Advertentie

Ontslagen waarnemer Scherpenzeel staakt juridische strijd

Nu een terugkeer van de baan is, gaat de ontslagen waarnemend burgemeester van de gemeente Scherpenzeel Eppie Klein niet meer in beroep.

06 april 2022
scherpenzeel

De ontslagen waarnemend burgemeester van de gemeente Scherpenzeel zal niet in beroep gaan tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter in zijn zaak. Eppie Klein en het college van de Scherpenzeel hebben besloten de juridische strijd te staken nu een terugkeer van Klein praktisch van de baan is.

Projectmanager 'Dossiers op Orde' pSG-cluster

JS Consultancy
Projectmanager 'Dossiers op Orde' pSG-cluster

Adviseur HR

Gemeente Oirschot via Geerts & Partners
Adviseur HR

Geen misbruik

Eerder vonden beiden dat commissaris van de koning John Berends niet bevoegd was om Klein te ontslaan, maar de voorzieningenrechter zag dat anders. Een terugkeer van Klein zou ‘niet in het belang zijn’ van de gemeente Scherpenzeel, oordeelde de voorzieningenrechter eind november 2021. Berends had geen misbruik gemaakt van zijn bevoegdheid om Klein op 7 oktober 2021 te ontheffen uit het ambt van waarnemend burgemeester en maakte daarbij terecht gebruik artikel 78 van de Gemeentewet als grondslag. De cdk ‘voorziet’ in de waarneming en daaruit volgt niet alleen dat de cdk bevoegd is iemand te belasten met het ambt van waarnemend burgemeester, maar ook om hem of haar daar weer van te ontheffen, aldus de voorzieningenrechter.

Andere kanalen

Klein, het college van Scherpenzeel zagen dat anders en hun advocaat Arjan Klaassen van BVD Advocaten was destijds van zins om de Centrale Raad van Beroep hierover te laten oordelen. Hij vond ook dat Berends het ontslag niet volgens de wettelijke regels had besproken met Klein en de fractievoorzitters in de gemeenteraad. Nu zegt Klaassen dat Klein en het college van Scherpenzeel als bezwaarmakers ‘in goed overleg’ hebben besloten de acties en het functioneren van de cdk niet meer via een langdurige bodemprocedure te laten toetsen, ‘ook gezien de wetenschap dat dit praktisch niet meer zal leiden tot de terugkeer van de heer Klein’. ‘Er zijn andere kanalen om het gesprek over het handelen van de cdk voort te zetten, politiek en anderszins.’

Integriteit

Destijds zei Klaassen dat de in de uitspraak teleurgestelde Klein zijn klus graag had afgemaakt, maar ‘niet aan het pluche hecht’. Wel had Klein er veel moeite mee dat Berends hem heeft beticht van niet-integer handelen. Dat hij integriteit hoog in het vaandel heeft staan, gaf Klein meerdere malen aan. ‘Dat zou een van de argumenten zijn om door te gaan’, stelde Klaassen destijds. Klein was zelf niet bereikbaar voor een reactie.

Voortzetting coalitie

Inmiddels hebben de collegepartijen van Scherpenzeel te kennen gegeven door te willen gaan met de huidige coalitie van Gemeentebelangen Scherpenzeel (GBS, 5 zetels) en SGP (4 zetels). Dat meldt de gemeente in een persbericht. De VVD, nieuw in de raad met twee zetels, wilde als bruggenbouwer ‘met een frisse blik’ een positieve bijdrage leveren aan het bestuur en het gezicht van Scherpenzeel in de regio, schrijft informateur Hans van Velden. ‘Maar GBS en SGP kiezen om hun moverende redenen voor voortzetting van de huidige coalitie.’

Wederopbouw

De SGP stelt dat de verkiezingsuitslag geen aanleiding geeft om de huidige coalitie aan te passen. GBS heeft twijfels over hoe stabiel de jonge VVD’ers zullen zijn onder veel maatschappelijke of politieke druk en vindt dat een coalitie ook moet kunnen worden uitgelegd aan de achterban, dus kiest de partij voor een tweepartijencoalitie. Van Velden adviseert een niet volledig dichtgetimmerd coalitieakkoord ‘om zo ruimte te bieden voor zinvolle en serieuze discussie met de niet in het college vertegenwoordigde partijen’. Het nieuwe college zal sámen met de raad keihard moeten werken aan de ‘wederopbouw’ van Scherpenzeel, zowel bestuurlijk als ambtelijk, stelt Van Velden. ‘Scherpenzeel moet weer een gezicht krijgen in de regio. Er is veel werk te doen.’

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie