bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Nieuwe ambtelijke rollen voor transitiegericht werken

Lessen uit één jaar Amsterdamse leergemeenschap.

Breakouts
Leergemeenschap Amsterdam Circulair

Het team circulaire economie van de gemeente Amsterdam, onderdeel van de afdeling Ruimte en Duurzaamheid, versnelt de overgang naar een circulaire economie in de stad. Hun inspanningen richten zich op het ontwikkelen van beleid en de circulaire uitvoeringsagenda om verspilling tegen te gaan, efficiënt gebruik te maken van schaarse grondstoffen en materialen te hergebruiken. Met de uitdagende doelstelling om het materiaalgebruik in 2030 te halveren, én in 2026 als gemeente circulair te werken, staat de transitie aan het begin en gaat de uitvoering gepaard met uitdagingen en leermomenten.

Deelnemers en focus van de leergemeenschap

Het afgelopen jaar richtte de leergemeenschap zich op ambtenaren die dagelijks betrokken zijn bij de circulaire transitie in Amsterdam. Vanuit de startgroep van 75 deelnemers groeide de gemeenschap binnen een jaar uit tot 175 volgers uit diverse organisatieonderdelen, zoals Ruimte en Duurzaamheid, Afval & Grondstoffen, Green Office, Stedelijke Innovatie, Gemeentelijk en Maatschappelijk Vastgoed, Ingenieursbureau, Project Management Bureau, Sport en Bos, en de stadsdelen. De ambitie is de leergemeenschap uit te breiden met collega's die vanuit hun eigen discipline en achtergrond een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan een circulaire stad en organisatie.

Werkwijze

De leergemeenschap heeft concrete stappen gezet tijdens haar eerste 'werkplaats', waarbij acht leergroepen werden gevormd rond drie centrale thema's: de gemeente als organisatie, de relatie van de gemeente met marktpartijen, en de relatie van de gemeente met maatschappelijke initiatieven. Sommige leergroepen gingen zelfstandig aan de slag, terwijl andere onder begeleiding van DRIFT werkten aan specifieke casussen. De resultaten werden gepresenteerd tijdens een tweede werkplaats, waarna de leeragenda dynamisch werd bijgesteld en nieuwe leervragen en -groepen ontstonden.

Ambtelijke rollen

Het afgelopen jaar heeft de leergemeenschap een basis gelegd door elkaar te ontmoeten en collectief te leren. Het blijft een uitdaging om individuele inzichten uit projecten te vertalen naar aanpassingen in de manier van werken, zodat circulair werken de norm wordt en niet alleen op projectniveau plaatsvindt. Een rode draad betreft de rol van de ambtenaar in de transitie naar een circulaire economie. Hier gaat het door DRIFT geschreven essay over en kan betrokken ambtenaren inspireren in de transitie naar een circulaire samenleving.

Download hier de complete essay van DRIFT, in samenwerking met Team Circulair.

Over Amsterdam Circulair

De gemeente Amsterdam wil dat Amsterdam een fijne stad is en blijft om in te wonen en te werken en te bezoeken. Een groene, gezonde, welvarende, duurzame en circulaire stad voor iedereen. Een stad waarin we zorgvuldig omgaan met grondstoffen en materialen. Om dit te kunnen worden is de strategie Amsterdam Circulair 2020-2025 ontwikkeld. Deze strategie krijgt verder vorm in de Uitvoeringsagenda 2023 -2026. In deze agenda staan meer dan 70 activiteiten die de komende 4 jaar samen met de stad worden uitgewerkt en uitgevoerd. De gemeente werkt daarin samen met ondernemers, maatschappelijke initiatieven en bewoners. In 2024 deelt het team circulaire economie van de gemeente Amsterdam op deze partnerpagina van Binnenlands Bestuur de laatste inzichten en resultaten van de transitie naar een circulaire samenleving.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.