bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Gratis e-learning Feedback geven en ontvangen

Nu het einde van het jaar nadert is het goed om alvast terug te kijken op het afgelopen jaar. Weet u nog welke afspraken u heeft gemaakt over uw functioneren? Op welke vlakken wilde u zich ontwikkelen? En welke kennis en vaardigheden waren daarvoor nodig? U bent echt niet de enige die goede voornemens uit het oog is verloren. Maar het is nog niet te laat.

14 november 2011

U kunt nog steeds uw ambities waarmaken. Bijvoorbeeld door alsnog uw opleidingsbudget van dit jaar in te zetten en te investeren in een gerichte opleiding of training. Als u zich nu inschrijft, en nog dit jaar start met een opleiding of training, ontvangt u een gratis e-learning Feedback geven en ontvangen!

Deze actie geldt voor onderstaande opleidingen en trainingen, die in november of december van dit jaar van start gaan. Gaat u nog dit jaar starten? Dan krijgt u begin januari een e-mail waarmee u de gratis logincode en het wachtwoord voor de e-learningmodule kunt aanvragen.

Burger- en Publiekszaken

 • Invoering Boek 10 BW: internationaal privaatrecht

E-dienstverlening

 • Functioneel Beheer

Financiën en Control

 • BTW, actualiteitendag
 • Besluit Begroting en Verantwoording, actualiteitendag (opfriscursus)

Juridische Zaken

 • Algemene wet bestuursrecht, basiscursus
 • Algemene Plaatselijke Verordening (APV), basistraining
 • Bijzondere wetten, basiscursus
 • Aansprakelijkheid van de overheid
 • Juridische Kwaliteitszorg
 • Procesvertegenwoordiging (module afstudeervariant Juridische Zaken, Adviseur Lokale Overheid)
 • Gemeenterecht (module uit de opleiding Adviseur Lokale Overheid)

Management en Leidinggeven

 • Projectmanagement
 • Bestuurs- en directiesecretaresse

Personeel en Organisatie (HRM)

 • Slimmer werken: Juridische aspecten van (re-)organiseren van arbeid (module Leergang Personeelsbeheer)
 • Rechtspositie van gemeentelijke politieke ambtsdragers (module Leergang Personeelsbeheer)
 • Instroom, doorstroom en uitstroom (module Leergang Personeelsbeheer)
 • Sociale Zekerheid (module Leergang Personeelsbeheer)
 • Pensioeninfo, de medewerker van 55+ (module Leergang Personeelsbeheer)
 • Beheer van flexkrachten (module Leergang Personeelsbeheer)

Persoonlijke Vaardigheden

 • Beleid maken, beleid schrijven

Ruimte en Leefomgeving

 • Wabo-Omgevingsrecht, verdiepingscursus
 • Bestemmingsplannen, praktijkcursus
 • Volkshuisvesting, praktijkcursus
 • Omgevingsrecht voor frontoffice-medewerkers

Sociale Zaken, Welzijn en Onderwijs

 • Instrumenten Leerplicht (module Vakopleiding Leerplicht-RMC)
 • Leerlingenvervoer, basiscursus
 • Wet Kinderopvang
 • Wet Werk en Bijstand en de samenvoeging met de WIJ

Lees hier meer over alle e-learning modules en de voorwaarden

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.