseren natuurlijk. Betreffende reageerder noemt meer op: anderszins kwaadwillenden: mensensmokkelaars en andersoortige georganiseerde misdaad, zoals sex industrie, witwassen geld, diefstallen, individuele criminelen, individuele kansloze buitenlanders, die via asielaanvraag hier hun slag slaan, smokkelaars, zwart werkers naar hier halen, doorloop illegalen die elders afgewezen zijn, bijvoorbeeld na Merkels uitnodiging, De kosten van bestrijding daarvan moeten gigantisch zijn en schiet immer nog veel tekort.De terroristen konden vrijelijk bewegen in de Schengenzone. Blijkbaar bent u die tijd vergeten en kijkt achteraf naar aantallen slachtoffers. Destijds wist niemand waar de volgende aanslag zou plaatsvinden. Het kon elk moment ergens gebeuren. De angst overal was groot en het bewegingsterrein van de daders en het hele netwerk besloeg heel West Europa.Brussel heeft als het gaat over Orban, zelf de EU te snel willen uitbreiden. De Oost Europese landen hebben lang onder juk van dictaturen geleefd en hechten aan eigen identiteit (volkerenrecht) en riskeren dan wel, zoals we dat na de dekolonisatie gezien hebben, dat de bevolking uit eigen kring een dictator kiest om die eindelijk veroverde vrijheid te verdedigen. Oost Europa zal nooit de fout maken die West Europa heeft gemaakt. Zodra die landen meer moeten laten binnen EU dan er voordeel aan hebben, gaan die zich verzetten tegen EU, dan wel eruit stappen. Het EU schip met 27 kapiteins in stuurhut, heeft er geen grip op.EU is een megalomaan project van wensdenkende idealisten, die menen dat hun idealen gretig worden geadopteerd door al die verschillende landen en culturen met een verschillende historie en om hun project, naar hun model, te redden, zelf trekken krijgt van een dictatuur met dito marketing en onderdrukken van tegendruk met morele propaganda en halve waarheden. Je deugt eigenlijk niet als je in die collectieve psychose niet meegaat en krijg je de tactiek van demonisering zoals bij Fortuyn en geestverwanten van hem binnen West Europa. Daarbij Fortuyn centrum rechts was, maar gelabeld als extreem rechts, hetgeen in Vlaanderen Bart de Wever van N-VA, parallel, eveneens overkwam. Nu Baudet, als stemmenraper recent in verkiezingen, het mikpunt is geworden na Wilders.
Keijzer
@Wim Vreeswijk

Ben het met u eens, met referte naar mijn reactie op @YJB.Vrijwel iedereen is voor constructieve Europese samenwerking, maar niet zoals Brussel dit nu organiseert en doordramt naar een soort VS model, maar dan met een gigantisch centrale macht van overwegend aanhangers van de linkse kerk met disproportioneel invloed van belangen zuidelijke landen, onder morele druk van een soort vanzelfsprekende eenzijdige solidariteit en dit eigenlijk op een transfer unie neerkomt van Noord naar Zuid, zolang in het Noorden nog vet aan de botten af te halen valt, dat feitelijk eerder van de publieke sector afgehaald is hier.Behalve de influx van ongevraagde migratie, er een eenrichtingsverkeer van Oost naar West binnen Schengen is en onbalans denk ik ook van Zuid naar Noord. Gevolg: een enorme druk op woningen en op publieke sector hier, die in de kostprijs zit verdisconteerd van producten en niet van het BNP wordt verminderd, maar op de jaarlijkse begroting drukt en geld van belastingbetalers hier, naast de afdracht op basis van BNP aan EU.Kosten en baten van Schengen niet worden geopenbaard, behalve het mantra van export belang in Schengenzone en we een rijk land zijn. Vraag dat maar eens aan afnemers van de voedselbanken en al die mensen die daar net buiten vallen. Plus aan de uitgeputte publieke sector.Het loslaten van koppeling geld en goud laat nu dure facturen na, terwijl aandelenkapitaal en banken daar zo van hebben geprofiteerd en banken geld zelf konden creëren. ECB lustig monopolygeld in de markt bracht en daarmee nu doorgaat, om Euro en EU verder uitstel van executie te bieden.
Keijzer
Herstel: die in de kostprijs NIET zit verdisconteerd van producten en niet van het BNP wordt verminderd.EU had in een klaverblad moet worden georganiseerd: Noord, Zuid en Oostelijk deel, met UK als Westelijk deel. Om die klaverbladen grenzen. In de paraplu de zaken, die over grenzen uitstrekken van EU en waarover men het volledig eens kan worden. Tot die tijd ieder land soeverein is om eigen beleid te kiezen en samenwerken met buurlanden, tot men binnen hele klaverblad tot overeenstemming komt. Klaverbladen kunnen samenwerken met een ander klaverblad, tot men in paraplu tot een overeenstemming komt. Dit via eigen parlement en vertegenwoordiging in klaverblad, die van daaruit weer vertegenwoordigd wordt in paraplu.Zo kun je dat ook met Euro doen. Of de Euro in 2 verschillende waarden.Plus alsjeblieft de particuliere rekeningen loskoppelen van uit het niets geld creërende banken en particuliere rekeningen onder brengen in de Nederlandse Bank en de andere landelijke Euro centrale banken, waar landen dat willen. Dat too big to fall voor de systeembanken vormt een blijvende molensteen en een gigantische kwalijke ontwerpfout in zowel Euro als in EU met vrije markt theorie. Staatsbedrijven ( essentiële infrastructuren) getransformeerd moesten worden en daarin moesten opgaan. Zit Europa zo ook in China? Never nooit! Hoe stupide kan men zijn?Door dat laatste, China nu een haven in Griekenland bezit en veel invloed en investeringen in Italië heeft en dus ook personen verkeer tussen China en Italië groter is, waardoor, denk ik, die Corona uitbraak ook zo hevig kon worden geïntroduceerd daar, via besmettingen vanuit China.De Noordelijke landen dus ook de leningen van China aan Italië dreigen te moeten ophoesten. China leent alleen maar en voor alles waar China eigen belangen mee dient en bij niet terug betalen, overal grond en/of infrastructuur claimt. In Oost Europa speelt dat probleem ook en zo is China als een paard van Troje hier al binnen EU volop aanwezig en invloed en macht aan het uitbreiden is. Denk aan nieuwe zijderoute tot en met haven van Griekenland.EU en Euro ook doordat onthaal van China in Italië, tevens onder druk staan tot gedwongen eenzijdige solidariteit (als dat land valt, valt alles), om China’s invloed in te dammen binnen EU.We strompelen van de ene crisis naar de andere, of meerdere tegelijkertijd, ondanks al die universitair geschoolde bestuurskundigen, politicologen, politici, maar helaas zonder sociologen. Dan is het geen wonder dat mensen naar een sterke man of vrouw neigen te gaan uit wanhoop.
Keijzer
https://nos.nl/artikel/2330773-macron-nederland- …President Macron haalt uit naar Nederland en Duitsland. Die zijn niet solidair volgens hem. Hij heeft zelf een lege schatkist en staat onder vuur door de gele hesjes, die nu niet op straat kunnen komen. Die droomt als een Napoleon van een Verenigde Staten van Europa, met uiteraard Frankrijk in een hoofdrol en de noordelijke landen dit in hoge mate financieren.Hij sorteert al voor en is Nederland te Zwarte Piet aan het toeschuiven, om een onmogelijke geconstrueerde Euro en EU en een onvermijdelijke implosie, wanneer dan ook en naar aanleiding waarvan dan ook, aan vooral Nederland te wijten en Duitsland.Nederland raapt steeds de kastanjes uit het vuur voor Duitsland, zodat Merkel niet opnieuw met Hitlersnor in kranten staat, maar voor meerdere landen spreekt.Wat zal UK blij zijn geen deel hiervan uit te maken, maar voor tegenkracht t.o.v. Parijs en die eeuwige as Parijs-Berlijn, het vertrek van UK een verlies is.Macron wil voor zijn eigen achterban het fiasco in de schoenen van de Noordelijke landen schuiven en met name Nederland als Het Gezicht daarvan. Er is een deal ontstaan, waar het om heel veel miljarden gaat zonder voorwaarden voor de Corona gevolgen in Italië, maar Macron was vanwege eigen lege schatkist, protesten in eigen land en schulden, ook hevig gebrand op het delen van schulden met de Noordelijke landen en ook oog werpt op de pensioenpotten van Nederland, om die voor EU in te zetten. Het delen van schulden met de grote schulden landen, incl. BE, is niet gelukt en nu haalt Macron zijn gram. Hij voelt wel, dat als het onder druk van deze pandemie niet lukt, dat doel nooit zal lukken.
Keijzer
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2330842-welke-s …Nieuwsuur vrijdag 17 april. Hier bevestiging te beluisteren hoe China in de wereld opereert en in EU en met name in zuidelijke EU landen en Oostelijk EU.

China regelt als autocratisch land crises op hun manier, maar profiteert meteen buiten China van kansen die open komen te liggen voor dat land.Macron is meer bezig met hoe hij druk kan zetten op komende vergadering van regeringsleiders over schuldenverdeling in Eurolanden. Zoals eerder Italie dat deed met o.a. brief in Duitse kranten om schulden te verdelen in EU en in aanloop van recente bijeenkomst van ministers van financiën van Eurozone.

Wellicht heeft Macron in achterhoofd, dat de financieel zwakke landen zich anders steeds meer naar China keren, maar Macron en de landen voor wie hij ook spreekt, hiermee tegelijkertijd dit EU project verder ondermijnen in een versnelling.Recent hoor ik via via een gezegde, die ik nog niet kende. Niet van een autochtone Nederlander die dat gezegde uitte overigens in het kader van solidariteit: je kunt niet al je parels verdelen.Want de een zal die parel snel omzetten in wat anders en de tering naar de nering zetten uitstellen. De ander zal die laatste parel bewaren voor krappe tijden. Vervolgens zal de eerste vragen om die laatste parel van de ander te delen. Wat daarna? De landen onder Nederland gaan door tot dat punt en dan stort in elk geval West Europa totaal in, met alle chaos van dien en voor heel lang. De valse parels van de ECB zal bank na bank doen instorten.
Petra
Kortom:Nederland uit de EU of de EU moet weer een EEG worden.
Advertentie