Advertentie

Kritiek op motie houtrook

De motie houtrook die Leeuwarden en Amersfoort bij VNG hebben ingediend om handhaving van regels voor houtkachels mogelijk te maken, kent een aantal tegenstanders. Goese burgemeester René Verhulst is tegen en ook VVD Leeuwarden ziet weinig in het plan.

08 juni 2016

De motie houtrook die Leeuwarden en Amersfoort bij VNG hebben ingediend om handhaving van regels voor houtkachels mogelijk te maken, kent een aantal tegenstanders. Tijdens het VNG Congres werd de motie door de indieners aangehouden. VNG komt er later op terug.

'Alsof er geen belangrijker zaken in de wereld zijn’

Goese burgemeester René Verhulst is tegen en ook VVD Leeuwarden ziet weinig in het plan. Amersfoort en Leeuwarden wijzen onder meer op de schadelijke stoffen die vrijkomen bij houtrook en stankoverlast. Verhulst haalt in zijn weblog uit naar Amersfoort en Leeuwarden. ‘De gemeente Amersfoort en nog een paar grote steden willen dat alle gemeenten het stoken van hout gaan verbieden. Dat vervuilt zo. Alsof er geen belangrijker zaken in de wereld zijn’, aldus de burgemeester.


Regeldrift

Gemeente Leeuwarden is één van de initiatiefnemers van de motie, maar vindt lokaal wel de nodige tegenstad.  De VVD-fractie in de Leeuwarder gemeenteraad reageert afkeurend op het initiatief van de gemeente, zo schrijft Leeuwarder Courant. In de gemeenteraad is de tekst volgens de krant dan ook niet aan de orde geweest. De VVD is tegen de mogelijke hogere bouwkosten voor schoorstenen en vreest naast regeldrift ook voor vervangingskosten van schoorstenen. 

Reacties: 17

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Ben
Volgens de VVD kan bij overlast van houtkachels de buren onderling dit uitstekend oplossen. Op het Meldpunt Rookoverlast zien we keer op keer dat dit NIET lukt. Is rookoverlast een milieuprobleem of burenruzie? In de gemeente Venlo stookt iemand op geverfd hout in de tuinkachel. Handhaving? Dat doet de gemeente niet en biedt buurtbemiddeling aan. Als een bedrijf stoffen loost dat niet mag komt er een boete. Waarom moet je een buurtbemiddeling laten inzetten terwijl het gaat om een milieudelict?Het Meldpunt Rookoverlast ontvangt graag meldingen. U kunt ze bereiken op telefoon 06 49 13 77 77.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
t. faber / gepensioneerd
Ik herinner mij de periode van de beruchte smog, die itot de jaren zestig van de vorige eeuw op jaarbasis duizenden doden in Engeland veroorzaakte. Ook ik ervaar de rook van de houtkachels in mijn directe omgeving als hinderlijk. Ik ben vaak gedwongen om de slaapkamerramen de gehele avond gesloten te houden om 's nachts niet in de stank te hoeven liggen.

M.i. een goed idee om de rookafvoer van houtkachels e.d. verplicht van filters te laten voorzien, die periodiek gereinigd of vervangen moeten worden. Bij auto's en fabrieken e.d. is dit ook mogelijk.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ben
Het Meldpunt Rookoverlast kreeg deze e-mail van de VVD:Het klopt dat houtstook als fijnstofbron weinig aandacht krijgt. Veel politieke partijen wijzen liever de auto aan als boosdoener, terwijl de hinder en uitstoot andersom groter is, maar daar durven ze hun vingers letterlijk niet aan te branden. Zie bijlage image1.JPGimage1Remco DijkstraWoordvoerder Milieu en Klimaat

VVD Tweede Kamerfractiewww.rookoverlast.wordpress.com
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Lambrechts
Wiet ten Doeschate : In mijn eerdere reactie bevestig ik wat u eerder stelde: de machtspositie van VNG. De motie "Aanpak Houtrook" ingebracht door drie gemeenten wordt tijdens het congres aangehouden, niet in stemming gebracht. De Milieucommissie VNG gaat over de motie "buigen". Als zij beslist dat gemeenten zelf moet kunnen beslissen bij houtrookoverlast, zoals burgemeester uit Goes dhr. R. Verhulst met nadruk wil, dan zijn we terug bij af. Ik ondersteun uw stelling van de ondemocratische machtpositie!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jeannette
Op dit moment wordt er subsidie verleend op paletkachels. Iedereen een dergelijke kachel laten kopen en dan houtstook verbieden??? Lijkt me niet echt handig. Geen bbq meer, geen paasvuren (man, daar komt een zooi vanaf en drie dagen later kan je nog niet buiten lopen), geen kerstbomen meer verbranden tijdens oud en nieuw en ga maar zo door. Ook dat allemaal afschaffen gelijk. en last but not least. Ook niet meer buiten roken graag. Kunnen we ook weer eens fijn op een terrasje zitten als het mooi weer. Normaal zonder stank wachten op de trein, een winkel in lopen en ga zo maar door.... tja
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Johan van Reenen
Denk ook eens aan alle mensen met longklachten zoals astma en COPD. De een zijn vrijheid legt wel veel beperkingen op aan dit soort patiënten. In een dichtbevolkt stedelijk gebied kun je dit niet ongereguleerd toestaan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
pieter / wegkijker
Goed dat er kritisch wordt gekeken naar houtkachels. Een keurmerk (zie Duitsland) kan al helpen.

Zelf ben ik bezitter van een houtkachel met keurmerk. Mijn buren hebben hier geen last van.

De crux zit hem in de brandstof.

Ik stook uitsluitend droog hout.

Verder stook ik niet bij windstilte of bij mist.

Het is niet te hopen dat we in Nederland moeten gaan handhaven op het gebruik van een duurzame verwarmingsmethode.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wiet ten Doeschate / directeur ixad-communicatie en vormgeving. Maastricht
Waarmee opnieuw wordt aangetoond dat de VNG een grote macht in dit land is, zonder dat de democratie daar een vinger achter kan krijgen. Want hoe is het mogelijk dat een gemeente, Leeuwarden in dit geval, een voorstel inbrengt zonder dat de eigen raad daar over gesproken heeft, laat staan gestemd?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jannes
Handhaving zal niet eenvoudig zijn, maar dat er op de één of andere manier wordt opgetreden tegen de houtrook, dat lijkt mij gewenst. Als mijn buurman zijn houtkachel opstookt moeten bij mij alle ramen dicht.

Om nog maar te zwijgen over de roetdeeltjes overal in de vensterbanken. Burgemeester Verhulst heeft kennelijk niet zo'n buurman.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
M. Smits / jurist
In vele regio's is men doodsbang voor de gevolgen voor volksgezondheid. Brabant heeft bijvoorbeeld meer longkanker. NL huishoudens produceren een aanzienlijk deel 3,3 kiloton aan fijn stof voornamelijk door stoken. Van fijn stof is gerelateerd aan longziekten.Wat is er anders dan asbest om hier niet tegen op te treden?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Lambrechts
Wiet ten Doeschate, VNG bestuurslid Hr. R. Verhulst, burgemeester Goes besluit ook zonder dat zijn Raad gesproken heeft, dat hij nadrukkelijk wil dat gemeente Goes zelf moet kunnen beslissen bij houtrookoverlast. Vrijwel geen gemeente handhaaft bij houtrookoverlast, zelfs niet als klachten gegrond zijn verklaard door milieu-inspectie en Ir. Adviesbureau! Geen middelen hiervoor of.. onwil! Handhaafbare regelgeving in BBL van de Omgevingswet is dringend noodzakelijk. Onbegrijpelijk dat deze motie van drie gemeenten niet in stemming is gebracht. In 242 gemeenten, zover bekend, liggen klachten van houtrookoverlast! De schadelijke effecten van houtrook voor gezondheid en milieu zijn enorm. Eén pluim houtrook bevat een veelvoud van de toegestane dagnorm fijnstof, aantal kankerverwekkende stoffen in houtrook is schrikbarend!! (WHO-rapport) Wanneer zal de VNG milieucommissie op de aangehouden motie nu reageren? Voordat je het weet is het weer stookseizoen!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ben
Hoe kan het zijn dat bij de 390 gemeentes (WOB verzoek) van het meldpunt Rookoverlast dat er bij elke gemeente maximaal 5 klachten zijn m.u.v. Katwijk 30 klachten zijn? Toeval? Bij de GGD's zijn ook weinig klachten bekend! Meldpunt Rookoverlast info: 06 49 13 77 77
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ivanrybkin / beleidsadviseur
Door de grote populariteit van houtkachels staan de meeste rijtjeshuizenbuurten in de winter tegenwoordig blauw van de rook.

Het zal vast ingewikkeld zijn om aan te tonen welke schoorsteen wel deel van de rook veroorzaakt, maar dat er op veel plaatsen sprake is van een probleem voor de leefbaarheid van de buurt is evident. Dat gemeenten geen gezamenlijk standpunt in durven te nemen is m.i. zorgwekkend.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wiet ten Doeschate / directeur ixad-communicatie en vormgeving. Maastricht
@Foske de Wolf. Mijn reactie ging over de, in mijn ogen, ongewenste machtspositie van de VNG. Terecht dat een burgemeester stelt dat zijn raad zich erover moet uitspreken. Dat is een democratisch gekozen volksvertegenwoordiging. Dat debat mag ook in de Tweede Kamer gevoerd worden. Ik heb een probleem met de macht van de VNG. Een club met grote invloed, zonder dat de burger daar invloed op heeft.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jos Merks / Zelfstandig
Hoe kan het zijn dat een noodzakelijke motie van de Gemeente Amersfoort wordt aangehouden?

Deze motie wordt niet voor niets ingediend. Het is een pure noodzaak dat de Nederlandse Gemeenten eensluidende regelgeving krijgen om de sterk toenemende overlast van Houtrook effectief te kunnen bestrijden. In het belang van de volksgezondheid.

De feiten:

1) Het CBS becijferde dat maar liefst 10% van de inwoners van Nederland ernstige hinder ondervindt van Houtrook. Om dit in perspectief te brengen: Voor het verkeer is dit 4% in hetzelfde onderzoek.

2) Houtrook bevat verschillende voor de gezondheid gevaarlijke stoffen waaronder het kankerverwekkende fijnstof PM2.5 en benzeen. Om ook dit weer in perspectief te brengen: Houtrook draagt meer bij aan deze kankerverwekkende stoffen in de lucht dan het verkeer. Zie de overheidswebsite emissieregistratie.nl

3) De huidige regelgeving met name kapstokartikel 7.22 geeft de gemeenten onvoldoende houvast om op te treden. Bovendien komt dit artikel binnenkort te vervallen. Daarom is er de noodzaak van duidelijke en effectieve regelgeving. Den Haag vindt dat gemeenten dit moeten regelen. Dan wel graag overal gelijk ter voorkoming van rechtsongelijkheid en om jurisprudentie te kunnen opbouwen.

4) In Nederland staan 1.300.000 open haarden, houtkachels en aanverwante toestellen, die bovendien steeds intensiever worden gebruikt. Er komen er jaarlijks 30.000 bij.

5) Nederlanders hebben schijt aan voorlichting. Het merendeel der stokers verbrandt alles dat los en vast zit, als het maar niets kost. Mooi voorbeeld is de recente verbouwing van Omnisport in Apeldoorn. Maar liefst 60 kilometer verlijmd, gelakt en geverfd hout voorzien van rubber en ander vuil van banden e.d. werd in één dag gratis afgehaald door de houtstokers. Toets maar eens op Marktplaats in: gratis brandhout en kijk maar wat er gebeurt.

Ze hebben lak aan de voorlichtingsregel om niet te stoken bij mistig of windstil weer. In steeds meer gevallen wordt het stoken van hout of pellets gedaan met de hoofdverwarming. Dan stook je dus altijd en dus ook met windstil of mistig weer. Voor pellets zijn er machines om thuis pellets te maken van afval en krantenpapier. Zo de kachel in.

6) Stokers hebben, uitzonderingen daargelaten, geen enkele interesse om rekening met hun buren te houden. Vele burenruzies zijn het gevolg. De meeste slachtoffers houden hun mond maar om ruzies te voorkomen. De investering in de kachel van soms wel 5000,00 of meer Euro's wil men immers intensief gebruiken.

7) Nederland is hypocriet. Men staat men spandoeken bij een kolencentrale om bij thuiskomst de open haard aan te steken met een glas wijn.

8) Als er ergens een vlokje asbest dwarrelt, komen er mannen in maanpakken. Als de ergens brand is komt het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Maar als de buurman de kachel aansteekt, dan is dat de gewoonste zaak van de wereld, althans dat moet het maar zijn. De rook en de kankerverwekkende stoffen komen ongevraagd de woningen binnen van de buren. Soms wel tot 4x of meer dan de acceptabele waarden zoals het WHO die afgeeft. Fijnstof PM2.5 laat zich door gesloten ramen en roosters niet tegenhouden. Het komt door de kieren evengoed binnen. Is er sprake van mechanische ventilatie zoals in veel nieuwbouwwoningen, dan worden de giftige stoffen gewoon naar binnen gezogen.

9) De buren van een stoker zijn in hun eigen huis niet meer veilig.

Wilt u nadere toelichting, neem gerust contact met mij op. Google helpt u op weg of ga naar de website houtrook.nlUw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Alfons Punt - Hellendoorn / juridisch beleidsmedewerker duurzaamheid
Terecht wat o.m. de heer Merks schrijft. Over het melden van klachten over houtrook: We weten allemaal dat de meeste mensen (gelukkig) niet snel klagen. Maar vraag je er expliciet om, bijv. via een enquête (zouden we eens breed moeten uitzetten), dan zullen de reacties wel komen. Stel daarbij dan óók de vraag of ze zélf misschien een houtkachel hebben en gebruiken (binnen en buiten).

Het is kwalijk en zorgwekkend als er geen deugdelijke handhaving mogelijk wordt gemaakt. Hier ligt onmiskenbaar een noodzaak, waar je niet omheen moet willen om reden van eigenbelang of anders. Vanwege de volksgezondheid en het welbevinden van de burgers in hun eigen woonomgeving. Moeten we op het punt van houtrook nu nèt zo’n decennia durende discussie en zelfs strijd gaan krijgen als we hadden met (oa.) sigarettenrook ? (Opm. Met een beetje geluk kon je je aan sigarettenrook nog onttrekken, maar aan houtrook kan dat doorgaans niet !) Wat moet er nu nog meer gebeuren ? Laten we doorzetten, de moed hebben de mogelijkheid van handhaving te scheppen en daar dan ook gebruik van gaan maken. En niet schaamteloos achterover gaan leunen en de burgers onnodig verder laten lljden.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
secretaris / secretaris
Waarom is vooral bij die lieden die zeggen zo voor het milieu te zijn die houtpelletkachel zo in opmars? Gewoon, omdat het goedkoper is dan op aardgas stoken. De verbranding van die pellets zou schoon zijn? Onzin: alle fossiele brandstoffen geven vervuiling. Maar het boekhoudkundige trucje met pellets is: ooit werd co2 in de boompjes opgeslagen en nu komt dat weer vrij. Per saldo is er dus geen co2 toegevoegd... Ten eerste: hoeveel co2 werd opgenomen en hoeveel nu weer uitgestoten? Ten tweede: het gaat om wat er nu vrij komt, niet om wat er 100 jaar geleden gebeurde.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie