Advertentie

GS leggen vijf gemeenten herindeling op

Weer legt een provincie, dit keer Zuid-Holland, een gemeentelijke herindeling op. Gedeputeerde Staten hebben besloten dat Binnenmaas, Oud- Beijerland, Korendijk, Strijen en Cromstrijen op 1 januari 2020 moeten opgaan in een nieuwe gemeente van zo’n 85.000 inwoners. GS van Groningen besloten eind juni dat Haren moest herindelen met Groningen en Ten Boer.

08 juli 2016

Opnieuw legt een provincie, dit keer Zuid-Holland, een gemeentelijke herindeling op. Gedeputeerde Staten hebben besloten dat Binnenmaas, Oud- Beijerland, Korendijk, Strijen en Cromstrijen op 1 januari 2020 moeten opgaan in een nieuwe gemeente van zo’n 85.000 inwoners. GS van Groningen besloten eind juni dat Haren moest herindelen met Groningen en Ten Boer. Dit is GS niet in dank afgenomen.

Slepend dossier

Hoewel de vijf gemeenteraden het er over eens waren dát er iets moest gebeuren aan de bestuurskracht in de regio, liepen de meningen over het passende antwoord ver uiteen. Cromstrijen, Binnenmaas en Korendijk stemden eind vorig jaar tegen herindeling en voor versterkte samenwerking. Oud-Beijerland en Strijen daarentegen waren wel voorstander van een herindeling. Daarop trok de provincie het slepende bestuurlijke dossier in de Hoeksche Waard naar zich toe. Na zes maanden van overleg in de regio hebben GS nu besloten tot herindeling van de vijf gemeenten. ‘Ik verwacht van alle betrokkenen dat zij de handen ineen slaan en samen aan de toekomst van de Hoeksche Waard gaan werken’, stelde gedeputeerde Rogier van der Sande (bestuur, VVD) tijdens de presentatie van het besluit eerder deze week in Strijen.

Uitvoeringskracht

Eenheid in de Hoeksche Waard is nodig, stellen GS, voor zowel de opgaven die er liggen als door de ligging in een dynamische omgeving. Herindeling is in de ogen van GS de beste oplossing voor de Hoeksche Waard. ‘Daarmee ontstaat een toekomstbestendige, bestuurs- en uitvoeringskrachtige gemeente die toegerust is op de huidige en toekomstige opgaven en problemen. Zo kan de gemeente beter haar rol pakken in de samenwerking met inwoners, maatschappelijk middenveld, bedrijven en medeoverheden’, aldus GS.

Ambtelijke samenvoeging

Samen met de vijf gemeenten willen GS tot een integrale gebiedsaanpak komen met inzet van middelen en menskracht.  De provincie wil actief meedenken om de identiteit van de zeventien kernen te borgen. Om de druk niet al te zeer op de ketel te zetten, is voor herindeling per 2020 gekozen. GS adviseren al wel om, vooruitlopend op de bestuurlijke samenvoeging, de ambtelijke organisaties ineen te schuiven. Provinciale Staten buigen zich op 7 september over het besluit van GS. Daarna stellen GS een herindelingsontwerp vast, waarop gemeenten, inwoners, mede-overheden, bedrijven en maatschappelijke partijen hun zienswijzen kunnen indienen. Het herindelingsvoorstel van GS wordt begin volgend jaar aan Provinciale Staten voorgelegd. Daarna is ‘Den Haag’ aan zet.

Verkeerde keelgat

In Groningen besloten GS eind juni dat Haren moest herindelen met Groningen en Ten Boer. Dit is bij de gemeente Haren in het verkeerde keelgat geschoten. In een brief aan de raad heeft het college van Haren gesteld mee te werken aan de herindelingsbesprekingen met Groningen en Ten Boer, maar er tegelijkertijd alles aan te zullen doen om zelfstandig te blijven. Het college overweegt een protestberief aan GS te schrijven, waarin zij duidelijk zal maken tegen de opgelegde herindeling te zijn. Een afschtift van die brief zal ook aan de raden en colleges van de gemeenten Groningen en Ten Boer en aan het ministerie van Binnenlandse Zaken worden gestuurd. 

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie