Advertentie

'Kwaliteit gemeenteraad is verslechterd'

Een op de drie gemeentesecretarissen in een enquête van Berenschot en Binnenlands Bestuur vindt dat de kwaliteit van de gemeenteraad er sinds de laatste raadsverkiezingen op achteruit is gegaan.

04 september 2019
raadszaal-stadhuis-Leiden.JPG

De kwaliteit van de gemeenteraad is er sinds de laatste raadsverkiezingen op achteruit gegaan, vindt een derde van de gemeentesecretarissen in de jaarlijkse enquête van Berenschot en Binnenlands Bestuur. Veertien procent ziet een kwaliteitsverbetering. De wethouders zijn beter geworden, vindt 30 procent van de gemeentesecretarissen. Iets meer dan een op de vijf gemeentesecretarissen (22 procent) ziet juist een afname in kwaliteit van de bestuurders.   

Onderlinge verhoudingen

In de Gemeentelijke Thermometer; de jaarlijkse enquête onder gemeentesecretarissen over de staat van gemeenteland blijkt dat in lang niet alle gemeenten de onderlinge verhoudingen tussen raadsleden zijn verbeterd. De verhoudingen tussen raad en college zijn ook niet overal om over naar huis te schrijven. De collegeleden onderling kunnen beter door een deur dan voor de verkiezingen, zo blijkt verder uit het onderzoek waaraan een krappe zeventig gemeentesecretarissen hebben meegewerkt.

Verslechterd

Gemeentesecretarissen zijn iets positiever over de verhoudingen binnen de raad dan over de verhoudingen tussen raad en college. Ruim een op de drie gemeentesecretarissen (37 procent) meent dat de raadsverhoudingen na de laatste raadsverkiezingen er op vooruit zijn gegaan. Een op de drie (33 procent) zegt dat de onderlinge raadsverhoudingen juist niet zijn verbeterd. De verhouding tussen raad en college is verslechterd, vindt ruim een derde van de gemeentesecretarissen. Een op de vier gemeentesecretarissen (25 procent) stelt dat die verhouding juist is verbeterd. De verstandhoudingen binnen de nieuwe colleges is over het algemeen wel verbeterd, vinden de gemeentesecretarissen. Vier op de tien gemeentesecretarissen (40 procent) vinden dat de sfeer er beter op is geworden. Negentien procent vindt van niet.

Geen aardverschuivingen

Een wisselend beeld doemt op bij de vraag of na de raadsverkiezingen belangrijke beleidswijzigingen zijn doorgevoerd. Iets meer dan een derde van de gemeentesecretarissen (34 procent) zegt van wel, terwijl 33 procent zegt dat een nieuwe raad en een nieuw college geen aardverschuivingen teweeg hebben gebracht. Nog eens 33 procent staat er neutraal in.    

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

P Janssen
Hoe wordt die kwaliteit gemeten,..... op het gevoel van gemeente secretarissen, zonder maatstaven. Knap! Hoe representatief is het als 20% mee doet? Conclusie enquête heeft geen harde onderbouwing alleen gevoel.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Komt vast doordat GroenLinks overal gewonnen heeft.
Dick Zumker / zzp'er
met de komst van meer populistische partijen neemt de kwaliteit mogelijk af, maar dit is een afspiegeling van de samenleving in mijn ogen. gelukkig zijn we een democratie en mogen we stemmen op wie we willen.Hoe staat het trouwens met de kwaliteit van de sikken.... bedrijven zij niet te vaak politiek? stuur ambtenaren aan, dat is de hoofdtaak!
Norman Waalre
Wethouders, gemeenteambtenaren en raadsleden hebben vaak veel te weinig deskundigheid. Dat leidt vaak tot enorme beleidsfouten en geldverspilling, ook in steden.De recente decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten maakt dat probleem extra schrijnend, en leidt vaak tot enorme misstanden, en extreem hoge kosten voor externe adviesbureaus.Dat probleem zal verminderen, door het aantal gemeenten terug te brengen tot 42. Het aantal inwoners per gemeente is dan ruim 400 duizend.De communicatie met burgers zal daarbij verbeteren, als gemeenten optimaal gebruik gaan maken van transparante internetfora, online formulieren, voorlichtingsvideo's en andere vormen van internetcommunicatie.Webfora kunnen ook bijdragen aan de deskundigheid van gemeenten, door burgers uit te nodigen om daar opbouwende en creatieve suggesties te doen over beleid. Bijv. over vermindering van jongerenoverlast, vandalisme en criminaliteit.Daarbij moeten alleen constructieve, doordachte en respectvolle berichten worden gepubliceerd door een forum-moderator.Er zijn burgers met grote expertise over bepaalde beleidsonderwerpen, zoals een gepensioneerde verkeerskundige, milieukundige, ondernemer, onderzoeker, ex-politicus, enz.Er kunnen in dorpen kleine gemeentekantoortjes blijven voor veel voorkomende zaken, zoals geboorteaangiften, huwelijken en ID's afhalen. En ID's kunnen ook 'aangetekend' worden opgestuurd naar burgers.De VNG moet gemeenten ondersteunen op allerlei beleidsonderwerpen, door een speciaal webforum voor gemeentelijke beleidsmakers.Dat webforum kan evt. deels worden afgeschermd met een wachtwoord. Uitstekende internationale forum-software is gratis.Door gemeenten groter te maken, kunnen de provincies en waterschappen worden ondergebracht bij gemeenten en rijksoverheid.Dat bespaart veel geld. En dat is nodig, doordat het Europees parlement erbij is gekomen als kostbare extra bestuurslaag.Bovendien voegt het afzonderlijk kiezen van provincies en waterschappen weinig toe aan de democratie.De Eerste Kamer kan dan direct worden gekozen door burgers.
Adriaan Zwaag
Een repeterende breuk: iedere 4 jaar wordt dit door de gemeentesecretarissen gezegd. Tja, nieuwe raadsleden hebben nu eenmaal tijd nodig om het ambt onder de knie te krijgen.De gemeentesecretarissen kunnen zich beter druk maken over de kwaliteit van de ambtelijke stukken die de raadsleden onder ogen krijgen. Die verslechtert wel met de jaren. Een jij-bak, ik weet het. Maar het is dan ook niet aan de ambtenaren om zich uit te laten over de kwaliteit van de gekozen politici.
Frank Zuylen / adviseur
@Walter Fraans. U bent er echt voor gaan zitten.

Ik waardeer uw observaties en voorstellen. Ik merk op dat u in uw voorstellen veel waarde toekent aan de internet communicatie tussen de overheid en de burgers. Daar wil ik een kanttekening bij plaatsen. Niet alle burgers zijn vaardig in het omgaan met de moderne media. Nu zouden die als niet relevant terzijde kunnen worden geschoven maar ook deze mensen hebben recht op een volwaardige communicatie met de overheid. Dus: houd schriftelijke en mondelinge communicatie in ere.

Een tweede kanttekening plaats ik bij uw voorstel om waterschappen in te schuiven in uw nieuwe gemeenten. Waterschappen zijn doelorganisaties en niet voor niets al heel oud. De veiligheid van de burgers voor overstromingen mag best zoveel prioriteit hebben dat deze taak van de overheid losgekoppeld blijft van het verder bijna alles omvattende takenpakket van de gemeenten zoals u die zich voorstelt. Er zijn overigens er nog wel andere gemeentegrens overstijgende taken die beter landelijk of regionaal georganiseerd kunnen worden.
Rik / journalist
2018 was een verkiezingsjaar. Dus veel nieuwe raadsleden, met vaak geen enkele kennis over de materie en wat er vijf, tien of vijftien jaar in de gemeente speelde. En dus worden oude plannen, die toen mislukten, weer als nouveauté gepresenteerd. De historische kennis verdwijnt steeds meer. Dat geldt trouwens ook voor het parlement. (Basisbeurs, leenstelsel, basisbeurs. PvdA)
Norman Waalre
@ Frank ZuijlenDank voor uw compliment. Voor ouderen moet de overheid inderdaad bereikbaar blijven zonder internet. Maar daarnaast moet de overheid internet veel beter gaan benutten. Dat had al 15 jaar eerder gekund.Waterschappen zijn heel belangrijk, maar kunnen volgens mij even goed functioneren, als ze kantoorvoorzieningen delen met rijksoverheid of gemeenten.
Arnold / gemeentemabtenaar
@Walter Fraans. u heeft een aantal goede ideeën maar het spasme van groter is beter en goedkoper heeft ook u in uw macht. Verdiep u eens in onderzoeken die hiernaar gedaan zijn en u zult zien dat groter niet goedkoper is en communicatie juist in kleine gemeenten beter is dan in grote. Door een grotere schaal voelt niemand zich meer verantwoordelijk en is de binding met burgers veel losser.
D. v. Beelen / Tech. ambtenaar
Welnee joh, de kwaliteit is ongeveer hetzelfde gebleven, maar de politiek, het politieke klimaat is een stuk corrupter, schimmiger en onbetrouwbaarder geworden onder Rutte c.s.
Advertentie