Advertentie

Gemeentesecretaris ingehuurd voor vinden opvolger

De gemeentesecretaris van Castricum liet zich tijdens zijn dienstverband door zijn werkgever inhuren als bemiddelaar en kreeg € 15.000,-.

02 augustus 2023
Gemeentehuis Castricum ANP
ANP/Anita Pantus

Wim van Twuijver, tot 1 september aanstaande gemeentesecretaris voor de gemeente Castricum, heeft zich tijdens zijn dienstverband voor de gemeente laten inhuren voor het werven van een geschikte opvolger. Dat bevestigt de gemeente na berichtgeving op lokaal nieuwsplatform 'Nieuwsuitcastricum'. Van Twuijver kreeg € 15.000,- voor de klus.

Ervaren bestuurder

De ervaren bestuurder vervulde de functie van hoogste ambtenaar in Castricum op interim basis in. Hij was eerder gemeentesecretaris in Oostzaan, Hollands Kroon en Alkmaar. Daarnaast heeft hij ruim negen jaar de functie van adviseur bij het College van Arbeidszaken van de VNG vervuld, en is hij op dit moment voorzitter van de bezwaarschriftcommissie personele aangelegenheden binnen een samenwerkingsverband van drie Noord-Hollandse gemeenten. Ook is Van Twuijver voorzitter van de raad van toezicht van Humanitas Financiële Hulpverlening.

Adviesbureau

Naast zijn functies binnen het openbaar bestuur is Van Twuijver algemeen directeur en eigenaar van adviesbureau CTMH. Dat bedrijf stuurde begin april een offerte aan de gemeente Castricum, voor de werving en selectie van een nieuwe gemeentesecretaris in vaste dienst. De opvolger van de interim-directeur. In mei accepteerde de gemeente de offerte, ontdekte Nieuwsuitcastricum. In een reactie laat het lokale bestuur weten dat er geen andere wervingsbureaus zijn benaderd. Dit proces is goedgekeurd door een interne recruiter van de ambtelijke organisatie, de afdeling HR en door toenmalig burgemeester Toon Mans, aldus de lokale media.

Schijn van belangenverstrengeling

De gemeente erkent dat er sprake is van een schijn van belangenverstrengeling en zegt de procedure in het vervolg mogelijk anders in te vullen. De keuze om het bedrijf van de eigen gemeentesecretaris in te schakelen is volgens een woordvoerder gemaakt omdat hij een groot netwerk heeft en de functie van binnenuit kent. ‘De doorlopen procedure is juridisch correct, maar in de toekomst wordt mogelijk gekozen voor meervoudig onderhands uitvragen van werving- en selectiebureaus om elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. We betreuren het dat deze schijn is ontstaan, maar zijn tevreden met de uitkomst van het traject.’ De werving door het bedrijf van de gemeentesecretaris leverde 15 sollicitaties op. De nieuwe gemeentesecretaris start 1 september.

Laakbaar

Hoogleraar integriteit Rob van Eijbergen sprak met het Noordhollands dagblad over de kwestie en noemt het handelen laakbaar en een duidelijke vorm van belangenverstrengeling. ‘Je moet op zijn minst meerdere bureaus benaderen en offertes met elkaar vergelijken. In dit geval zou ik hoewel dit niet in de wet staat mijn eigen bureau erbuiten hebben gelaten. Je hebt al een inkomen bij de gemeente Castricum, dan moet je niet op datzelfde moment extra geld vragen voor je eigen onderneming. Het is niet strafbaar, maar wel laakbaar’.

 

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Nico Bos
Laten we het toch maar gewoon onder het hoofdstukje corruptie schuiven. Deze uitwassen komen veel vaker voor, deeltijdambtenaren die hun taken doorschuiven naar een eigen bedrijfje. Dit moet gewoon strafbaar worden gesteld want dit is evident een pure vorm van belangenverstrengeling en zeker geen "schijn van".
Bert Bakker
Die hoogleraar integriteit Rob van Eijbergen heeft geen flauw benul hoe bijvoorbeeld externen worden ingehuurd. Daar worden echt geen offertes met elkaar vergeleken van diverse bureaus. Maar daar kijkt meneer gevoegelijk overheen. Degenen met belangen weten over het algemeen van de hoed en de rand want die hebben ze niet gekregen die hebben ze verdiend.
Bert Bakker
Ook bijvoorbeeld de wijkteam doen in de verste verte niet aan openbare aanbesteding.
Bert Bakker
wijkteams, pardon
Bert Bakker
En als er schuld is in deze dan kun je die toeschrijven aan degene die de instantie vertegenwoordigt die opdracht gaf om op deze wijze te werk te gaan. Er moet weer karaktermoord gepleegd worden.
Bert Bakker
Of beter nog aan de instantie zelf maar daar zijn personen werkzaam die beleid/beslissingen maken.
Hielco Wiersma
Volgens de gemeente Castricum zou hier geen schijn van belangenverstrengeling zijn. Gelet op de relatie van de gemeentesecretaris a.i. met het ingeschakelde bureau CTMH (de gemeentesecretaris a.i. is notabene zelf eigenaar van dit bureau) is hier uiteraard duidelijk sprake van ordinaire belangenverstrengeling. Kortom, hier is in ieder geval geen ruimte voor handjeklap tussen bestuurders. Het genoemde bedrag dient daarom niet te worden uitbetaald dan wel volledig te worden teruggestort. Dit muisje behoort dus in bestuursrechtelijke (dan wel strafrechtelijke) zin wel degelijk nog een staartje te krijgen.
Advertentie