Advertentie

Hoofdstad van lijst door weigerambtenaren

COC Nederland heeft Amsterdam van haar lijst geschrapt met 'weigerambtenarenvrije' gemeentes. Dat meldde de homobelangenorganisatie donderdag. Amsterdam stond sinds 2007 op de lijst.

26 mei 2011
Voorbeeld
Woensdag bleek dat er in Amsterdam Nieuw West twee ambtenaren werken die stellen van hetzelfde geslacht weigeren te huwen. Het COC noemt dat ongehoord, omdat de organisatie vindt dat Amsterdam het goede voorbeeld moet geven. ,,Weg met de weigerambtenaren", meent Dennis Boutkan, voorzitter van COC Amsterdam.

Gênant
,,Dit is heel pijnlijk en gênant voor Amsterdam", vindt Boutkan. ,,Vier jaar geleden maakte toenmalig burgemeester Job Cohen met veel publiciteit bekend dat de hoofdstad weigerambtenarenvrij was. Bovendien is op 1 april nog feestelijk tien jaar roze huwelijk gevierd."

Reputatie
Het COC wil dat Amsterdam de ambtenaren een ander takenpakket aanbiedt, of dat de twee zelf besluiten geen trouwambtenaar meer te zijn. ,,De reputatie van de stad staat op het spel."

Geen ontslag
Van der Burg vindt het onacceptabel dat er ,,juist in een stad als Amsterdam" twee weigerambtenaren werken, zo zei zijn woordvoerster. Hij gaat proberen de twee andere taken of een andere functie te geven. ,,Dat is niet makkelijk, omdat ze alleen zijn aangenomen om te trouwen." De gemeente kan de twee niet ontslaan. ,,We zijn gebonden aan een eerdere uitspraak van de rechtbank in Leeuwarden, die dat verbood."

Bunschoten
Volgens cijfers van het COC telt Nederland in totaal 58 "weigergemeentes" met 102 weigerambtenaren. Bunschoten kent met vijf de meeste weigerambtenaren, gevolg door onder meer Staphorst en Urk met ieder vier. Verder werken in bijvoorbeeld Utrecht, Nijmegen en Rotterdam geen weigerambtenaren.

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

criticus
Een andere redenering zou kunnen zijn dat juist ene stad als Amsterdam, waarin alle gellof- en levensstijlen welkom zijn, ook ruitme moet bieden ana ambtenaren met een afwijkende mening.
Maar ja, die redenering past niet in het straatje van de COC...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bas / logicus
Bij de aanvaarding van hun ambt leggen ambtenaren (schriftelijk) de volgende eed of belofte af:
1. 'Ik zweer (beloof) dat ik trouw zal zijn aan de Koning en dat ik de Grondwet en alle overige wetten van ons land zal eerbiedigen.
2. Ik zweer (verklaar) dat ik noch direct, noch indirect in welke vorm dan ook valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn aanstelling.
3. Ik zweer (verklaar) dat ik tot het verkrijgen van mijn aanstelling aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen.
4. Ik zweer (verklaar) dat ik tot het verkrijgen van mijn aanstelling van niemand giften heb aanvaard en aan niemand beloften heb gedaan en dat ik dit ook niet zal gaan doen.
5. Ik zweer (beloof) dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben.
6. Ik zweer (beloof) dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden
7. Zo waarlijk helpe mij God almachtig! (Dat verklaar en beloof ik!).'

Deze weigerambtenaren schenden om te beginnen hun belofte of eed onder punt 1, punt 5 en punt 6. De Grondwet staat in Nederland voor als nog, boven het geloof.

Bij mijn weten is het plegen van een strafbaar feit – het aantoonbaar discrimineren van… - ook voldoende reden om een ontslag op staande voet te rechtvaardigen.

Indien de weigerambtenaar een PVV achtergrond zou hebben en zou weigeren om Moslims te huwen dan neemt de hele groep zogenaamd correcte politici ineens stelling tegen deze ambtenaren nemen om ontslag op staande voet te bewerkstelligen. Homo’s hebben, door hun geringe aantal, de pech dat ze geen significante politieke doelgroep zijn.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bas / logicus
Stel dat een atheïst als beroep, ambulancebroeder heeft. Een noodoproep vind plaats vanwege een ernstig ongeval. Het slachtoffer bevind zich in het autowrak en preveld wat geloofsuitingen. En de broeder reageert met o’, u bent gelovig, dan wens ik u op grond van mijn overtuiging niet te helpen. Wacht u maar op een volgende broeder. Het slachtoffer in dit verhaaltje sterft.
Zover zal het met de homo’s voor als nog niet lopen, maar duidelijk is wel dat dit weigergedrag ,op grond van welke voorkeur dan ook, niet mag en ook niet zou mogen kunnen.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
Maar wordt er in de praktijk één homo echtpaar minder getrouwd, nou dan...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
pl
Oveirgens, zijn er ook weigernotarissen? Voor samenlevingscontracten testamenten enzo?

Of verzoet dan het geld de arbeid enzo...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / ambtenaar
wel opmerkelijk dat beide weigerambtenaren "alleen zijn aangenomen om te trouwen" Dat riekt naar kwade opzet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Scheefwoner
Stel dat je homo vervangt door donkere mensen of Gereformeerden dan waren de rapen gaar! Kortom een ambtenaar dient gewoon uit te voeren wat via democratische weg is besloten. Zo niet, wegwezen en niet eens andere functie want ze zijn de status van ambtenaar niet waardig!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Karelsen / belastingdeurwaarder
Wat een geleuter allemaal. Eer blijven ruim voldoende ambtenaren over die de heren met de heren en de dames met de dames in de echt willen verbinden.
Het lijkt er bijna op, de men altijd het huwelijk wil laten sluiten door de ambtenaar die er moeite mee dat te doen.
Het gaat werkelijk helemaal nergens over, dus COC en al die andere zeurkousen, ophouden !!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie